ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@mans.org.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie realizowany jest na Instytucie Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa. Skierowany jest do osób zainteresowanych tematem bezpieczeństwa oraz aspektem militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru administrowania bezpieczeństwem, jak i kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, jak również zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych dzielą się na trzy specjalności: Bezpieczeństwo informacji publicznej, Bezpieczeństwo narodowe, Dyplomacja.

  Specjalność Bezpieczeństwo informacji publicznej zakłada poznanie organizacji i zasad funkcjonowania państwa, struktury, zadań jego poszczególnych organów, ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji publicznej. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem informacji publicznej w skali państwowej, regionalnej i lokalnej.

  Specjalność Bezpieczeństwo narodowe oferuje dogłębną wiedzę dotyczącą pracy zawodowej w strukturach obronnych organów samorządowych i administracji państwowej szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz centralnego. Studenci uczą się rozpoznawać i diagnozować zagrożenia oraz budować programy bezpieczeństwa.

  Specjalność Dyplomacja zakłada zagłębienie się w tematykę współczesnych relacji międzynarodowych, w tym nawiązywania współpracy i rozwiązywania sporów na szczeblu państw, regionów, organizacji i przedsiębiorstw.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Bezpieczeństwo narodowe w MANS? Na przykład: prawo karne i prawo wykroczeń, bezpieczeństwo publiczne, współczesne systemy polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, polityka bezpieczeństwa, prawo międzynarodowe publiczne, prawo dyplomatyczne, cyberprzestępczość, zarządzanie informacją i polityka bezpieczeństwa informacji, aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego, monitoring zagrożeń w systemie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, organizacja polskiej służby zagranicznej.

  Bezpieczeństwo to słowo, które od kilku lat coraz mocniej podkreślane jest w szerokich dyskusjach publicznych, jak i swobodnych rozmowach. Każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że współczesny świat przynosi nie tylko rozwój intelektualny i postęp nauki, ale także zagrożenia, które nawet z tego rozwoju mogą wynikać. Dlatego dyscyplina bezpieczeństwa narodowego poszerza swoje granice, powiększa zakres obowiązków i problemów badań. A jaką rolę w społeczeństwie będą pełnić absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Bezpieczeństwo narodowe w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, placówkach doradztwa międzynarodowego, siłach zbrojnych, centrach zarządzania kryzysowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo w administracji publicznej
  • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Cyberprzestępczość
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo w administracji publicznej
  • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie kryzysowe
  • Cyberprzestępczość
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

mateusz Ocena odpowiedz

Dla mnie najważniejsze było to, czy wiedza którą proponuje kierunek jest praktyczna i dostosowana do współczesnych realiów. Zwracałem jeszcze uwagę na grono wykładowców, sprawdzając czy są to specjaliści w konkretnych dziedzinach. Wszystko znalazłem w jednym miejscu. W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie