ul. Edwardów 5,

97-400 Bełchatów

tel. 695 744 531

tel. 44 77 70 001

belchatow@wsm.warszawa.pl

ul. Edwardów 5,

97-400 Bełchatów

tel. 695 744 531

tel. 44 77 70 001

belchatow@wsm.warszawa.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie ochroną zdrowia
  • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
  • Fundusze i systemy finansowania projektów unii europejskiej
  • Administracja bezpieczeństwa narodowego
  • Administracja dyplomatyczno-konsularna
  • Administracja instytucji europejskich
  • Administracja gospodarcza
  • Administracja publiczna
  • Administracja skarbowa
  • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
  • Samorząd terytorialny
  • Zamówienia publiczne
  • Bezpieczeństwo pracy (bhp)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie ochroną zdrowia
  • Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danych
  • Fundusze i systemy finansowania projektów unii europejskiej
  • Administracja bezpieczeństwa narodowego
  • Administracja dyplomatyczno-konsularna
  • Administracja instytucji europejskich
  • Administracja gospodarcza
  • Administracja publiczna
  • Administracja skarbowa
  • Prawo pracy i polityka zatrudnienia
  • Samorząd terytorialny
  • Zamówienia publiczne
  • Bezpieczeństwo pracy (bhp)
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne
  • Dyplomacja
  • Zarządzanie kryzysem
  • Bezpieczeństwo informacji publicznej
  • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu lotniczego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne
  • Dyplomacja
  • Zarządzanie kryzysem
  • Bezpieczeństwo informacji publicznej
  • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu lotniczego
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rachunkowość finansowa
  • Analiza finansowa
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Controlling i audyt finansowy
  • Doradztwo finansowo-księgowe
  • Finanse i inwestycje
  • Rachunkowość i finanse publiczne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Rachunkowość finansowa
  • Analiza finansowa
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Bankowość i ubezpieczenia
  • Controlling i audyt finansowy
  • Doradztwo finansowo-księgowe
  • Finanse i inwestycje
  • Rachunkowość i finanse publiczne
 • INFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo obiektów i informacji
  • Technologie sieciowe
  • Inżynieria systemów
  • Systemy webowe
  • Bazy danych
  • Systemy mobilne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo obiektów i informacji
  • Technologie sieciowe
  • Inżynieria systemów
  • Systemy webowe
  • Bazy danych
  • Systemy mobilne
 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
  • Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji
  • Psychologia sądowa
  • Społeczna psychologia międzykulturowa
  • Psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching
  • Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
  • Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne
  • Psychologia transportu

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
  • Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji
  • Psychologia sądowa
  • Społeczna psychologia międzykulturowa
  • Psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching
  • Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
  • Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne
  • Psychologia transportu
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Administracja europejska
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne
  • Dyplomacja
  • Gospodarka funduszami europejskimi
  • Handel zagraniczny

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Administracja europejska
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne
  • Dyplomacja
  • Gospodarka funduszami europejskimi
  • Handel zagraniczny

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Administracja europejska
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne
  • Dyplomacja
  • Gospodarka funduszami europejskimi
  • Handel zagraniczny

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Administracja europejska
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne
  • Dyplomacja
  • Gospodarka funduszami europejskimi
  • Handel zagraniczny
 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Emarketing & social media
  • Marketing
  • Przedsiębiorczość międzynarodowa
  • Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiej
  • Zarządzanie działalnością innowacyjną
  • Zarządzanie funduszami europejskimi
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europie
  • Zarządzanie w bankowości i finansach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie państwem
  • Menedżer biznesu
  • Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowej
  • Rachunkowość i controlling
  • Zarządzanie instytucjami i organizacjami lotniczymi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Emarketing & social media
  • Marketing
  • Przedsiębiorczość międzynarodowa
  • Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiej
  • Zarządzanie działalnością innowacyjną
  • Zarządzanie funduszami europejskimi
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europie
  • Zarządzanie w bankowości i finansach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie państwem
  • Dyplomacja europejska
  • Integracja i bezpieczeństwo europejskie
  • Komunikacja społeczna
  • Marketing polityczny
  • Negocjacje w dyplomacji
  • Przywództwo w biznesie
  • Rachunkowość i audyt
  • Systemy informacyjne zarządzania
  • Zarządzanie komunikacją wizualną
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie transportem lotniczym
  • Zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Emarketing & social media
  • Marketing
  • Przedsiębiorczość międzynarodowa
  • Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiej
  • Zarządzanie działalnością innowacyjną
  • Zarządzanie funduszami europejskimi
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europie
  • Zarządzanie w bankowości i finansach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie państwem
  • Menedżer biznesu
  • Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowej
  • Rachunkowość i controlling
  • Zarządzanie instytucjami i organizacjami lotniczymi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Emarketing & social media
  • Marketing
  • Przedsiębiorczość międzynarodowa
  • Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiej
  • Zarządzanie działalnością innowacyjną
  • Zarządzanie funduszami europejskimi
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europie
  • Zarządzanie w bankowości i finansach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie państwem
  • Dyplomacja europejska
  • Integracja i bezpieczeństwo europejskie
  • Komunikacja społeczna
  • Marketing polityczny
  • Negocjacje w dyplomacji
  • Przywództwo w biznesie
  • Rachunkowość i audyt
  • Systemy informacyjne zarządzania
  • Zarządzanie komunikacją wizualną
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie transportem lotniczym
  • Zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I REKRUTACJA

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
  • Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych
  • Logistyka procesów wytwórczych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria obsługi procesów wytwórczych
  • Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych
  • Logistyka procesów wytwórczych

Opinie (0)