ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie realizowany jest na Instytucie Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa. Skierowany jest do osób zainteresowanych tematem bezpieczeństwa oraz aspektem militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru administrowania bezpieczeństwem, jak i kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, jak również zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie dzielą się na trzy specjalności: Bezpieczeństwo informacji publicznej, Bezpieczeństwo narodowe, Dyplomacja.

  Specjalność Bezpieczeństwo informacji publicznej zakłada poznanie organizacji i zasad funkcjonowania państwa, struktury, zadań jego poszczególnych organów, ze szczególnym uwzględnieniem roli informacji publicznej. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem informacji publicznej w skali państwowej, regionalnej i lokalnej.

  Specjalność Bezpieczeństwo narodowe oferuje dogłębną wiedzę dotyczącą pracy zawodowej w strukturach obronnych organów samorządowych i administracji państwowej szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego oraz centralnego. Studenci uczą się rozpoznawać i diagnozować zagrożenia oraz budować programy bezpieczeństwa.

  Specjalność Dyplomacja zakłada zagłębienie się w tematykę współczesnych relacji międzynarodowych, w tym nawiązywania współpracy i rozwiązywania sporów na szczeblu państw, regionów, organizacji i przedsiębiorstw.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania kierunku Bezpieczeństwo narodowe w WSM? Na przykład: prawo karne i prawo wykroczeń, bezpieczeństwo publiczne, współczesne systemy polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, polityka bezpieczeństwa, prawo międzynarodowe publiczne, prawo dyplomatyczne, cyberprzestępczość, zarządzanie informacją i polityka bezpieczeństwa informacji, aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego, monitoring zagrożeń w systemie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, organizacja polskiej służby zagranicznej.

  Bezpieczeństwo to słowo, które od kilku lat coraz mocniej podkreślane jest w szerokich dyskusjach publicznych, jak i swobodnych rozmowach. Każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że współczesny świat przynosi nie tylko rozwój intelektualny i postęp nauki, ale także zagrożenia, które nawet z tego rozwoju mogą wynikać. Dlatego dyscyplina bezpieczeństwa narodowego poszerza swoje granice, powiększa zakres obowiązków i problemów badań. A jaką rolę w społeczeństwie będą pełnić absolwenci omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, placówkach doradztwa międzynarodowego, siłach zbrojnych, centrach zarządzania kryzysowego.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

mateusz Ocena

Dla mnie najważniejsze było to, czy wiedza którą proponuje kierunek jest praktyczna i dostosowana do współczesnych realiów. Zwracałem jeszcze uwagę na grono wykładowców, sprawdzając czy są to specjaliści w konkretnych dziedzinach. Wszystko znalazłem w jednym miejscu. W Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: