• KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów lekarsko dentystyczny

  Poza podstawami medycyny ogólnej program studiów obejmuje kliniczne nauki kierunkowe, m.in.: chirurgię stomatologiczną, chirurgię szczękowo-twarzową, endodoncję czy ortodoncję. Aby uzyskać tytuł lekarza dentysty, po skończeniu studiów należy odbyć roczny staż podyplomowy, a następnie zdać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

  Oddział Stomatologii posiada jedną z najlepiej wyposażonych baz dydaktycznych w kraju – studenci uczą się zawodu m.in. w nowoczesnych salach fantomowych imitujących kontakt z pacjentem. Łódzkie kierunki stomatologiczne znajdują się w pierwszej trójce rankingu kierunków studiów „Perspektywy” 2017.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • biologia (poziom rozszerzony)
  • chemia (poziom rozszerzony)
  • matematyka (poziom rozszerzony)
  • fizyka (poziom rozszerzony) 

  * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: