Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • ZARZĄDZANIE I SOCJOLOGIA W BIZNESIE I MEDIACH

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat magister

  Kierunek zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to dziedzina, dzięki której studenci pozyskają wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz tradycyjnych i nowych mediów. W toku nauki poznają zasady tworzenia i analizy informacji, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zasady badań socjologicznych Internetu i społeczeństwa informacyjnego, jak również zagadnienia socjologii organizacji, przedsiębiorczości i biznesu. Ponadto, zaznajamiają się z przestrzenią marketingu w mediach społecznościowych, międzynarodowej kultury biznesu, a także badań mediów jako siły społecznej w wymiarze globalnym i lokalnym.

  Studia na kierunku zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w znacznej mierze składają się z zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych, łączących teorię i praktykę zarządzania z przekazywaniem wiedzy o działaniach oraz roli tradycyjnych i nowych mediów. W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: wstęp do socjologii, podstawy prawa, współczesne koncepcje organizacji i zarządzania, finanse menedżerskie, prawo gospodarcze, profesjonalna komunikacja, badania marketingowe, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie międzykulturowe, kryzysy i media, Digital Public Relations, Big Data & Data Science w biznesie i mediach, technologie sieciowe – społeczeństwo – kultura, socjologia konsumpcji, projektowanie komunikacji w biznesie, reklama i marketing medialny, content marketing & content management, vlogosfera i blogosfera – współpraca z influencerami, narzędzia social media managera.

  Socjologia, w najszerszym znaczeniu, to nauka o społeczeństwie, zatem oczywiste jest, że wraz ze zmianami w nim zachodzącymi zmieniają się także przestrzenie badań, a także rodzą się nowe kierunki, warte zainteresowania badaczy. Takim kierunkiem są media i biznes, być może nawet z większym naciskiem na ten pierwszy element, ponieważ media dotykają każdego i każdy jest ich odbiorcą, nawet wtedy jeśli jest tylko biernym obserwatorem. A cóż można robić zawodowo po ukończeniu omawianego przez nas kierunku kształcenia? Absolwenci Zarządzania i socjologii w biznesie i mediach w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w mediach, agencjach reklamowych, ośrodkach badawczych, firmach szkoleniowych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Opinie (1)

daria Ocena odpowiedz

W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znalazłem to, czego szukałam na studiach. Ciekawi ludzie, wspaniali wykładowcy, interesujące zajęcia, prowadzone w innowacyjny sposób. Właśnie tak powinny wyglądać studia w XXI wieku. Zdecydowanie polecam tę uczelnię. Tutaj nikt nie będzie się nudził