Dodaj do ulubionych

Pedagogika specjalna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Pedagogika specjalna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku pedagogika specjalna:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 5 lat • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 5 lat • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 19.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 05.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
do 15.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 20.09.2021
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.07.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika specjalna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Rozwiń

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę specjalną

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika specjalna? Studia kształcą w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.

Co więcej, będziesz w stanie rozpoznać także rodzaj problemu, który dotknął daną osobę oraz przeprowadzić terapię. Będziesz także przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami niepełnosprawnymi, a także do pracy wychowawczej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej w pracy różnych placówek.

Wiele uczelni proponuje także ciekawe praktyki organizowane w różnorodnych placówkach edukacyjnych, wolontariaty studenckie czy uczestniczenie w działaniach samorządu studenckiego.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • oceny celów oraz zasad pedagogiki specjalnej; stosowania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, oceny normalizacji, autonomii, autorewalidacji oraz warunków pomyślnej integracji i edukacji inkluzywnej; korzystania z wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej,
 • korzystania z teorii psychologicznych w rozumieniu zjawisk pedagogicznych; korzystania z wiedzy psychologicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów pedagogicznych; rozumienia zmian rozwojowych w ich wymiarze normatywnym i patologicznym; stosowania wiedzy o prawidłowociach i przebiegu rozwoju człowieka do opracowywania zada dydaktycznych, wychowawczych i rehabilitacyjnych; zrozumienia istoty, czynników i uwarunkowań wychowania/edukacji w kontekście społecznokulturowym w pełnym cyklu życia człowieka, integracji problemów występujących w praktyce i teorii pedagogicznej; rozumienia myli pedagogicznych i ich źródła, w kontekście prądów społecznych i ideowych współczesności, przyjmowania postawy refleksyjnej i krytycznej wobec różnych koncepcji pedagogicznych, aktualnych problemów pedagogicznych i praktyki wychowawczej; obserwowania, rozpoznawania i wyjaśniania sytuacji dydaktycznych i przebiegu procesu kształcenia, tworzenia własnego warsztatu pedagogicznego i przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wiadomego kierowania wykorzystaniem własnego głosu,
 • operowania wiedz naukową i określania jej przesłanek aksjologicznych i etycznych; interpretacji tekstów filozoficznych i analizy tradycyjnych problemów filozoficznych w kontekście ich związków z podstawowymi problemami współczesności, dostrzegania wspólnych obszarów refleksji w naukach społecznych, dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur badawczych do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych,
 • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia etiologii oraz symptomatologii, rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwoci człowieka w poszczególnych etapach ontogenezy, stosowania wiedzy genetycznej w poradnictwie,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika specjalna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek pedagogika specjalna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami społecznymi.

 

 

Studia na kierunku pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku pedagogika specjalna zdobędziesz kompleksową wiedzę humanistyczną, socjologiczną, psychologiczną i pedagogiczną. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Filozofia z elementami logiki
 • Problemy współczesnej edukacji
 • Kierunki pedagogiki współczesnej

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach licznych warsztatów przewidzianych na powyższym kierunku, wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zakresu pedagogiki i prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych.

Ponadto poznasz metody i techniki wykorzystywane w diagnostyce i terapii osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem nauczania będą także praktyki, dzięki którym zyskasz niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Dział pedagogiki, jakim jest pedagogika specjalna to niezwykle istotny aspekt pomocy innym skupiający się na ludziach, którzy potrzebują wsparcie oraz pomocy przy zmaganiu się z wieloma trudnościami. Mogą one dotyczyć problemów fizycznych lub tych dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie.

Do tej pracy potrzeba ludzi z pasją i wrażliwością na problemy innych. Jeżeli zatem masz wysokie kompetencje interpersonalne to pedagogika specjalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować Pedagogikę specjalną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Pedagogika specjalna:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku pedagogika spacjalna trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia jednolite na kierunku pedagogika specjalna będą trwały pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry.

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa Dolnośląska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Przedmioty:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański Przedmioty:

biologia, chemia, drugi język obcy, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Przedmioty:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
180
jednolite:
270
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
320
jednolite:
120
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
55
jednolite:
79
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
70
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
70
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
25
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
30
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
50
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika specjalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
147
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
116
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
55.90
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
60,5
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
43,10
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
50,44
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

POKAŻ WSZYSTKIE

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika specjalna

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pedagogika specjalna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach słuby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie.
Ze względu na różnorodność pracy jaka czeka Cię jako absolwenta Pedagogiki specjalnej, ofert pracy jest dużo. Nie jest to praca łatwa, ale na pewno dająca dużo satysfakcji. Jeżeli zatem chcesz pomagać ludziom, któzy tego najbardziej potrzebują to pedagogika jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej!
 
Absolwent kierunku pedagogika specjalna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • pracownik w agendach służb socjalnych,
 • pracownik w poradniach specjalistycznych,
 • pracownik w placówkach rehabilitacji,
 • pracownik w placówkach służby zdrowia.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPECJALNA

Komentarze (0)