• PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika specjalna

  Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.

  Kierunek pedagogika specjalna adresowany jest do osób zainteresowanych: wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją, rehabilitacją.

  Atuty kierunku

  • Wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca problematyki osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym.
  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą.
  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
  • Praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.
  • Student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Logopedia
  • Terapia pedagogiczna
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
  • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
  • Logopedia
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Surdopedagogika
  • Terapia pedagogiczna
  • Tyflopedagogika
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Logopedia
  • Terapia pedagogiczna
  • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
  • Edukacja integracyjna i włączająca
  • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
  • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Terapia pedagogiczna
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

   

   
  Studia jednolite magisterskie

  Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie świadectwa dojrzałości (nowa lub stara matura) lub dokumentu z nim równoważnego

  NOWA MATURA (od roku 2005)*
  Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników z 3 przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej: 2 obowiązkowych i 1 do wyboru
  Przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy
  Przedmioty do wyboru: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie
  Przelicznik dla każdego przedmiotu:
  1% poziom podstawowy = 1 punkt; zaś dla matematyki 1% = 2 punkty
  1% poziom rozszerzony = 2 punkty; zaś dla matematyki 1% = 4 punkty

  STARA MATURA (do roku 2004)**
  Wynik rekrutacyjny stanowi sumę wyników 4 egzaminów z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej lub ustnej.

   

   
  Studia II stopnia

  Warunkiem wstępnym rekrutacji jest posiadanie dyplomu licencjata (lub równoważnego) potwierdzającego określone efekty kształcenia lub określone uprawnienia, np. uprawnienia pedagogiczne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach poszczególnych kierunków i specjalności w katalogu na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

  Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona: 0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena na dyplomie licencjata

  W rekrutacji na specjalność logopedia dodatkowo punkty z rozmowy kwalifikacyjnej

Opinie (1)

Dariusz Ocena

ok!


STACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite: