ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • ADMINISTRACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek Administracja w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji. Założeniem kształcenia jest pozyskanie gruntownej z wiedzy z obszaru nauk społecznych, z wyszczególnieniem nauk o prawie i administracji oraz zagadnień ekonomicznych. Studenci poznają techniki zarządzania jakościowego w nowoczesnej administracji, uczą się opracowywać projekty unijne, jak również realizują branżowy kurs języka angielskiego. Administracja w Uczelni Łazarskiego to kwalifikacje zawodowe i wiedza prawnicza, na bazie której można założyć własną działalność gospodarczą, pracować na stanowiskach wymagających praktycznego zastosowania wiedzy z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych, czy też rozwijać się zawodowo na stanowiskach menedżerskich.

  Studia na kierunku Administracja w Uczelni Łazarskiego w Warszawie posiadają następujące specjalności: administracja publiczna, administracja gospodarcza, administrowanie ruchem lotniczym, administrowanie ochroną zdrowia, audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, administrowanie inwestycjami budowlanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

  Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: system prawa w Polsce, zasady ustroju politycznego państwa, socjologia organizacji, geneza nowoczesnej administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo finansów publicznych, postępowanie administracyjne, rachunkowość finansowa, zarządzanie jakością w administracji, europejski system ochrony praw człowieka, zarządzanie kryzysowe.

  A co po studiach? Absolwenci Administracji w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w centralnych urzędach państwowych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach pozarządowych, korporacjach międzynarodowych, firmach doradczych i konsultingowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja publiczna
  • Administrowanie ruchem lotniczym

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Marta Naachilo Ocena odpowiedz

Kiedy można zadać egzamin