Kierunek lekarsko-dentystyczny

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Dodaj do ulubionych

Kierunek lekarsko - dentystyczny

Studia na kierunku lekarsko - dentystycznym to studia jednolite magisterskie z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, których program kształcenia koncentruje się w zagadnieniach z zakresu stomatologii.

Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego (lekarz dentysta).

Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK).  Wynik tego egzaminu decyduje o wyborze specjalizacji (np. chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo - twarzowa, ortodoncja, protetyka stomatologiczna).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia umożliwiają zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej m. in. w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych (kliniki i przychodnie, własne gabinety stomatologiczne).

Program nauczania obejmuje przedmioty podstawowe (m.in. chemię i biochemię, biologię, anatomię i fizjologię człowieka) oraz przedmioty kierunkowe (m.in. stomatolgię zachowawczą i endodoncję, protetykę, chirurgię stomatologiczną czy farmakologię kliniczną).

Po ukończeniu studiów, odbyciu stażu podyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku z Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego absolwenci mogą ubiegać się do okręgowej rady lekarskiej o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarsko dentystycznym najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku lekarsko dentystycznym:

 • chemia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarsko-dentystyczny stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarsko-dentystyczny stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarsko-dentystyczny stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarsko-dentystyczny stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarsko-dentystyczny stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarsko-dentystyczny stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarsko-dentystyczny stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarsko-dentystyczny stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarsko-dentystyczny stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarsko-dentystyczny stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Kierunek lekarsko-dentystyczny - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kierunek lekarsko-dentystyczny

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kierunek lekarsko - dentystyczny

Program studiów i przedmioty

Kierunek lekarsko - dentystyczny to studia trwające pięć lat i zakończone Lekarsko - Dentystycznym Egzaminem Państwowym. Każdy egzamin składa się z części praktycznej, pisemnej i ustnej.

Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł lekarza dentysty. Program studiów składa się z dwóch grup przedmiotów. Pierwsza to zajęcia z zakresu wiedzy ogólnej:

 • chemii
 • biologii
 • biofizyki 
 • anatomii człowieka
 • fizjologii człowieka
 • farmakologii
 • pediatrii

 

Druga grupa to przedmioty treści kierunkowych:

 • stomatologii zachowawczej i endodoncji
 • protetyki
 • ortodoncji
 • chirurgii stomatologicznej i szczękowo – twarzowej
 • stomatologii dziecięcej

 

Studia mają tak skonstruowany program, by zapewnić studentom wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną. Dostępne są też ciekawe fakultety, które rozwiną Twoje zainteresowania w danym zakresie.

 

Jak wyglądają studia na kierunku lekarsko-dentystycznym?

Kierunek lekarsko - dentystyczny, zwany także stomatologią, to jest z najbardziej popularnych i najchętniej wybieranych kierunków w Polsce.

Dobry dentysta to osoba, która musi umieć postępować z pacjentami oraz nieustannie się doszkalać i być na bieżąco z wszystkimi najnowszymi technologiami stosowanymi w zakresie medycyny.

Chcesz mieć realny wpływ na stan zdrowia społeczeństwa i czujesz, że Twoim powołaniem jest pomoc innym? Jeżeli tak to Kierunek lekarsko - dentystyczny może być świetnym początkiem Twojej kariery zawodowej w tej dziedzinie.

 

1. Tryb studiów

Dziś na większości popularnych kierunków w Polsce możesz kształcić się w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym. Dotyczy to także nauki na kierunku-lekarsko dentystycznym.

Studia stacjonarne to dość wygodna forma nauki – zajęcia odbywają się w tygodniu od poniedziałku do piątku, więc przyszli stomatolodzy swoją wiedzę zdobywają systematycznie. 

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zapewne zastanawiasz się, jak wyglądają studia na tym szczególnym kierunku. Zaadresowane są one przede wszystkim do najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań.

Czeka cię mnóstwo wykładów, ćwiczeń praktycznych, zajęć laboratoryjnych oraz praktyk szpitalnych. Podczas pierwszych semestrów kształcenia zdobywać będziesz wiedzę z podstawowych nauk medycznych

 

W programie studiów kierunku lekarsko-dentystycznego znajdziesz m. in. przedmioty:

 • anatomia z embriologią i podstawy genetyki
 • propedeutyka medycyny
 • historia medycyny i stomatologii
 • informatyka i statystyka medyczna
 • profilaktyka stomatologiczna
 • bezpieczeństwo i higiena kształcenia
 • higiena
 • pierwsza pomoc medyczna i elementy pielęgniarstwa
 • materiałoznawstwo
 • estetyka, sztuka, medycyna
 • wprowadzenie do filozofii nauki
 • filozofia medycyny - zarys problematyki
 • historia i kultura medyczna
 • fizjologia człowieka

 

Kolejne semestry nauki wprowadzać cię będą w dużo bardziej szczegółowe zagadnienia związane z medycyną. Nie zapominaj, że jest to kierunek lekarski, więc będziesz musiał szczegółowo poznać się z naukami klinicznymi ogólnomedycznymi. Oczywiście najważniejszą część kształcenia stanowić będą te zagadnienia, które poświęcone są szczegółowo stomatologii. Poznasz wtedy tajniki:

 • chirurgii stomatologicznej;
 • patologii jamy ustnej;
 • czy stomatologię dziecięcą itd.

 

3. Nabywane umiejętności

Pamiętaj, że wiedza stanowić będzie dla ciebie punkt wyjścia do rozwoju wszystkich niezbędnych umiejętności. Podczas studiów kształcić będziesz także te umiejętności, które pozwolą ci na kompleksowe zadbanie o komfort pacjentów podczas leczenia.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie np.:

 • diagnozowania i leczenia chorób próchniczych, zapobiegania chorobie próchnicowej,
 • opisu i interpretacji struktury chemicznej, reakcji i procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych,
 • oceny zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania, pracy i edukacji; 
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 

 

 

4. Specjalizacje lekarsko - dentystyczne

Absolwenci 5 letnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym po odbyciu stażu podyplomowego przystępują do Lekarskiego Dentysytcznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Wynik tego egzaminu jest podstawą do wyboru specjalizacji.

 

Wykaz specjalizacji lekarsko - dentystycznych oraz łączny minimalny czas trwania szkolenia specjalizacyjnego

Chirurgia stomatologiczna (4 lata)

Chirurgia szczękowo-twarzowa (6 lat)

Ortodoncja (3 lata)

Periodontologia (3 lata)

Protetyka stomatologiczna (3 lata)

Stomatologia dziecięca (3 lata)

Stomatologia zachowawcza z endodoncją (3 lata)

Epidemiologia (4 lata)

Zdrowie publiczne (4 lata)

 

5. Gdzie studiować kierunek lekarsko - dentystyczny

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek lekarsko - dentystyczny:

Ile trwają studia na kierunku lekarsko-dentystycznym?

Studia na kierunku lekarsko dentystycznym trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Studia lekarsko-dentystyczne stanowią jedną z nielicznych propozycji kształcenia wyższego w Polsce, które mają formę jednolitą. W praktyce oznacza to, że absolwenci szkół średnich, którzy wybiorą kierunek lekarsko-dentystyczny, kształcić się będą nieprzerwanie przez pięć lat.

Zdobędą oni wtedy wszystkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Na zakończenie nauki studenci będą musieli przystąpić do egzaminu końcowego, którego pomyślne zdanie pozwoli na rozpoczęcie aktywności zawodowych.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lekarsko - dentystycznym

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów oraz odbyciu praktyk jesteś przygotowany do realizowania zadań zawodowych lekarza-dentysty we wszystkich placówkach Służby Zdrowia lub w zakładach prywatnych.

Co więcej, będziesz mieć możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo - dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.

Jeżeli zatem chciałbyś w przyszłości zostać dentystą to Kierunek lekarsko - dentystyczny może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

 
Absolwent kierunku lekarsko - dentystycznego znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • pracownik w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty – po uzyskaniu odpowiednich uprawnień,
 • pracownik w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • pracownik w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych
 • zarządca placówki służby zdrowia.

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Komentarze (2)

Magdalena odpowiedz

Nie można studiować stomatologii zaocznie. Studia niestacjonarne różną się od stacjonarnych tylko tym, że trzeba za nie płacić, ale uczęszcza się na zajęcia w trybie dziennym.

Losia odpowiedz

Nic na temat chirurgii szczękowo-twarzowej. Najlepsi stomatolodzy mogą zostać chirurgamii i leczyć chirurgiczne urazy i nowotwory głowy i szyi.