• PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister magister magister
  Uczelnie Warszawa - kierunek Pedagogika specjalna

  Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności.

  Kierunek pedagogika specjalna adresowany jest do osób zainteresowanych: wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją, rehabilitacją.

  Atuty kierunku

  • Wieloaspektowa i wieloprofilowa wiedza dotycząca problematyki osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym.
  • Program studiów odpowiadający na zapotrzebowanie rynku pracy w Polsce i za granicą.
  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
  • Praktyki zawodowe umożliwiające nabycie nowej wiedzy, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.
  • Student zdobywa ciekawy, satysfakcjonujący, kształtujący osobowość, regulowany przez prawo zawód.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Logopedia
  • Terapia pedagogiczna
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
  • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
  • Logopedia
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Surdopedagogika
  • Terapia pedagogiczna
  • Tyflopedagogika
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Logopedia
  • Terapia pedagogiczna
  • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
  • Edukacja integracyjna i włączająca
  • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
  • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Pedagogika resocjalizacyjna
  • Terapia pedagogiczna
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący: - Średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia, - Ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia)

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Opinie (1)

Dariusz Ocena

ok!


STACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia II stopnia:

Jednolite: