ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Czytaj dalejZwiń

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
  • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
  • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
  • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
  • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: