Politechnika Poznańska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP

ul. Piotrowo 5

60-965 Poznań

Telefon 61 6652410

Fax:  61 6652444

http://www.bis.put.poznan.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PP

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 5

60-965 Poznań

Telefon 61 6652410

Fax:  61 6652444

http://www.bis.put.poznan.pl

 • BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, którzy:

  • interesują się problematyką budownictwa energooszczędnego oraz oceną energetyczną budynków,
  • zajmują się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych i ich technicznego wyposażenia,
  • są pracownikami administracji państwowej lub samorządowej i zajmują się zarządzaniem i planowaniem w budownictwie,
  • chcą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do sporządzania „Świadectw charakterystyki energetycznej budynku".

  Dowiedz się więcej

 • CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Zagadnienia podstawowe z chłodnictwa i klimatyzacji takie jak:

  • technika cieplna z mechaniką płynów,
  • podstawy klimatyzacji,
  • przechowalnictwo i system HACCP,
  • urządzenia chłodnicze, zastosowania chłodnictwa, transport chłodniczy, eksploatacja urządzeń chłodniczych,
  • wentylacja i klimatyzacja budynków,
  • regulacja i sterowanie urządzeń chłodniczych,
  • regulacje prawne w chłodnictwie i klimatyzacji,
  • zasady projektowania instalacji chłodniczych,

  Praca końcowa obejmuje tematykę wybraną przez uczestnika Studiów. Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń zdaniu egzaminów i obronie pracy końcowej, absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

 • REALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ PROCEDURY FIDIC I BANKU ŚWIATOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia Podyplomowe przewidziane są w pierwszej kolejności dla osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu realizacji inwestycji, a w szczególności stosowanych zasad FIDIC w umowach międzynarodowych i skierowane są do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele, 2-3 razy w miesiącu.

  Dowiedz się więcej

 • SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE, UZDATNIANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwenci wyższych uczelni pracujący w przedsiębiorstwach, których profil działalności związany jest z tematyką studiów mają możliwość uaktualnienia i uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie:

  - prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw,
  - hydrologii i geotechniki,
  - eksploatacji i ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
  - budowy, eksploatacji sieci, zbiorników oraz pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - zastosowania modeli komputerowych do analiz i oceny systemów wodociągowych i   kanalizacyjnych,
  - monitorowania i sterowania układami sieciowymi,
  - biochemii i toksykologi,
  - projektowania i eksploatacji systemów uzdatniania wody,
  - projektowania i eksploatacji systemów oczyszczania ścieków.

  Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zajęć przewidzianych w programie Studiów, Uczestnik przygotowuje pracę końcową obejmującą wybraną przez siebie tematykę. Po jej obronie otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

Opinie (6)

Miłosz Ocena

Nie polecam

Maciej Ocena

Nie polecam tego wydziału. Walka z prowadzącymi to istna katorga a o rozwijaniu własnych pasji podczas studiów czy o równoległej pracy można zapomnieć.

Jakub Ocena

Budownictwo zdecydowanie wysysa z człowieka życie. Ogromna ilość projektów z czego większość tak na prawdę nic nie uczy. Poza tym ogromna różnica między prowadzącymi. U jednego dany przedmiot jest banalny a u innych na więcej niż 3 nie masz co liczyć. Jeżeli jednak masz mocne ambicje i naprawdę!!! interesuje cię budownictwo to istnieje szansa że się tu odnajdziesz. Warto jednak zaznaczyć że podkreśla się nam tu ciągle że ponad połowa osób kończąca te studia nigdy nie pracuje w zawodzie. O czymś to chyba świadczy?

Joanna Ocena

Srudiuję obecnie inżynierię środowiska na 3 roku i nic się nie zmieniło. Studia bardzo trudne, masa zapychaczy, prowadzący nie mili. Generalnie nie polecam, do tego strasznie ciężko z pracą po tym kierunku.

Adam Ocena

Również mam negatywne wspomnienia z iś na tej uczelni. Studia słabo przygotowują do pracy, prowadzący na siłę starają sie utrudniać studiowanie. Ogólnie kierunek ciężki i mało perspektywiczny

Paweł Ocena

Iś na tym wydziale to porażka, bardzo ciężki kontakt z prowadzącymi, niejasne ocenianie do tego masa zapychaczy i słabe przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Osobiście nie polecam, po 3,5 roku większość moich znajomych również była bardzo zawiedziona