ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

ul.Łabiszyńska 25

03-204 Warszawa 

Tel.: 22 256 23 00

E-mail: rekrutacja@wsb.warszawa.pl

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
  • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
  • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciową
  • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Andragogika z doradztwem personalno-zawodowym
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
  • Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: