Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP

ul. Piotrowo  3

60-965 Poznań

Telefon: 61 6653200

Fax:  61 6653201

http://www.phys.put.poznan.pl/

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej PP

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo  3

60-965 Poznań

Telefon: 61 6653200

Fax:  61 6653201

http://www.phys.put.poznan.pl/

 

 • EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja techniczno - informatyczna

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie podjęciem pracy związanej z techniką lub informatyką
  • chęć poznania wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej, nauce
  • chęć nabycia umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania związane z zakładaniem małych i średnich przedsiębiorstw i zarządzaniem nimi

  Profile dyplomowania:

  • Techniczny
  • Informatyczny

  Kariera po studiach:

  • administrowanie i obsługa systemów informatcznych oraz oprogramowaniem w przemyśle, administracji gospodarczej, państwowej, samorządowej, bankowości, szkolnictwie
  • praca wspomagająca projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz w badawczym zapleczu przemysłowym
  • nauczanie przedmiotów technicznych lub informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (po uzyskaniu uprawnień pedagogiczno-dydaktycznych)
  • praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, w zapleczu badawczo-rozojowym przemysłu, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, szkolnictwie

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno - informatyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja techniczno - informatyczna jest przedłożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wynik egzaminu wstępnego.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA TECHNICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Fizyka techniczna
  Studia I stopnia

  Predyspozycje kandydata:

  • ciekawość przyczyn obserwowanych zjawisk zachodzących w przyrodzie w skali makro i nano
  • zamiłowanie do przedmiotów technicznych i ścisłych
  • zainteresowanie techniką komputerową i symulacjami komputerowymi

  Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w laboratoriach wykorzystujących nanomateriały oraz wysoko rozwinięte technologie dla mikroelektroniki, optoelektroniki, inżynierii kwantowej i biotechnologii
  • zatrudnienie w jednostkach badawczych w obszarze technologii High-Tech
  • zatrudnienie w wyspecjalizowanych firmach projektowych, handlowych i produkcyjnych
  • zatrudnienie w serwisach nowoczesnej aparatury pomiarowej, medycznej i naukowej
  • zatrudnienie w obsłudze systemów komputerowych
  • zatrudnienie w przemyśle i bankowości

  Studia II stopnia

  Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie nanotechnologią, optoelektroniką, elektronika kwantową, symulacjami komputerowymi zjawisk fizycznych i techniką komputerową

  Kariera po studiach:

  • wyspecjalizowane firmy High-Tech
  • jednostki naukowo-badawcze w zakresie nanotechnologii, inżynierii kwantowej i optoelektroniki
  • firmy zajmujące się symulacjami komputerowymi
  • obsługa i serwis nowoczesnej aparatury diagnostycznej oraz pomiarowej

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nanotechnologie i materiały funkcjonalne
  • Symulacje komputerowe
  • Techniki laserowe i aparatura pomiarowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nanotechnologie i materiały funkcjonalne
  • Symulacje komputerowe
  • Optyka i elektronika kwantowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka techniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka techniczna jest posiadanie tytułu inżyniera oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria materiałowa
  Na kierunku inżynieria materiałowa student poznaje różne materiały stosowane w szeroko rozumianej technice. Wiedza o związkach budowy materiałów z ich właściwościami umożliwia ich praktyczne stosowanie w różnych gałęziach gospodarki, obejmujących przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i wiele innych. Poznanie materiałów, technologii ich wytwarzania i przetwarzania, wzajemnych relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów umożliwia lepsze ich zastosowanie, dostosowanie do potrzeb rozwijającej się techniki. Zdobyta wiedza pozwala na opracowywanie nowych materiałów i nowych technologii, co ma znaczący wpływ na rozwój urządzeń, gospodarki i ochronę środowiska.
  Predyspozycje kandydata:

  Kandydat na studia na kierunku inżynieria materiałowa powinien interesować się techniką, budową materii począwszy od skali atomowej do dużych konstrukcji a jego zainteresowania powinny obejmować chęć poznania materiałów, które są stosowane w technice, wyrobach powszechnego użytku i najbardziej zaawansowanych technicznie konstrukcjach: elektronicznych, maszyn, medycznych, lotniczych i innych. Kandydat powinien interesować się technikami stosowanymi do wytwarzania materiałów, np. odlewnictwem, przetwórstwem tworzyw sztucznych, czy wytwarzaniem nowoczesnych nanomateriałów.

  Kariera po studiach:

  Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w szeroko pojętym przemyśle elektro-maszynowym (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz), zakładach przemysłu motoryzacyjnego (MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM), zakładach przemysłu lotniczego (WSK Poznań), hurtowniach materiałów (Italinox, Centrostal) tzn. wszędzie tam gdzie potrzebna jest wiedza z doboru materiałów i ich obróbki. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Materiały metalowe i tworzywa sztuczne
  • Nanomateriały

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Materiały metalowe i tworzywa sztuczne
  • Nanomateriały

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

studentka Ocena

Dzięki tej uczelni rozwinęłam się nie tylko intelektualnie, ale zdobyłam również cenne doświadczenie

Kamil Ocena

Wydział prowadzi bardzo ciekawe zajęcia

test Ocena

test test