Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ×

Ul. Szczęśliwicka 40

02-353 Warszawa

Tel. +48 22 589 36 00

http://www.aps.edu.pl/

email: rekrutacja@aps.edu.pl

Kierunki studiów - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma takiej granicy. Kryteria przyjmowania na studia wyznaczane są przez stosowną uchwałę Senatu uczelni, w których nie ma mowy o kryteriach wieku.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Informacje na temat kompletu dokumentów są zamieszczone na naszej stronie internetowej w dziale rekrutacja: http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/ 

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Osoby zakwalifikowane na studia wraz z informacją o zakwalifikowaniu otrzymują w systemie IRK informację gdzie i kiedy należy dostarczyć komplet dokumentów. 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty na studia można dostarczyć osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną. Nie można dokumentów na studia przesyłać pocztą.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Kserokopie dokumentów składanych są poświadczane za zgodność z oryginałem przy ich składaniu w Komisji Rekrutacyjnej. Poświadczenie notarialne jest wymagane, gdy nie ma możliwości okazania oryginału danego dokumentu przy składaniu go w Komisji Rekrutacyjnej.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie. Tylko osoby zakwalifikowane na studia składają komplety dokumentów. Osoby z listy rezerwowej są zobowiązane do sprawdzania swojego statusu w systemie i jeżeli w wyznaczonym terminie status ich zmieni się na "zakwalifikowany", to wtedy dopiero powinny złożyć dokumenty w terminie wskazanym w komunikacie w systemie IRK.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Przy rekrutacji należy wskazać, jakie przedmioty z matury mamy brać pod uwagę oraz na jakim poziomie (czy podstawowy czy rozszerzony). Wyniki procentowe również można (ale nie trzeba) wpisać. Wyniki procentowe z matur pobieramy z systemu Krajowego Rejestru Matur (KReM), a więc obowiązek wpisania wyników procentowych z matury do systemu IRK dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przesłanie przez OKE informacji na temat ich wyników z matury do tego systemu (KReM).

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie, wyniki rekrutacyjne są obliczane wyłącznie na postawie wyników z matury pisemnej.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Informacje na temat przyjęcia laureatów i finalistów olimpiad są zamieszczane na naszej stronie w dziale rekrutacji: http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Informacje na temat są zamieszczane na naszej stronie w dziale rekrutacji: http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Komunikat o zakwalifikowaniu i zaproszeniu do złożenia dokumentów na studia pojawia się w systemie IRK.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie, kryterium rangowania są wyniki z matury (rekrutacja na studia I stopnia i jednolite mgr) lub wyniki z dyplomu ukończenia studiów I stopnia i średnia ocen (rekrutacja na studia II stopnia).

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Zakwalifikowany na studia oznacza, że taka osoba jest zaproszona do złożenia dokumentów. Jeżeli złoży dokumenty w wyznaczonym terminie, wtedy w następnym kroku zostaje ona uznana za osobę przyjętą na studia.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak, przy czym ważne jest aby opłata rekrutacyjna została zaksięgowana w systemie IRK. Wtedy dopiero (kiedy opłata rekrutacyjna jest zaksięgowana w systemie IRK) aplikacja kandydata na studia będzie rozpatrywana.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualnie generowany dla każdego kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) numer konta bankowego. Więcej informacji na ten temat: http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/

Co wpisać w tytule przelewu?+

Więcej informacji na ten temat: Więcej informacji na ten temat: http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Więcej informacji na ten temat: http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/op%C5%82aty/

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Osoba taka nie będzie wzięta pod uwagę w danej turze rekrutacji, tzn. nie będzie rangowana w danej turze rekrutacji, co będzie równe z sytuacją, jakby nie brała w niej udziału.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Tak, nie ma przeszkód. Ważne aby konto docelowe zgadzało się i było kontem wygenerowanym dla danego kandydata w systemie IRK.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Więcej informacji na ten temat: http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/ 

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

mamy bardzo szeroki wachlarz przedmiotów, a nawet można się rekrutować tylko na podstawie przedmiotów obowiązkowych (czyli j. polskiego, j. obcego i matematyki - wszystkie na poziomie podstawowym, niemniej nie daje to gwarancji przyjęcia ze względu na dodatkowe przeliczniki punktowe dla przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Można ubiegać się o przyjecie na dowolną liczbę kierunków, z tym, że wraz z ilością kierunków rośnie opłata rekrutacyjna. Więcej informacji na stronie: http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/op%C5%82aty/

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Odbywa się ono poza procesem rekrutacji, a przez złożenie odpowiedniego podania skierowanego do dziekana właściwego dla danego kierunku studiów.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie do systemu IRK wgrywa się głównie w celu wydrukowania podania o wydanie ELS, jak również podania o przyjęcie na studia. Dlatego aby móc to zrobić (wydrukować obydwa podania) należy to zdjęcie wgrać (i musi ono zostać zaakceptowane w systemie IRK). Obydwa podania stanowią integralną część kompletu dokumentów składanych przez kandydatów zakwalifikowanych na studia. 

Wasze pytania:

Dobry wieczór, Czy Państwa uczelnia jest uczelnią prywatną i "idąc za ciosem", jeśli tak to ile kosztuje jeden semestr? Z wyrazami szacunku.+
Pytanie od: Pytanie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest uczelnią publiczną, a co za tym idzie studia stacjonarne są bezpłatne. Natomiast studia niestacjonarne (weekendowe) są płatne. Zapraszamy do zakładki REKRUTACJA/OPŁATY na naszej stronie : http://www.aps.edu.pl/rekrutacja/op%C5%82aty/. 

 • O Uczelni

 • APS - kierunki studiów

 • Zasady rekrutacji

 • Studia podyplomowe APS

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

APS - kierunki studiów

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (22)

Beata Ocena odpowiedz

Same plusy, tzn.: 1) Nowoczesny wygląd uczelni i wyposażenie - jest nawet laboratorium 2) Szeroko rozwinięta działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz niesamowita kultura, historia w tym względzie (uczelnia ma prawie 100 lat! 3) Działalność naukowa - na APS jest realizowanych wiele projektów naukowych 4) Wolontariat - także działa 5) na APS często mają miejsce różne Konferencje i inne akcje tego typu 6) Wydawnictwo APS - prężnie działa 7) Zajęcia mają wymiar mocno praktyczny 8) Wspaniali prowadzący, doktorzy, profesorowie Polecam

Iza Ocena odpowiedz

Świetna uczelnia! Zajęcia dużo bardziej praktyczne niż na UKSW niż UW (psychologia, a wiem to bo mam znajomych;)

M Ocena odpowiedz

Jestem już na 5 roku psychologii. Nie żałuję swojego wyboru, to świetna uczelnia, ma świetnych prowadzących, a osoby zainteresowane mają możliwość prowadzenia badań/uczestniczenia w konferencjach/włączeniu się w działalność wolontariatu, itp. Nigdy bym nie podejrzewała, że tak będę zadowolona z tego wyboru!

Seba Ocena odpowiedz

Wspaniała atmosfera i mili ludzie. Polecam

Marta Ocena odpowiedz

Świetne miejsce, dużo pozytywnej energii. Szczerze mówiąc kierunek studiów który wybrałam to czysty przypadek, ale teraz już wiem co chcę robić w życiu. Studia mega mnie zaskoczyły i uświadomiły, że wykłady mogą nie być nudne !

Lidka Ocena odpowiedz

Studiuje na kierunku Pedagogika. To co mnie zaskoczyło to dużo zajęć, na których robimy coś więcej niż słuchamy. Moje wyobrażenia na temat studiów bardzo się zmieniły, a to dopiero początek. Oby tak dalej

Ula.P Ocena odpowiedz

Warszawa to bardzo dobry wybór, a ta uczelnia jeszcze lepszy ! Miałam przyjemność poznać wielu ludzi z tą sama pasją co ja. Studia się skończyły, a przyjaźń została do dziś. Dużym plusem bez zwątpienia byli wykładowcy, którzy zarażali swoim zaangażowaniem.

Marceli Ocena odpowiedz

Uważam, że Akademia Pedagogiki specjalnej zasługuje na miano bardzo fajnej uczelni :)

Nina Ocena odpowiedz

Pracę znalazłam już po zakończeniu studiów licencjackich. Jednak zdecydowałam się na pogłębienie wiedzy w dziedzinie, która mnie interesuje. Dlatego zdecydowałam się również na studia II stopnia. Co ważne mogłam pracować w zawodzie i dalej się kształcić.

Ewela Ocena odpowiedz

Super uczelnia, super wykładowcy, super zajęcia, super studenci ! Naprawdę polecam wszystkim maturzystom !

Kinga. S Ocena odpowiedz

Informacje, które wyniosłam z zajęć przydały mi się podczas pracy. Teraz wiem, że było warto. Dużo zajęć praktycznych, ale nie brakowało również teorii, która okazała się niezmiernie ważna i przydatna podczas pracy w zawodzie.

Eryk Ocena odpowiedz

Przypadkiem zacząłem studia na tej uczelni, ale nie mogę tego żałować.

Max Ocena odpowiedz

Wszystko ok

Mela Ocena odpowiedz

Przyjechałam na tę uczelnię z daleka i na prawdę było warto. Teraz już po skończonej edukacji, wiem że wybór uczelni jest równie ważny jak wybór kierunku studiów.

Aleks Ocena odpowiedz

Uczelnia wymaga od studenta, ale z czasem okazuje się, że jest to tylko i wyłącznie plus !

Olek Ocena odpowiedz

Jestem przekonany, że każda młoda osoba, która wybierze tą Uczelnię, nigdy tego nie pożałuje! ;)

Justyna Ocena odpowiedz

Nie żałuję wyboru uczelni, polecam ją wszystkim którzy stoją przed tym ciężkim wyborem.

Karina Ocena odpowiedz

Bez zwątpienia mogę powiedzieć, że było to 5 najlepszych lat w moim dotychczasowym życiu. Poznałam wielu ciekawych ludzi z pasją. Był czas na naukę, ale również i na zabawę. Uczelnia może pochwalić się wieloma inicjatywami. Na korytarzach można było spotkać tylko uśmiechniętych studentów. No może oprócz okresu sesji... :D

Adam Ocena odpowiedz

Przede wszystkim uczelnia może pochwalić się wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz dobrymi warunkami studiowania, a to ułatwia nam studentom odpowiedni rozwój i możliwość odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy!

Basia Ocena odpowiedz

Profesjonalne podejście do studenta, możliwość rozwoju i bardzo mili ludzie to coś czym charakteryzuje się ta uczelnia ;)

Ania Ocena odpowiedz

Poziom jaki prezentuje Akademia Pedagogiki Specjalnej jest bardzo wysoki i pozwala na bezproblemowe znalezienie pracy po ukończeniu studiów ;)

Mateusz Ocena odpowiedz

Studiowanie na tej Uczelni to była sama przyjemność, mimo dużej ilości nauki. Super wykładowcy!