ul. Koszykowa 86; 

02-008 Warszawa

tel: +48 22 58 44 500

fax: +48 22 58 44 501

email: pjatk@pja.edu.pl

ul. Koszykowa 86; 

02-008 Warszawa

tel: +48 22 58 44 500

fax: +48 22 58 44 501

email: pjatk@pja.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Stopień: I REKRUTACJA

  Zarządzanie informacją to dziedzina działalności przedsiębiorstwa, mająca na celu dostarczanie informacji użytkownikom o określonych potrzebach. Składają się na nią funkcje identyfikacyjne, diagnostyczne i decyzyjne oraz funkcje specyficzne takie jak: planowanie potrzeb i zasobów informacyjnych, nadzór informatyczny, sterowanie procesami techniki informacyjnej, koordynowanie pracy zespołów zadaniowych, czy sterowanie procesami techniki informacyjnej. Chcąc mocniej zagłębić się w tę coraz istotniejszą dyscyplinę należy wybrać kierunek o nazwie Zarządzanie informacją, który oferowany jest przez Polsko- Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie i który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

  Kierunek Zarządzanie informacją w Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie realizowany jest na Wydziale Zarządzania Informacją. Założeniem nauki jest kształcenie inżynierów w zakresie efektywnego wykorzystywania szerokiej gamy narzędzi IT w zarządzaniu oraz rozwijanie umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi, stosowanymi we współczesnym przedsiębiorstwie. Studenci zdobywają bogatą wiedzę z obszaru zarządzania, ekonomii i informatyki, ale największy nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnej organizacji przedsiębiorstwa, kompetentnego zarządzania projektami oraz rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących funkcjonowania organizacji.

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

sebastian Ocena

Studia w Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie to studia na miarę XXI wieku. Realizowany program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom współczesnego rynku, dlatego nie boimy się o naszą przyszłość i działalność zawodową


STACJONARNE


Studia I stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia: