Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP

ul. Piotrowo  3

60-965 Poznań

Telefon: 61 6653200

Fax:  61 6653201

http://www.phys.put.poznan.pl/

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo  3

60-965 Poznań

Telefon: 61 6653200

Fax:  61 6653201

http://www.phys.put.poznan.pl/

 

 • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Poznaniu - Politechnika Poznańska - kierunek studiów edukacja techniczno-informatyczna
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowanie podjęciem pracy związanej z techniką lub informatyką
  • chęć poznania wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej, nauce
  • chęć nabycia umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania związane z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzaniem nimi

  Profile dyplomowania:

  • Techniczny
  • Informatyczny

  Kariera po studiach:

  • administrowanie i obsługa systemów informatcznych oraz oprogramowaniem w przemyśle, administracji gospodarczej, państwowej, samorządowej, bankowości, szkolnictwie
  • praca wspomagająca projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz w badawczym zapleczu przemysłowym
  • nauczanie przedmiotów technicznych lub informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (po uzyskaniu uprawnień pedagogiczno-dydaktycznych)
  • praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, w zapleczu badawczo-rozojowym przemysłu, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, szkolnictwie

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest: pozytywny wynik egzaminu wstępnego oraz średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FIZYKA TECHNICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Poznaniu - Politechnika Poznańska - kierunek studiów fizyka techniczna
  Studia I stopnia

  Predyspozycje kandydata:

  • ciekawość przyczyn obserwowanych zjawisk zachodzących w przyrodzie w skali makro i nano
  • zamiłowanie do przedmiotów technicznych i ścisłych
  • zainteresowanie techniką komputerową i symulacjami komputerowymi

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w laboratoriach wykorzystujących nanomateriały oraz wysoko rozwinięte technologie dla mikroelektroniki, optoelektroniki, inżynierii kwantowej i biotechnologii
  • zatrudnienie w jednostkach badawczych w obszarze technologii High-Tech
  • zatrudnienie w wyspecjalizowanych firmach projektowych, handlowych i produkcyjnych
  • zatrudnienie w serwisach nowoczesnej aparatury pomiarowej, medycznej i naukowej
  • zatrudnienie w obsłudze systemów komputerowych
  • zatrudnienie w przemyśle i bankowości

  Studia II stopnia

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie nanotechnologią, optoelektroniką, elektronika kwantową, symulacjami komputerowymi zjawisk fizycznych i techniką komputerową

  Kariera po studiach:

  • wyspecjalizowane firmy High-Tech
  • jednostki naukowo-badawcze w zakresie nanotechnologii, inżynierii kwantowej i optoelektroniki
  • firmy zajmujące się symulacjami komputerowymi
  • obsługa i serwis nowoczesnej aparatury diagnostycznej oraz pomiarowej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nanotechnologie i materiały funkcjonalne
  • Symulacje komputerowe
  • Optyka i elektronika kwantowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest: pozytywny wynik egzaminu wstępnego oraz średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria materiałowa
  Na kierunku inżynieria materiałowa student poznaje różne materiały stosowane w szeroko rozumianej technice. Wiedza o związkach budowy materiałów z ich właściwościami umożliwia ich praktyczne stosowanie w różnych gałęziach gospodarki, obejmujących przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i wiele innych. Poznanie materiałów, technologii ich wytwarzania i przetwarzania, wzajemnych relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów umożliwia lepsze ich zastosowanie, dostosowanie do potrzeb rozwijającej się techniki. Zdobyta wiedza pozwala na opracowywanie nowych materiałów i nowych technologii, co ma znaczący wpływ na rozwój urządzeń, gospodarki i ochronę środowiska.
  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunku inżynieria materiałowa powinien interesować się techniką, budową materii począwszy od skali atomowej do dużych konstrukcji a jego zainteresowania powinny obejmować chęć poznania materiałów, które są stosowane w technice, wyrobach powszechnego użytku i najbardziej zaawansowanych technicznie konstrukcjach: elektronicznych, maszyn, medycznych, lotniczych i innych. Kandydat powinien interesować się technikami stosowanymi do wytwarzania materiałów, np. odlewnictwem, przetwórstwem tworzyw sztucznych, czy wytwarzaniem nowoczesnych nanomateriałów.

  Kariera po studiach:

  Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w szeroko pojętym przemyśle elektro-maszynowym (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz), zakładach przemysłu motoryzacyjnego (MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM), zakładach przemysłu lotniczego (WSK Poznań), hurtowniach materiałów (Italinox, Centrostal) tzn. wszędzie tam gdzie potrzebna jest wiedza z doboru materiałów i ich obróbki. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Materiały metalowe i tworzywa sztuczne
  • Nanomateriały

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

studentka Ocena odpowiedz

Dzięki tej uczelni rozwinęłam się nie tylko intelektualnie, ale zdobyłam również cenne doświadczenie

Kamil Ocena odpowiedz

Wydział prowadzi bardzo ciekawe zajęcia

test Ocena odpowiedz

test test