Kierunek lekarsko-dentystyczny

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Kierunek lekarsko - dentystyczny

Kierunek lekarsko - dentystyczny, zwany także stomatologią, to jest z najbardziej popularnych i najchętniej wybieranych kierunków w Polsce.

Dobry dentysta to osoba, która musi umieć postępować z pacjentami oraz nieustannie się doszkalać i być na bieżąco z wszystkimi najnowszymi technologiami stosowanymi w zakresie medycyny.

Chcesz mieć realny wpływ na stan zdrowia społeczeństwa i czujesz, że Twoim powołaniem jest pomoc innym? Jeżeli tak to Kierunek lekarsko - dentystyczny może być świetnym początkiem Twojej kariery zawodowej w tej dziedzinie.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na kierunek lekarsko - dentystyczny, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: chemia, biologia, fizyka i astronomia, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Kierunek lekarsko-dentystyczny  stopień: (Jednolite)

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kierunek lekarsko - dentystyczny

Program studiów i przedmioty

Kierunek lekarsko - dentystyczny to studia trwające pięć lat i zakończone Lekarsko - Dentystycznym Egzaminem Państwowym. Każdy egzamin składa się z części praktycznej, pisemnej i ustnej.

Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł lekarza dentysty. Program studiów składa się z dwóch grup przedmiotów. Pierwsza to zajęcia z zakresu wiedzy ogólnej:

 • chemii
 • biologii
 • biofizyki 
 • anatomii człowieka
 • fizjologii człowieka
 • farmakologii
 • pediatrii

 

Druga grupa to przedmioty treści kierunkowych:

 • stomatologii zachowawczej i endodoncji
 • protetyki
 • ortodoncji
 • chirurgii stomatologicznej i szczękowo – twarzowej
 • stomatologii dziecięcej

 

Studia mają tak skonstruowany program, by zapewnić studentom wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną. Dostępne są też ciekawe fakultety, które rozwiną Twoje zainteresowania w danym zakresie.

 

Jak wyglądają studia na kierunku lekarsko-dentystycznym?

 

1. Tryb studiów

Dziś na większości kierunków w Polsce możesz kształcić się w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym). Dotyczy to także nauki na kierunku-lekarsko dentystycznym. Zastanów się, który z nich przyniesie ci więcej korzyści.

Studia dzienne to dość wygodna forma nauki – zajęcia odbywają się w tygodniu, więc przyszli stomatolodzy swoją wiedzę zdobywają systematycznie. Studia zaoczne to z kolei propozycja dla osób, które czas w tygodniu poświęcają na inne aktywności.

Kształcenie odbywa się wtedy podczas weekendowych zjazdów naukowych. Pamiętaj też, że studia niestacjonarne wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

 

2. Program studiów i przedmioty

Zapewne zastanawiasz się, jak wyglądają studia na tym szczególnym kierunku. Zaadresowane są one przede wszystkim do najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy nie boją się intelektualnych wyzwań. Czeka cię mnóstwo wykładów, ćwiczeń praktycznych, zajęć laboratoryjnych oraz praktyk szpitalnych. Podczas pierwszych semestrów kształcenia zdobywać będziesz wiedzę z podstawowych nauk medycznych. 

 

W programie studiów kierunku lekarsko-dentystycznego znajdziesz m. in. przedmioty:

 • anatomia z embriologią i podstawy genetyki
 • propedeutyka medycyny
 • historia medycyny i stomatologii
 • informatyka i statystyka medyczna
 • profilaktyka stomatologiczna
 • bezpieczeństwo i higiena kształcenia
 • higiena
 • pierwsza pomoc medyczna i elementy pielęgniarstwa
 • materiałoznawstwo
 • estetyka, sztuka, medycyna
 • wprowadzenie do filozofii nauki
 • filozofia medycyny - zarys problematyki
 • historia i kultura medyczna
 • fizjologia człowieka

 

Kolejne semestry nauki wprowadzać cię będą w dużo bardziej szczegółowe zagadnienia związane z medycyną. Nie zapominaj, że jest to kierunek lekarski, więc będziesz musiał szczegółowo poznać się z naukami klinicznymi ogólnomedycznymi. Oczywiście najważniejszą część kształcenia stanowić będą te zagadnienia, które poświęcone są szczegółowo stomatologii. Poznasz wtedy tajniki:

 • chirurgii stomatologicznej;
 • patologii jamy ustnej;
 • czy stomatologię dziecięcą itd.

 

 

3. Nabywane umiejętności

Pamiętaj, że wiedza stanowić będzie dla ciebie punkt wyjścia do rozwoju wszystkich niezbędnych umiejętności. Podczas studiów kształcić będziesz także te umiejętności, które pozwolą ci na kompleksowe zadbanie o komfort pacjentów podczas leczenia.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie np.:

 • diagnozowania i leczenia chorób próchniczych, zapobiegania chorobie próchnicowej,
 • opisu i interpretacji struktury chemicznej, reakcji i procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych,
 • oceny zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania, pracy i edukacji; 
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku lekarsko-dentystycznym?

Studia lekarsko-dentystyczne stanowią jedną z nielicznych propozycji kształcenia wyższego w Polsce, które mają formę jednolitą. W praktyce oznacza to, że absolwenci szkół średnich, którzy wybiorą kierunek lekarsko-dentystyczny, kształcić się będą nieprzerwanie przez pięć lat.

Zdobędą oni wtedy wszystkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Na zakończenie nauki studenci będą musieli przystąpić do egzaminu końcowego, którego pomyślne zdanie pozwoli na rozpoczęcie aktywności zawodowych.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lekarsko - dentystycznym

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów oraz odbyciu praktyk jesteś przygotowany do realizowania zadań zawodowych lekarza-dentysty we wszystkich placówkach Służby Zdrowia lub w zakładach prywatnych.

Co więcej, będziesz mieć możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo - dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.

Jeżeli zatem chciałbyś w przyszłości zostać dentystą to Kierunek lekarsko - dentystyczny może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

 
Absolwent kierunku lekarsko - dentystycznego znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • pracownik w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty – po uzyskaniu odpowiednich uprawnień,
 • pracownik w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • pracownik w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych
 • zarządca placówki służby zdrowia.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

Komentarze (2)

Magdalena odpowiedz

Nie można studiować stomatologii zaocznie. Studia niestacjonarne różną się od stacjonarnych tylko tym, że trzeba za nie płacić, ale uczęszcza się na zajęcia w trybie dziennym.

Losia odpowiedz

Nic na temat chirurgii szczękowo-twarzowej. Najlepsi stomatolodzy mogą zostać chirurgamii i leczyć chirurgiczne urazy i nowotwory głowy i szyi.