ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź 

tel. (+48) 42 642 30 50

kom. 530 600 310

e-mail: dziekanat@swseiz.pl

ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź 

tel. (+48) 42 642 30 50

kom. 530 600 310

e-mail: dziekanat@swseiz.pl

 • EUROPEISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Europeistyka w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizowany jest na Wydziale Społeczno- Ekonomicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat różnych zjawisk, które zachodzą we współczesnej Europie, rozumianej jako wspólnota wspólnot. Studenci uczą się analizować procesy społeczne i polityczne, dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw.

  Studia na kierunku Europeistyka w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi posiadają następujące specjalności: Społeczeństwa i kultury Europy, Systemy społeczno- gospodarcze współczesnej Europy, Prawo Unii Europejskiej w zakresie finansowania działań społecznych, Projekty europejskie i źródła ich finansowania. W ramach realizowanych specjalności studenci nabywają umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami socjologicznymi i antropologicznymi, analizowania współczesnych mechanizmów demokracji, analizowania problematyki społeczno- gospodarczej, czy też pozyskiwania funduszy unijnych. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: filozofia, socjologia, społeczeństwo i kultura Europy, politologia, międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, historia społeczna Europy, finanse UE, geografia polityczna i gospodarcza Europy, procesy integracyjne Europy, polityki wspólnotowe. A co po studiach? Absolwenci Europeistyki w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, instytucjach i organach Unii Europejskiej.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

Tomek Ocena

W Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania odnalazłem to, na czym mi najbardziej zależało- na innowacyjnym podejściu do studiowania


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: