• KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów lekarsko dentystyczny

  Wybierając studia stomatologiczne na UMED, możesz liczyć na przemyślany i bogaty program nauczania, który pozwoli Ci uzyskać praktyczne kompetencje i pełną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu stomatologa, wsparcie doświadczonej kadry dydaktycznej, jedną z najlepiej wyposażonych baz dydaktycznych w kraju oraz atmosferę sprzyjającą rozwojowi Twoich pasji.

  Pamiętaj, że aby uzyskać tytuł lekarza dentysty, po skończeniu studiów należy odbyć roczny staż podyplomowy, a następnie zdać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

  Kierunek lekarsko-dentystyczny to studia przeznaczone dla osób, które zdały minimum dwa z czterech wymienionych przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

  STACJONARNE

  • jednolite studia magisterskie (czas trwania 6 lat)

  NIESTACJONARNE

  • jednolite studia magisterskie (czas trwania 6 lat)

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • biologia (poziom rozszerzony)
  • chemia (poziom rozszerzony)
  • matematyka (poziom rozszerzony)
  • fizyka (poziom rozszerzony) 

  * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: