ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

ul. Kawęczyńska 36 

03-772 Warszawa

rekrutacja@wsm.warszawa.pl

tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

 

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie realizowany jest na Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Założeniem kształcenia jest pozyskanie bogatej wiedzy, na fundamencie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Studenci zagłębiają się w zagadnienia projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, zarządzania kosztami i finansami, formułowania zadań z zakresu technologii. Ponadto, uczą się dostrzegać potrzeby ludzi, prawidłowo komunikować, a także zachowywać asertywnie, zarządzać czasem oraz radzić sobie ze stresem i sytuacjami, które takowy mogą wywołać. Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie to kierunek, który prowadzony jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, a po ukończeniu nauki absolwent otrzymuje tytuł inżyniera.

  Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie posiadają trzy specjalności: Inżynieria obsługi procesów wytwórczych, Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych, Logistyka procesów wytwórczych. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: systemy informatyczne w zarządzaniu, zarządzanie zmianą w doradztwie, programowanie, materiałoznawstwo, matematyka, socjologia, metrologia, wprowadzenie do przedsiębiorczości, finanse, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka w przedsiębiorstwie, statystyka, rachunkowość, badania operacyjne, mechanika i konstrukcja, zarządzanie personelem, planowanie i ocena inwestycji, koszty procesów, badanie i normowanie pracy.

  Inżynieria to czynnik determinujący rozwój gospodarki, zatem wydaje się, że dla specjalistów obszar zatrudnienia jest bardzo, ale to bardzo szeroki. Gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji? Osoby, które ukończyły ten kierunek mogą pracować w firmach produkcyjnych, instytutach naukowo- badawczych, hurtowniach materiałów, firmach doradczych, firmach audytorskich. Zdobyte wykształcenie jest także mocną podstawą do założenia własnej firmy produkcyjno- handlowej.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
  • Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych
  • Logistyka procesów wytwórczych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
  • Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych
  • Logistyka procesów wytwórczych

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

dominik Ocena

Nauka w WSM daje wiele satysfakcji, a także duży powód do dumy. To nowoczesna uczelnia, która odpowiada na zapotrzebowanie rynku, kształcąc prawdziwych specjalistów


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: