Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

Być może tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania

pl. gen. J. Hallera 1B,
90-647 Łódź
tel. 42 272 51 75-78

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ×

pl. gen. J. Hallera 1B,

90-647 Łódź

tel. 42 272 51 75-78

http://www.umed.pl/

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl; rekrutacja-pomoc@umed.lodz.pl

Kierunki studiów - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma granicy wieku, która uniemożliwiałaby podjęcie studiów. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Do Działu Rekrutacji i Kształcenia po zakwalifikowaniu do przyjęcia, należy dostarczyć:
-oryginał świadectwa maturalnego + ew. oryginał aneksu maturalnego
-podanie o przyjęcie na studia (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
-formularz zawierający dane osobowe kandydata (do wygenerowania na indywidualnym koncie rekrutacyjnym)
-dowód osobisty do wglądu
-2 fotografie w formacie dowodowym 35×45 mm 
-przy składaniu dokumentów otrzymają Państwo skierowanie do lekarza medycyny pracy, na podstawie którego należy wykonać badania lekarskie, uzyskując zaświadczenie – 
-ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę, w której odbywało się szczepienie lub oświadczenie o braku szczepienia –oświadczenie
-lektorat – po zmianie statusu na „zakwalifikowany do przyjęcia” należy wybrać jeden język obcy (do wybrania i wypełnienia na stronie).

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy składać osobiście do Działu Rekrutacji i Kształcenia, Pl. Hallera 1- Budynek B1 (parter), Strefa Obsługi Studenta.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie, może je złożyć w imieniu Kandydata osoba upoważniona, która posiada komplet dokumentów oraz upoważnienie (do pobrania ze strony). 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie jest wymagane notarialne poświadczenie dokumentów. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja w której dokumenty kandydata składa osoba upoważniona. W tym przypadku w teczce kandydata, powinien znaleźć się dokument z okazanego notariuszowi dokumentu tożsamości. 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, może je złożyć osoba upoważniona, która posiada komplet dokumentów oraz upoważnienie (do pobrania ze strony). 

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie, dokumenty składają tylko Kandydaci, którzy posiadają status "Zakwalifikowany do przyjęcia".

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, każdy z kandydatów zobowiązany jest do samodzielnego wpisania wyników matur. To kandydat ponosi odpowiedzialność za nieuzupełnienie lub błędne uzupełnienie wyników maturalnych.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

W postepowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę są jedynie wyniki z części pisemnej egzaminu.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Jest to uzależnione od rodzaju olimpiady oraz kierunku na który chce aplikować kandydat posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego (III stopień).

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe ustalane są na podstawie limitów przyjęć na dany kierunek. O kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Kandydat zostaje poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia poprzez wiadomości sms, powiadomienie na aplikację mobilną rekrutacji oraz zobowiązany jest do sprawdzenia swojego statusu po ogłoszeniu progów punktowych. 

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

O zakwalifikowaniu do przyjęcia na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia uzyskuje status przyjęty dopiero w chwili złożenia dokumentów. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Kandydat będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji jeśli się zarejestruje, dokona opłaty na każdy z wybranych przez siebie kierunków oraz wpisze wyniki matur. 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać poprzez standardowy przelew bankowy, poprzez pocztę lub Przelewy24. Opłaty rekrutacyjnej należy dokonać na indywidualne subkonto, które przypisane jest do każdego kierunku na który aplikuje kandydat.

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu należy wpisać swoje dane w tym numer kandydata.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Szczegółowe terminy wskazane są w harmonogramie, który dostępny jest na stronie rekrutacji. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Jeśli nie dokonasz opłaty rekrutacyjnej do dnia określonego w harmonogramie, płatność na Twoim koncie Kandydata zostanie zablokowana.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew nie musi zostać dokonany z Twojego Konta. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Jest to zależne od kierunku na który chce aplikować kandydat. Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne na stronie: http://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-w-jezyku-polskim/. Po wejściu w dany kierunek studiów.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Można się ubiegać o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

W przypadku procedury przeniesienia z innej Uczelni, należy kontaktować się z dziekanatem, który na podstawie złożonego podania oraz innych dokumentów potwierdzi osiągnięte dotychczas efekty uczenia się, które decydują o możliwości przeniesienia z innej Uczelni. Przeniesienie jest możliwe tylko na tą samą formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne). Możliwość przeniesienia ocenia się w szczególności na podstawie: porównania programów studiów ( w tym także planów studiów), ewentualnych różnic programowych oraz możliwości ich uzupełnienia a także uzyskanych ocen studenta oraz dostępności wolnych miejsc na danym kierunku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie powinno spełniać wymogi zdjęcia dowodowego, w formie elektronicznej o rozdzielczości nie mniejszej niż  492x633 pikseli (np.: jpg). 

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Zasady rekrutacji

  • Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe UMed

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (18)

Dagmara Ocena odpowiedz

Przyjemna atmosfera, profesjonalni starający się prowadzący, nowoczesna infrastruktura :)

Lukasz Ocena odpowiedz

Czy któreś kierunki są nadal otwarte. Bu modz się zapisać.

Student Ocena odpowiedz

Bardzo dobra uczelnia, świetna kadra akademicka. Z pewnością jest to uczelnia dla ludzi ambitnych, którzy mają za cel pomagać innym na najwyższym poziomie. Polecam.

Roman Ocena odpowiedz

Wspaniała uczelnia. W szczególności najwspanialsze są egzaminy na 6 roku odsiewające ziarno od plew.

Adam Ocena odpowiedz

Jeśli chodzi o studia medyczne, nie ma żartów. Wszystko musi być rozegrane bardzo dobrze, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację i praktykę. Uczelnia medyczna w Łodzi zapewnia najwyższy poziom kształcenia i mobilizuje nas do rozwijania niezbędnych umiejętności. To wszystko jest bardzo ważne, ponieważ przekłada się potem w życiu zawodowym, a to znaczy, że dotyczy nas - ludzi, pacjentów, którzy walczą o życie i zdrowie.

Michalina Ocena odpowiedz

Myślę, że wszędzie można na coś narzekać. Mimo wszystko zajęcia prowadzone są naprawdę dobrze i wszystko popierane jest praktyką. Tak powinno być!

Konstancja Ocena odpowiedz

Uważam, że łódzki Uniwersytet Medyczny jest jedną z najbardziej prestiżowych placówek tego typu w Polsce. Wykładowcy konkretni, program zajęć raczej też. Wszędzie, jak wiadomo, trafiają się mankamenty, ale poziom jest naprawdę dobry.

Ola Ocena odpowiedz

Czasami się nudzę. Pewnie nie na wszystkich kierunkach tak jest, ale zdarzają się przedmioty zupełnie niepotrzebne. Powinniśmy skupiać się na tym, co najważniejsze - na zdrowiu i życiu i tym, jak je ratować i o nie dbać. Kadra akademicka natomiast jest naprawdę w porządku.

Paweł Ocena odpowiedz

Jestem zachwycony zajęciami, które przedstawiają mi, jak funkcjonuje człowiek. O to mi właśnie chodziło. Uczelnia idealnie dobiera przedmioty tak, by były jak najbardziej użyteczne w pracy zawodowej. Polecam!

Monia Ocena odpowiedz

Od zawsze interesował mnie zdrowy tryb życia i zrozumiałam, że chciałabym dzielić się swoją pasją z innymi. Dlatego też zdecydowałam się na rozpoczęcie studiów dietetycznych na Unwersytecie Medycznym. Mogę powiedzieć jedno: to była najlepsza decyzja w moim życiu. Interesujące zajęcia i warsztaty, znakomici wykładowcy i cudowna atmosfera. Naprawdę warto:)

Wojtek Ocena odpowiedz

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym daje mi możliwość rozwijania swoich pasji, samodoskonalenia i współpracy z wybitnymi specjalistami z danej dziedziny. Choć studia te wymagają ode mnie dużo poświęcenia, godzin spędzonych nad książkami i przyswajania ogromnej ilości materiału, to nie żałuje swojej decyzji i cieszę się, że mogę spełniać swoje marzenia. Polecam ten kierunek i uczelnie każdemu !!

Alicja Ocena odpowiedz

Od zawsze interesowały mnie kwestie kosmetyczne. Już jak byłam małą dziewczynką podkradałam mamie kosmetyki i próbowałam swoich sił w sztuce makijażu. Jednak dopiero kiedy dorosłam, uświadomiłam sobie, że kosmetologia to dziedzina, która wymaga znajomości wielu dyscyplin, między innymi chemii cy biologii, a praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością i jeszcze większą satysfakcją. Dlatego też po maturze nie wahałam się ani chwilii, a a wybór odpowiednich studiów był oczywisty. Uniwersytet Medyczny daje mi możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a na zajęcia chodzę z niekłamaną przyjemnością. Jeżeli więc ktoś jeszcze waha się jaki kierunek wybrać, to z czystym sumieniem mogę polecić kosmetoogie na Uniwersytecie Medycznym :)!

Ola Ocena odpowiedz

Super uczelnia. Jeżeli chodzi o prowadzących zajęcia to czasami trafi się ktoś mniej prostudencki - ale wiadomo, wszędzie tak jest

Olgierd Ocena odpowiedz

Liczna ilość ćwiczeń, która pomaga w przygotowaniu do końcowych egzaminów jest dużym atutem

Bartosz Ocena odpowiedz

To, co mi się najbardziej podoba w dietetyce to połączenie kompetencji technologa żywienia i lekarza. Dzięki temu mogę pracować zarówno w ośrodkach zdrowia, ale także w gastronomii, którą też mocno się interesuję. Dietetyka to złożony kierunek, który dają znacznie więcej możliwości niż się wydaje.

Patrycja Ocena odpowiedz

Studia medyczne to twardy orzech do zgryzienia, już nawet przed ich rozpoczęciem. Bardzo długo biłam się z myślami, bo bardzo chciałam studiować kierunek lekarski, ale strasznie się bałam o to, czy sobie na nim poradzę. Na szczęście, na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi spotkałam wspaniałą kadrę, która pozwoliła mi uwierzyć w swoje umiejętności.

Bob Ocena odpowiedz

Bzdurne zajęcia fakultatywne narzucane na siłę. Choćby fakultet z dyskryminacji w medycynie prowadzony przez szanownego doksztalconego w Holandii pana doktora, na którym to były dwie listy obecności. Jedna dla osób na płatnych studiach, druga dla uczących się bezpłatnie. Savoir vivre jest taki, że prawie na każdych zajęciach w gabinecie lekarskim prowadzący rozmawia przez telefon przy pacjencie, albo drzwi do gabinetu praktycznie są otwarte bo ciągle wchodzi a to pielęgniarka, a to kolega a to znowu pielęgniarka, potem studenci. Są teraz sylabusy choć sama ich obecnosćnic nie zmienia,, skoro są bloki kliniczne, które nic nie wnoszą. Studencki czekają godzinę lub dwie na wykładowcę, który przychodzi i mówi że nie ma czasu. Co więcej na oddziale chirurgii w szpitalu na Narutowicza jeśli ma się zajęcia z pewnym chirurgiem specjalizującym się w bariatrii to nawet na salę operacyjną się nie wejdzie, a owego pana widzi się na pierwszych i ostatnich zajęciach. Na dodatkowo przychodzi niezadowolony, że studenci nic nie robią. Była sytuacja gdy kolega owego chirurga chciał studentów nauczyć jak zmieniać opatrunek osoby ze świeżo założoną stomią ale nie mógł tego zrobic gdyż cudny dydaktyk powiedział, że studenci tego nie potrafią sam to zrobił wszystko zasłaniając plecami. Ach jest jeszcze jeden wymysł nowoczesności na tym cudnym uniwersytecie a mianowicie prezentacje multimedialne gdzie normą jest przepisywanie podręcznika i czytanie slajdów na głos. Cudne 1,5h spania. Pomijam już, że tekst czytany na tej prezentacji studenci mogą sami przeczytać w 30min. Testy komputerowe to najgorsze co jest na tej uczelni. Pytania pokroju: ile par skarpet miał Ramzes 2?. Nic nie wnoszą , poza tym giełdy pytań mimo zmiany puli są już dawno porobione. A jest tak dlatego, że wykładowcom nie chciało się nawet wymyślać nowych tylko dali te same. Pani dziekan, która nie ma pojęcia o niczym prócz swoich kolesi pełniacych funkcje na uczelni. Nie potrafi wyegzekwować od swoich podwładnych stworzenia pytan egzaminacyjnych w określonym terminie. Co więcej jest to super prostudencka uczelnia łamiąca swój własny regulamin. Proszę sobie wyobrazić, że studenci a raczej ich przedstawiciel załatwił z pewną organizacją lekarską iż opłaci ona cały kurs do lekarskiego egzaminu końcowego dla studentów. Uczelnia miała tylko udostępnić salę i zorganizować osoby, które odpłatnie taki kurs poprowadzą. I co? Niestety druga pani dziekan mimo informacji otrzymanej już w marcu zapomniała to wszystko przygotować i stwierdziła, że 4 miesiące to za mało czasu na przygotowanie sali i wykładowców. Taka to prostudencka uczelnia, nic tylko masowo się na niej kształcić. A wszystkie te zmiany były wprowadzane po to żeby studenci tej uczelni mieli dobre wyniki na lekarskim egzaminie komcowym ponieważ ostatnimi czasy te wyniki były marne. Cud nie uczelnia.

. Ocena odpowiedz

.