• RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI Stopień: I REKRUTACJA

    Rachunkowość i zarządzanie finansami to specjalność realizowana w ramach kierunku Zarządzanie, którą można studiować na pierwszym stopniu studiów. W jej ramach studenci poznają mechanizmy funkcjonowania instytucji finansowych i banków, a także zaznajamiają się z zasadami analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych. Pozyskiwana wiedza prowadzi do zrozumienia przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makroekonomicznym i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Finanse i rachunkowość w Collegium Humanum to specjalność o charakterze praktycznym, ponieważ rozwinięte umiejętności można wykorzystać w księgowości, kontrolingu, zarządzaniu finansami czy tez doradztwie.

    Prawdopodobnie każdy student zadaje sobie pytanie o przyszłość. Co robić po studiach? Jaki zawód wykonywać? W przypadku Finansów i rachunkowości możliwości jest co najmniej kilka. Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako doradcy finansowi, doradcy podatkowi, analitycy finansowi, czy też maklerzy. Będą sporządzać analizy i raporty finansowe, tworzyć arkusze analityczne, prowadzić księgowość. Wybór należy tylko do zainteresowanych.

    wymagania rekrutacyjne

     

    Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: