ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź 

tel. (+48) 42 642 30 50
 

kom. 530 600 310

e-mail: dziekanat@swseiz.pl

ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź 

tel. (+48) 42 642 30 50
 

kom. 530 600 310

e-mail: dziekanat@swseiz.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Administracja w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizowany jest na Wydziale Społeczno- Ekonomicznym. Celem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru nauk społecznych, które łączą w sobie nauki o prawie, nauki o administracji, oraz najważniejsze zagadnienia z obszaru ekonomii. Studenci uczą się rozwiązywać problemy zawodowe, poprawnie komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, posługiwać się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej. Ponadto, zdobywają umiejętność wykorzystywania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych.

  Studia na kierunku Administracja w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi posiadają dwie specjalności: Administracja urzędów i instytucji państwowych, Kadry dla instytucji europejskich i międzynarodowych. Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: podstawy socjologii, etyka, katolicka nauka społeczna, statystyka opisowa, psychologia społeczna, legislacja administracyjna, ustrój organów ochrony prawnej, nauka o administracji, prawo finansowe, prawo konstytucyjne, finanse publiczne, ustrój samorządu terytorialnego, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, organizacja i zarządzanie. Studia na kierunku Administracja w SWEiZ to przygotowanie do pracy w krajowej administracji skarbowej, instytucjach samorządowych lokalnych i centralnych, instytucjach społeczno-opiekuńczych, agendach i urzędach unijnych oraz instytucjach międzynarodowych o zasięgu globalnym.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

klaudia Ocena

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania to miejsce, w którym nauka sprawia przyjemność. Wykładowcy prowadzą zajęcia w taki sposób, aby w każdym z nas rósł apetyt na wiedzę


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: