Kierunek lekarsko - dentystyczny

Kierunek lekarsko - dentystyczny

Kierunek lekarsko - dentystyczny

Kierunek lekarsko - dentystyczny, zwany także stomatologią, to jest z najbardziej popularnych i najchętniej wybieranych kierunków w Polsce. Dobry dentysta to osoba, która musi umieć postępować z pacjentami oraz nieustannie się doszkalać i być na bieżąco z wszystkimi najnowszymi technologiami stosowanymi w zakresie medycyny. Chcesz mieć realny wpływ na stan zdrowia społeczeństwa i czujesz, że Twoim powołaniem jest pomoc innym? Jeżeli tak to Kierunek lekarsko - dentystyczny może być świetnym początkiem Twojej kariery zawodowej w tej dziedzinie.

Kierunek lekarsko - dentystyczny to studia trwające pięć lat i zakończone Lekarsko - Dentystycznym Egzaminem Państwowym. Każdy egzamin składa się z części praktycznej, pisemnej i ustnej. Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł lekarza dentysty. Program studiów składa się z dwóch grup przedmiotów. Pierwsza to zajęcia z zakresu wiedzy ogólnej: chemii, biologii, biofizyki, anatomii człowieka, fizjologii człowieka, farmakologii czy pediatrii. Druga grupa to przedmioty treści kierunkowych: stomatologii zachowawczej i endodoncji, protetyki, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej i szczękowo – twarzowej czy stomatologii dziecięcej. Studia mają tak skonstruowany program, by zapewnić studentom wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną. Dostępne są też ciekawe fakultety, które rozwiną Twoje zainteresowania w danym zakresie.

Po ukończeniu studiów oraz odbyciu praktyk jesteś przygotowany do realizowania zadań zawodowych lekarza-dentysty we wszystkich placówkach Służby Zdrowia lub w zakładach prywatnych. Co więcej, będziesz mieć możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo - dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych. Jeżeli zatem chciałbyś w przyszłości zostać dentystą to Kierunek lekarsko - dentystyczny może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na kierunek lekarsko - dentystyczny, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: chemia, biologia, fizyka i astronomia, matematyka.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Kierunek kierunek lekarsko-dentystyczny prowadzony jest przez:

Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek kierunek lekarsko-dentystyczny prowadzony jest przez:

Wydział Lekarski UJ

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierunek kierunek lekarsko-dentystyczny prowadzony jest przez:

Kierunek lekarsko-dentystyczny

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kierunek lekarsko - dentystyczny

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • medycyny oraz nauk przyrodniczych i zaawansowanej wiedzy z zakresu stomatologii,
  • diagnozowania i leczenia chorób próchniczych, zapobiegania chorobie próchnicowej, odtwarzania funkcji zębów przy użyciu dostępnych materiałów i technik, postępowania leczniczego w chorobach twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia i po urazach mechanicznych, wykonywania zabiegów leczniczych z zastosowaniem właściwych technik leczenia endodontycznego w poszczególnych grupach zębów, postępowania leczniczego w stanach odchyleń od normy w budowie anatomicznej zębów; zapobiegania chorobom miazgi i tkanek okołowierzchołkowych, przygotowywania programów profilaktycznych i oświatowych dla pacjentów w różnym wieku z uwzględnieniem grup wysokiego ryzyka w obszarze stomatologii,
  • opisu i interpretacji struktury chemicznej, reakcji i procesów biochemicznych zachodzących w organizmach żywych, opisu budowy chemicznej i mechanizmów wiązania materiałów stomatologicznych, odniesienia zjawisk chemicznych do procesów zachodzących w jamie ustnej; opisu budowy i funkcji związków chemicznych: białek, kwasów nukleinowych, tłuszczów i węglowodanów występujących w organizmie ludzkim, określania reakcji biochemicznych warunkujących funkcje życiowe, analizowania procesów metabolicznych i enzymatycznych zachodzących w ustroju,
  • oceny zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania, pracy i edukacji; oceny związków między czynnikami środowiska zewnętrznego a zdrowiem i chorób, z uwzględnieniem wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych na stan narządu żucia, zawierania umów na udzielanie świadczeń na podstawie znajomoci form organizacyjnych podmiotów świadczących usługi lecznicze, organizowania i prowadzenia gabinetu lekarskiego; współpracy z organizacjami samorządowymi i organizacjami świadczącymi usługi medyczne,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lekarsko - dentystycznym

Absolwent kierunku lekarsko - dentystycznego znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • pracownik w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty – po uzyskaniu odpowiednich uprawnień,
  • pracownik w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • pracownik w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych
  • zarządca placówki służby zdrowia.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Komentarze (1)

Losia odpowiedz

Nic na temat chirurgii szczękowo-twarzowej. Najlepsi stomatolodzy mogą zostać chirurgamii i leczyć chirurgiczne urazy i nowotwory głowy i szyi.