Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • ZARZĄDZANIE I SOCJOLOGIA W BIZNESIE I MEDIACH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne online
  poziom studiów: I stopnia I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat magister magister

  Kierunek zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to dziedzina, dzięki której studenci pozyskają wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz tradycyjnych i nowych mediów. W toku nauki poznają zasady tworzenia i analizy informacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zasady badań socjologicznych Internetu i społeczeństwa informacyjnego, jak również zagadnienia socjologii organizacji, przedsiębiorczości i biznesu. Ponadto, zaznajamiają się z przestrzenią marketingu w mediach społecznościowych, międzynarodowej kultury biznesu, a także badań mediów jako siły społecznej w wymiarze globalnym i lokalnym.

  Studia na kierunku zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w znacznej mierze składają się z zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych, łączących teorię i praktykę zarządzania z przekazywaniem wiedzy o działaniach oraz roli tradycyjnych i nowych mediów. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: wstęp do socjologii, podstawy prawa, współczesne koncepcje organizacji i zarządzania, finanse menedżerskie, prawo gospodarcze, profesjonalna komunikacja, badania marketingowe, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie międzykulturowe, kryzysy i media, Digital Public Relations, Big Data & Data Science w biznesie i mediach, technologie sieciowe – społeczeństwo – kultura, socjologia konsumpcji, projektowanie komunikacji w biznesie, reklama i marketing medialny, content marketing & content management, vlogosfera i blogosfera – współpraca z influencerami, narzędzia social media managera.

  Socjologia, w najszerszym znaczeniu, to nauka o społeczeństwie, zatem oczywiste jest, że wraz ze zmianami w nim zachodzącymi zmieniają się także przestrzenie badań, a także rodzą się nowe kierunki, warte zainteresowania badaczy. Takim kierunkiem są media i biznes, być może nawet z większym naciskiem na ten pierwszy element, ponieważ media dotykają każdego i każdy jest ich odbiorcą, nawet wtedy jeśli jest tylko biernym obserwatorem. A cóż można robić zawodowo po ukończeniu omawianego przez nas kierunku kształcenia? Absolwenci Zarządzania i socjologii w biznesie i mediach w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w mediach, agencjach reklamowych, ośrodkach badawczych, firmach szkoleniowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I SOCJOLOGIA W BIZNESIE I MEDIACH - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

daria Ocena odpowiedz

W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znalazłem to, czego szukałam na studiach. Ciekawi ludzie, wspaniali wykładowcy, interesujące zajęcia, prowadzone w innowacyjny sposób. Właśnie tak powinny wyglądać studia w XXI wieku. Zdecydowanie polecam tę uczelnię. Tutaj nikt nie będzie się nudził