Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Studia na kierunku pedagogika specjalna możesz podjąć na 26 uczelniach publicznych oraz 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pedagogika specjalna +

Wydział Nauk Społecznych UŚ  stopień: (Jednolite) , czas trwania: 5 lat ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ  stopień: (Jednolite) , czas trwania: 5 lat ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Akademia Piotrkowska w Piotrkowie Trybunalskim

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite)
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet w Białymstoku

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite)
forma: stacjonarne

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite)
forma: stacjonarne

Akademia Mazowiecka w Płocku

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite)
forma: stacjonarne

Popularne miasta

Często wybierane

Filtrowanie
Miasto

Pedagogika specjalna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Pedagogika specjalna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika specjalna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika specjalna rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | pedagogika specjalna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku pedagogika specjalna możesz podjąć na 26 uczelniach publicznych oraz 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | pedagogika specjalna - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z pedagogiki specjalnej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmu, edukacja i rehabilitacja osób z, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń edukacja integracyjna i włączająca, logopedia.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku Pedagogika specjalna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, język polski, historia, chemia, drugi język obcy, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia sztuki, język obcy, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku pedagogika specjalna:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika specjalna - zasady rekrutacji

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę specjalną

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku pedagogika specjalna: pojęcia i systemy pedagogiczne, filozoficzne podstawy pedagogiki, diagnostyka w pedagogice specjalnej, pedagogika ogólna, teoretyczne podstawy wychowania.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika specjalna? Studia kształcą w zakresie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.

Co więcej, będziesz w stanie rozpoznać także rodzaj problemu, który dotknął daną osobę oraz przeprowadzić terapię. Będziesz także przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami niepełnosprawnymi, a także do pracy wychowawczej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej w pracy różnych placówek.

Wiele uczelni proponuje także ciekawe praktyki organizowane w różnorodnych placówkach edukacyjnych, wolontariaty studenckie czy uczestniczenie w działaniach samorządu studenckiego.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • oceny celów oraz zasad pedagogiki specjalnej; stosowania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, oceny normalizacji, autonomii, autorewalidacji oraz warunków pomyślnej integracji i edukacji inkluzywnej; korzystania z wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej,
 • korzystania z teorii psychologicznych w rozumieniu zjawisk pedagogicznych; korzystania z wiedzy psychologicznej w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów pedagogicznych; rozumienia zmian rozwojowych w ich wymiarze normatywnym i patologicznym; stosowania wiedzy o prawidłowociach i przebiegu rozwoju człowieka do opracowywania zada dydaktycznych, wychowawczych i rehabilitacyjnych; zrozumienia istoty, czynników i uwarunkowań wychowania/edukacji w kontekście społecznokulturowym w pełnym cyklu życia człowieka, integracji problemów występujących w praktyce i teorii pedagogicznej; rozumienia myli pedagogicznych i ich źródła, w kontekście prądów społecznych i ideowych współczesności, przyjmowania postawy refleksyjnej i krytycznej wobec różnych koncepcji pedagogicznych, aktualnych problemów pedagogicznych i praktyki wychowawczej; obserwowania, rozpoznawania i wyjaśniania sytuacji dydaktycznych i przebiegu procesu kształcenia, tworzenia własnego warsztatu pedagogicznego i przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wiadomego kierowania wykorzystaniem własnego głosu,
 • operowania wiedz naukową i określania jej przesłanek aksjologicznych i etycznych; interpretacji tekstów filozoficznych i analizy tradycyjnych problemów filozoficznych w kontekście ich związków z podstawowymi problemami współczesności, dostrzegania wspólnych obszarów refleksji w naukach społecznych, dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych, wykorzystywania wiedzy socjologicznej oraz procedur badawczych do diagnozowania i wyjaśniania problemów pedagogicznych,
 • analizy zaburzeń rozwojowych z punktu widzenia etiologii oraz symptomatologii, rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwoci człowieka w poszczególnych etapach ontogenezy, stosowania wiedzy genetycznej w poradnictwie,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika specjalna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek pedagogika specjalna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązani do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie związana z naukami społecznymi.

 

 

Studia na kierunku pedagogika specjalna możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku pedagogika specjalna zdobędziesz kompleksową wiedzę humanistyczną, socjologiczną, psychologiczną i pedagogiczną. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Filozofia z elementami logiki
 • Problemy współczesnej edukacji
 • Kierunki pedagogiki współczesnej

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach licznych warsztatów przewidzianych na powyższym kierunku, wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zakresu pedagogiki i prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych.

Ponadto poznasz metody i techniki wykorzystywane w diagnostyce i terapii osób niepełnosprawnych. Ważnym elementem nauczania będą także praktyki, dzięki którym zyskasz niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Dział pedagogiki, jakim jest pedagogika specjalna to niezwykle istotny aspekt pomocy innym skupiający się na ludziach, którzy potrzebują wsparcie oraz pomocy przy zmaganiu się z wieloma trudnościami. Mogą one dotyczyć problemów fizycznych lub tych dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie.

Do tej pracy potrzeba ludzi z pasją i wrażliwością na problemy innych. Jeżeli zatem masz wysokie kompetencje interpersonalne to pedagogika specjalna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować Pedagogikę specjalną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Pedagogika specjalna:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku pedagogika spacjalna trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia jednolite na kierunku pedagogika specjalna będą trwały pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra. 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika specjalna

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pedagogika specjalna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach słuby zdrowia i resocjalizacyjnych, oświatowych agendach samorządowych oraz sądownictwie.
Ze względu na różnorodność pracy jaka czeka Cię jako absolwenta Pedagogiki specjalnej, ofert pracy jest dużo. Nie jest to praca łatwa, ale na pewno dająca dużo satysfakcji. Jeżeli zatem chcesz pomagać ludziom, któzy tego najbardziej potrzebują to pedagogika jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki edukacyjnej!
 
Absolwent kierunku pedagogika specjalna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • pracownik w agendach służb socjalnych,
 • pracownik w poradniach specjalistycznych,
 • pracownik w placówkach rehabilitacji,
 • pracownik w placówkach służby zdrowia.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika specjalna studia stacjonarne

Pedagogika specjalna studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika specjalna

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki pedagogiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki pedagogiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów