ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź 

tel. (+48) 42 642 30 50

kom. 530 600 310

e-mail: dziekanat@swseiz.pl

ul. Narutowicza 86, 90-139 Łódź 

tel. (+48) 42 642 30 50

kom. 530 600 310

e-mail: dziekanat@swseiz.pl

 • PEDAGOGIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Pedagogika w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi realizowany jest na Wydziale Społeczno- Ekonomicznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, która niezbędna jest do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, a także do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Pedagogika w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi to kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

  Studia na kierunku Pedagogika w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi posiadają następujące specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagoterapii, Pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: podstawy socjologii, etyka, elementy logiki, pedagogika ogólna, psychologia społeczna, socjologia rodziny, psychologia rozwojowa, metody badań pedagogicznych, pedagogika rodziny, filozofia wychowania, diagnostyka pedagogiczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Pedagogiki w SWEiZ będą mogli wykorzystać w przedszkolach, szkołach podstawowych, ośrodkach kultury, świetlicach środowiskowych, poradniach pedagogiczno- psychologicznych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (1)

dominika Ocena

Pedagogika to jedna z najważniejszych dziedzin, dlatego trzeba poznać ją najdogłębniej. Wybrałam studia w Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania, bo na tej uczelni zdobywam pewne wykształcenie, pewne kwalifikacje, bez których nie można nawet marzyć o dobrej i ciekawej pracy


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: