ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

ul Świeradowska 43

02-662 Warszawa

+48 22 54 35 430

e-mail: uczelnia@lazarski.edu.pl

 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Stosunki międzynarodowe w Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, która umożliwia zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz światowej gospodarki. Studenci uczą się przeprowadzać analizy sytuacji międzynarodowej, dokonywać oceny zjawisk i procesów zachodzących w Polsce, Europie i na świecie, jak również poznają branżowy język angielski. Stosunki międzynarodowe w Uczelni Łazarskiego w Warszawie to kompetencje analityczne pozwalające na wykonywanie obowiązków na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo- społecznych.

  Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Uczelni Łazarskiego w Warszawie dzielą się na następujące specjalności: Studia europejskie, Handel w dobie globalizacji, Transport, spedycja, logistyka (na pierwszym stopniu), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym, Marketing i public relations w wymiarze międzynarodowym (na drugim stopniu).

  Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: nauka o państwie, socjologia, historia stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne, współczesne systemy polityczne, cywilizacja zachodnia, demografia, polityka społeczno- gospodarcza, integracja europejska, handel zagraniczny w Europie Środkowo- Wschodniej, problemy globalne, współczesne konflikty międzynarodowe.

  Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Stosunki międzynarodowe w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, administracji państwowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, korporacjach, mediach, ośrodkach naukowo- badawczych, ośrodkach eksperckich, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: