• PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister magister magister
  Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika specjalna

  Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.

  Kierunek pedagogika specjalna adresowany jest do osób zainteresowanych: wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją, rehabilitacją.

  Atuty kierunku

  • Wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca problematyki osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym.
  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą.
  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
  • Praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.
  • Student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Logopedia
  • Terapia pedagogiczna
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
  • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
  • Logopedia
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Surdopedagogika
  • Terapia pedagogiczna
  • Tyflopedagogika
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Logopedia
  • Terapia pedagogiczna
  • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
  • Edukacja integracyjna i włączająca
  • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
  • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Surdopedagogika
  • Terapia pedagogiczna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona: 0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena na dyplomie licencjata.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Opinie (1)

Dariusz Ocena odpowiedz

ok!