ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie realizowany jest na Instytucie Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa. Skierowany jest do osób zainteresowanych tematem bezpieczeństwa oraz aspektem militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru administrowania bezpieczeństwem, jak i kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, jak również zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie dzielą się na trzy specjalności: Bezpieczeństwo informacji publicznej, Bezpieczeństwo narodowe, Dyplomacja.

  Specjalność Bezpieczeństwo informacji publicznej zakłada poznanie organizacji i zasad funkcjonowania państwa, struktury, zadań jego poszczególnych organów, ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji publicznej. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem informacji publicznej w skali państwowej, regionalnej i lokalnej.

  Specjalność Bezpieczeństwo narodowe oferuje dogłębną wiedzę dotyczącą pracy zawodowej w strukturach obronnych organów samorządowych i administracji państwowej szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz centralnego. Studenci uczą się rozpoznawać i diagnozować zagrożenia oraz budować programy bezpieczeństwa.

  Specjalność Dyplomacja zakłada zagłębienie się w tematykę współczesnych relacji międzynarodowych, w tym nawiązywania współpracy i rozwiązywania sporów na szczeblu państw, regionów, organizacji i przedsiębiorstw.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Bezpieczeństwo narodowe w WSM? Na przykład: prawo karne i prawo wykroczeń, bezpieczeństwo publiczne, współczesne systemy polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, polityka bezpieczeństwa, prawo międzynarodowe publiczne, prawo dyplomatyczne, cyberprzestępczość, zarządzanie informacją i polityka bezpieczeństwa informacji, aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego, monitoring zagrożeń w systemie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, organizacja polskiej służby zagranicznej.

  Bezpieczeństwo to słowo, które od kilku lat coraz mocniej podkreślane jest w szerokich dyskusjach publicznych, jak i swobodnych rozmowach. Każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że współczesny świat przynosi nie tylko rozwój intelektualny i postęp nauki, ale także zagrożenia, które nawet z tego rozwoju mogą wynikać. Dlatego dyscyplina bezpieczeństwa narodowego poszerza swoje granice, powiększa zakres obowiązków i problemów badań. A jaką rolę w społeczeństwie będą pełnić absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, placówkach doradztwa międzynarodowego, siłach zbrojnych, centrach zarządzania kryzysowego.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dyplomacja
  • Bezpieczeństwo informacji publicznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dyplomacja
  • Bezpieczeństwo informacji publicznej

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

mateusz Ocena

Dla mnie najważniejsze było to, czy wiedza którą proponuje kierunek jest praktyczna i dostosowana do współczesnych realiów. Zwracałem jeszcze uwagę na grono wykładowców, sprawdzając czy są to specjaliści w konkretnych dziedzinach. Wszystko znalazłem w jednym miejscu. W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: