ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

e-mail: warszawa@san.edu.pl

Tel. 22 656 36 16

Fax 22 379 68 34

 • ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i jakości kadr administracji publicznej. Zapoznanie słuchaczy z problematyką administracji rządowej i samorządowej, aktualnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej zwiększy ich rolę i przygotowanie zawodowe. Pozwoli na rozwiązanie kwestii kontrowersyjnych oraz mających znaczenie praktyczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BANKOWOŚĆ USŁUGOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu bankowości usługowej, pomogą w zrozumieniu mechanizmów, funkcjonujących w systemie bankowym, znaczeniu i funkcji pełnionych przez banki komercyjne w gospodarce oraz przybliżą produkty, oferowane przez banki, zarówno w postaci tradycyjnej jak i elektronicznej, której zasady funkcjonowania zostaną w sposób precyzyjny zaprezentowane.

  Rola bankowości we współczesnym życiu społecznym i gospodarczym stale wzrasta. Szczególnie jest to widoczne w odniesieniu do bankowości elektronicznej, w ramach, której, oferowane są coraz to nowsze produkty, a znaczenie corporate i home banking zyskuje na znaczeniu zarówno w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, jak i w codziennym życiu gospodarstw domowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BHP - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) to studia podyplomowe – zawodowe organizowane przez SAN . Ten kierunek cieszy się dużą popularnością wśród studentów.  Studia  skierowane są  do osób które zamierzają podjąć pracę w tym obszarze.  W czasie dwóch semestrów nauki  studenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające rozpocząć pracę w służbie bhp lub – po spełnieniu dodatkowych warunków- rozpocząć działalność gospodarczą  jako niezależny podmiot doradczy, ponieważ studia spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP.

  Studia trwają dwa semestry,  w wymiarze 186 godzin (wykłady, ćwiczenia, seminaria i projekt końcowy).  Kadrę dydaktyczną stanowią wyłącznie praktycy. Osoby zawodowo związane z obszarem który omawiają na zajęciach.

  Celem studiów jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z  zakresu istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobycie umiejętności organizacji zgodnych z wymogami prawa stanowisk pracy. Studia pozwolą na wyposażenie uczestników w umiejętności w zakresie praktycznego implementowania zdobytej wiedzy w środowisku firm sektora firm budowlanych, produkcyjnych i usługowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cyberprzestępstwo nie jest zwykłym przestępstwem, do którego wykrycia i ścigania wystarczają tradycyjne metody pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Cyberprzestępczość jest interdyscyplinarna i takie też musi być jej zwalczanie.

  Student zapozna się z narzędziami informatycznymi stosowanymi do zwalczania cyberprzestępczości i praktycznym ich wykorzystaniem, stanem prawnym polskim i międzynarodowym w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, współczesnymi trendami cyberprzestępczości i metodami stosowanymi przez przestępców w świecie cyfrowym, elementami informatyki śledczej, socjotechniką cyberprzestępczości oraz rolą Policji i innych podmiotów w krajowym systemie bezpieczeństwa cyfrowego. Pozna także zasady współpracy i koordynacji działań w zakresie cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem publicznym a podmiotami z sektora prywatnego oraz zasady prowadzenia działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym w odniesieniu do zagrożeń w cyberprzestrzeni.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • DIGITAL MEDIA I KOMUNIKACJA PR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Digital Media i Komunikacja PR jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w mediach cyfrowych, w marketingu internetowym oraz w branży public relations.

  Studia pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia dziennikarskich treści multimedialnych, do pracy z dźwiękiem i obrazem (nagrywanie, montaż, konwersja różnych formatów), do zdobywania istotnych informacji, ich pozycjonowania i przekazywania odbiorcom. Dzięki studiom poznajemy znaczenie pozawerbalnego przekazu i specyfikę języka nowych mediów, potrafimy też posługiwać się językiem cyfrowym w praktyce.

  Jednocześnie studia przygotowują do działań w zakresie e-marketingu i prowadzenia wielu kanałów dystrybucji treści – w obszarze komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej, nowoczesnej reklamy i działań promocyjnych. Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających im wykorzystanie Internetu do tworzenia wizerunku marki; narzędzi pozwalających na rebranding; planowania kampanii PR; nabycie umiejętności targetowania, analizowania i monitorowania relacji z klientami.

  Oprócz praktycznej wiedzy o narzędziach PR, istotne będzie kształcenie sprawności komunikacyjnej, rozumianej jako pożądana umiejętność kreowania treści, stosowania content marketingu, zależnie od potrzeb organizacji macierzystej lub klienta.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ETYKA - NAUCZANIE ETYKI W SZKOLE - STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia w zakresie merytorycznego i dydaktycznego przygotowania do nauczania przedmiotu „etyka” obejmują swoim zakresem całość zagadnień merytorycznych i dydaktycznych zawartych w podstawie programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Proponowana oferta studiów posiada starannie opracowany program zajęć. Profil kształcenia ma charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym kadrę specjalistów praktyków.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Słuchacze zyskują kwalifikacje do nauczania etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (szkołach branżowych, liceach i technikach).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • GRAFIKA, VIDEO I NOWE TECHNOLOGIE W PR (PUBLIC RELATIONS) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Stresujesz się wystąpieniami publicznymi? Chcesz tworzyć ciekawe filmiki, relacje, rolki lub wstawiać oszałamiające zdjęcia oraz swoje grafiki ? Wyróżnianie się w social mediach to coś- na czym Ci zależy i chcesz zachwycić swoim nagraniami na własnym kanale? A może po prostu masz Swoją firmę i chcesz być niezależny w tworzeniu materiałów promocyjnych – ulotka, baner, gadżety, post z grafiką, filmik?

  To studia dla Ciebie! Naucz się tego wszystkiego pod okiem praktyków!
  Skomponowaliśmy specjalne  studia podyplomowe, które dają Ci niesamowitą szansę na świetne działania w dzisiejszych mediach pod kątem wizerunku, grafiki i tworzenia filmików. To, czego się nauczysz możesz wykorzystywać prywatnie i zawodowo.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • KADRY I PŁACE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje wiadomości niezbędne do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Dlatego też naszym zamierzeniem jest przekazanie słuchaczom zarówno specjalistycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności z zakresu wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prawa pracy, dokumentacji kadrowej, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z tematyką z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami kadrowo-płacowymi;
  nabycie wiedzy dotyczącej problematyki rozliczania czasu pracy, a także naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
  nabycie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego dotyczącego rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy oraz rozliczeń prowadzonych z ZUS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEAN LEADER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Koncepcja Lean Management stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w organizacjach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Kierunek Lean Leader odpowiada na to zapotrzebowanie dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Kierowany jest zarówno do sektora produkcyjnego, jak i usługowego. W program studiów silnie wbudowany jest aspekt związany z przywództwem, będący integralną częścią koncepcji Lean.

  Przedmioty specyficzne dla produkcji to na przykład „SMED” oraz „Mapowanie strumienia wartości (VSM)”, a specyficzne dla usług to „Mapowanie przepływu informacji” oraz „Agile w zarządzaniu procesami i projektami”. Połączenie w ramach jednych studiów obu aspektów jest świadomym zabiegiem pozwalającym na wzajemną inspiracje i szerokie rozumienie biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LEAN SIX SIGMA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Koncepcja Lean Six Sigma stała się dzisiaj najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Akademia Lean Six Sigma odpowiada na to zapotrzebowanie, dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Teoria Six Sigma zasadniczo skupia się na narzędziach statystycznych, co skutkuje pomiarem i redukcją zmienności w procesach oraz osiągnięciem celów wyznaczonych przez Klienta.

  Z kolei metodologia Lean koncentruje się na identyfikacji strat, czyli czynnościach niedodających wartości, co prowadzi do uproszczenia przebiegu procesów i zmniejszeniu czasu przejścia przez proces, a w konsekwencji do oszczędności finansowych. Z połączenia tych metodologii powstaje nowa jakość, co oznacza realizację wymagań Klienta w oparciu o wiedzę statystyczną i kontrolę procesu przy jednoczesnym ograniczeniu czasu przetwarzania i kontroli kosztów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • LOGISTYKA W BEZPIECZEŃSTWIE PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe LOGISTYKA W BEZPIECZEŃSTWIE PAŃSTWA stanowią przygotowanie do realizowania zadań w komórkach logistycznych Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej oraz innych instytucjach prowadzących działalność w obszarach zabezpieczenia logistycznego materiałowego, technicznego, remontowego oraz inwestycyjnego w ramach postępowań administracyjnych.

  Podstawowym celem jest przygotowanie słuchaczy do objęcia stanowisk logistycznych w strukturach wojskowych oraz cywilnych instytucjach logistycznych związanych z bezpieczeństwem państwa, a także w innych, pokrewnych instytucjach służb mundurowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENADŻER CENTRUM LOGISTYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Menedżer Centrum Logistycznego rozwijają kompetencje menedżerskie w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw oraz magazynem i centrum logistycznym.

  Merytoryczny program – łączący światową wiedzę teoretyczną z doświadczeniami praktycznymi.

  Praktyczne umiejętności – rozwój wiedzy merytorycznej, kompetencji przywódczych.

  Renomowana kadra – najlepsi wykładowcy i menedżerowie – eksperci w obszarach swoich kompetencji

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • MENADŻER KULTURY ZE SZTUKĄ KREACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pozyskane kompetencje związane z Akademią Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji są nie tylko inwestycją w przyszłość pracownika czy instytucji / firmy / organizacji, jest to także gwarancja podnoszenia jakości, która ma się przełożyć na kreatywne i niestandardowe wykonywanie postawionych zadań.

  Akademia Menedżera Kultury ze Sztuką Kreacji w Społecznej Akademii Nauk- to jedyne w swoim rodzaju certyfikowanie absolwentów i ukierunkowanie przez wybitnych specjalistów znanych nie tylko w Polsce.

  Organizacja zajęć w nietypowej formule mentoringu, gdzie praktyka i niestandardowe myślenie kształtuje jakość i poziom powstających „projektów”.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NOWOCZESNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmieniające się uwarunkowania prowadzą do konieczności szybkiej adaptacji. Jest to domena zarówno administracji publicznej funkcjonującej w miastach, jak i na obszarach wiejskich.

  Sprawne zarządzanie musi być oparte na wiedzy i potencjale drzemiącym w jednostkach publicznych. Właściwe podejmowanie decyzji w administracji publicznej powinno być oparte na danych, narzędziach, odpowiednich sposobach współdziałania oraz zarządzania. To te elementy pozwalają na sprawne zarządzanie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I DANYCH OSOBOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Proces dydaktyczny ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych, przetwarzania dokumentów niejawnych oraz zabezpieczania systemów teleinformatycznych zgodnie z wymogami organizacyjnymi obowiązującymi w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwa lub w przedsiębiorstwach posiadających certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego.

  Słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony informacji niejawnych i biznesowych. Staną się specjalistami potrafiącymi tworzyć, organizować system ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w jednostce organizacyjnej, identyfikować krytyczne obszary działalności jednostki organizacyjnej, w której - informacja powinna być szczególnie chroniona. Zdobyta wiedza pozwoli im na zaprojektowanie i stworzenie systemu bezpieczeństwa, który zminimalizuje ryzyko utraty, zniszczenia lub niekontrolowanego ujawnienia informacji prawnie chronionych, a także na efektywne zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w organizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PR - PUBLIC RELATIONS W FIRMIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działań PR w firmach, organizacjach czy stowarzyszeniach. Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu PR-owca.

  Celem studiów jest:
  - zrozumienie istoty nowego Public Relations,
  - nauka pracy z nowym konsumentem poprzez budowę nowych treści i wykorzystywanie nowych narzędzi,
  - zdobycie umiejętności budowy marki firmy,
  -  nabycie praktycznych umiejętności w pracy z mediami, przygotowania materiałów prasowych, przeprowadzania konferencji,
  - opanowanie umiejętności publicznej prezentacji, budowania zespołu,
  - szerokie spojrzenie na PR powiązane z głębszą analizą najważniejszych zagadnień.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRAWO PRACY, KADR I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Ofertę studiów kierujemy przede wszystkim do pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę.

  Ukończenie studiów pomoże absolwentom na zmianę kwalifikacji zawodowej lub znalezienie satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi  i  tematyką ubezpieczeń społecznych. Dla osób pracujących w działach personalnych studia będą okazją do wymiany doświadczeń oraz zdobycie świeżego spojrzenia na dokonujące się zmiany w przepisach prawnych dotyczycących prawa pracy.

  Celem studiów podyplomowych jest nabycie, pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu Prawa pracy, zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatkowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI FRONTEND - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami webowymi. Studia podyplomowe mają na celu zdobycie praktycznych umiejętności programowania nowoczesnych aplikacji webowych - po stronie przeglądarki (tj. frontend). Charakter praktyczny studiów, oparty jest o programowanie aplikacji webowych - mini projektów IT. Projekty tworzone zostaną z wykorzystaniem używanych w praktyce IT -  bibliotek i frameworków np. Angular w aktualnej wersji (twórca biblioteki: Google). Na studiach można nauczyć się programować w języku Javascript (JS) i Typescript (TS).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne to trzysemestralny program nadający kwalifikacje pedagogiczne. Studia  są przeznaczone dla absolwentów rozmaitych kierunków studiów, którzy chcą realizować swoje cele zawodowe cele w szkole lecz nie posiadają określonego przepisami MEN przygotowania pedagogicznego. Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie efektów kształcenia określonych w Standardach Kształcenia Nauczycieli i jest w całości zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej . Celem jest nabycie zarówno umiejętności jak  i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zaburzenia odżywiania stanowią rozbudowaną grupę jednostek chorobowych, które zbagatelizowane, dawać mogą poważne czasem wręcz śmiertelne w skutkach powikłania. Stale zwiększająca się liczba pacjentów doświadczających takich zaburzeń, powoduje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów mogących efektywnie wesprzeć proces ich leczenia. Zakres interdyscyplinarnej nauki, jaką jest psychodietetyka daje absolwentom możliwość wykorzystania w przyszłej pracy zarówno narzędzi dietetycznych, jak i metod psychologicznych, co stanowi optymalny model wsparcia pacjentów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierunek studiów RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA należy do podobszaru nauk ekonomicznych w ramach obszaru kształcenia nauki społeczne. Dobrze wpisuje się w ten obszar kształcenia albowiem wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów na kierunku RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA, BUDŻETOWA I PODATKOWA odwołują się nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii i nauk o zarządzaniu oraz finansów i podatków ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia, socjologia, prawo, reprezentowanych przez odpowiednie kierunki studiów w ramach tego samego obszaru kształcenia. Niewątpliwie łączy je przedmiot badania – zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, jaki w niej występuje w związku z dążeniem do osiągania określonych celów (np. ekonomicznych) w skali zbiorowości oraz indywidualnej.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ROBOTYKA MOBILNA: PROJEKTOWANIE, IMPLEMENTACJA I UTRZYMANIE SYSTEMÓW AMR/AGV - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zwiększenie szans na zatrudnienie: W dzisiejszych czasach, gdy wiele przedsiębiorstw wdraża autonomiczne roboty mobilne, posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu robotyki mobilnej w logistyce jest dużym atutem na rynku pracy. Studia podyplomowe w tym zakresie pozwolą na zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które mogą pomóc w zdobyciu pracy w firmach zajmujących się logistyką, produkcją lub robotyką.

  Rozwój kariery: Posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu robotyki mobilnej w logistyce może przyspieszyć rozwój kariery w firmach, które wdrażają takie rozwiązania. Absolwenci studiów podyplomowych w tym zakresie mogą awansować na stanowiska menedżerskie lub specjalistyczne, gdzie będą odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie systemów robotycznych w firmie.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- AUDYT WEWNĘTRZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- AUDYT WEWNĘTRZNY jest przygotowanie do pełnienia kluczowej roli w nowym systemie ochrony danych osobowych – RODO, a także wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz innych przepisów aktów Unii Europejskiej i państw członkowskich o ochronie danych. Realizowany program i warsztaty obejmują najważniejsze zagadnienia z zakresu nauk prawnych i pozaprawnych.

  Słuchacze zdobędą wiedzę na temat szczegółów procesów przetwarzania danych, systemów informatycznych oraz zabezpieczeń stosowanych u administratora w celu oceny spełnienia wymogów a także umiejętności pozwalające na szacowanie ryzyka w jednostce organizacyjnej oraz systemów informatycznych, środków technicznych w celu ich właściwego dobierania i wdrażania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych. 

  Program zapewnia poznanie aspektów dotyczących audytu, kontroli zarządczej, szacowania ryzyka, zamówień publicznych, zasady konkurencyjności oraz prawa gospodarczego – w zakresie wymaganym przez RODO,  zdobycie wiedzy o prawnych regulacjach ochrony danych w działalności organizacji oraz metodologii pracy audytora, a w szczególności:  opracowywania klasyfikacji przepisów prawa, oceny efektywności materiału audytowego, przygotowywanie wniosków, oceny procesów oraz raportu audytowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zasad i trybów udzielania zamówień publicznych, w szerokim kontekście prawnym, w tym swobody działalności gospodarczej, etyki, czytelności dokumentów występujących w procedurze zamówień w szerokim kontekście prawnym, ekonomicznym a także socjologicznym.

  W ramach studiów zaprezentowana zostanie siatka przepisów ustawy poparta praktyką przedstawioną przez pracowników podmiotów uczestniczących i kontrolujących prawidłowość procedur zamówień publicznych, czyli praktyków pracujących w podmiotach zamawiających i wykonujących zamówienia publiczne oraz sędziów sądów cywilnych i administracyjnych.

  Celem zasadniczym i nadrzędnym jest podniesienie profesjonalizmu kadry w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest z jednej strony przekazanie studentom najwyższej jakości wiedzy, a z drugiej, pogłębienie wiedzy z zakresu procesów kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia i kierowania, wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych i szeroko pojętych formacji mundurowych.

  Ponadto celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z teorią i praktyką kierowania, zarządzania i dowodzenia. Przedstawienie szerokiego kontekstu obronności państwa, jego bezpieczeństwa w obszarze narodowym i międzynarodowym, w tym m.in. aspektów ochrony informacji, zarządzania kryzysowego, cyberzagrożeń oraz analizy środowiska działań militarnych i pozamilitarnych.

  Studia ukierunkowane są na kształcenie specjalistów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji procesów analitycznych i informacyjno-decyzyjnych wspierających podejmowanie decyzji przez kierowników, szefów i dowódców. Studia pozwalają zapoznać się z różnymi aspektami zarządzania kryzysowego, dowodzenia w jednostkach organizacyjnych resortu Obrony Narodowej oraz zarządzania w instytucjach odpowiedzialnych za różne wymiary bezpieczeństwa państwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTAMI DEWELOPERSKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, technicznym, działalności deweloperskiej  i zarządzania nieruchomościami niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości oraz dla pracowników przedsiębiorstw realizujących projekty deweloperskie.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do

  -efektywnego i twórczego zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego;
  -podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.

  Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy i umiejętności dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej. Zakres i programów studiów jest zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

  Ogólnym celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, prawa oświatowego, a także nabycia wiedzy niezbędnej do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Zarządzanie procesami sprawiedliwej transformacji” dedykowane są przedstawicielom samorządów, organizacji społecznych i biznesowych, działających w gminach objętych procesem Sprawiedliwej Transformacji. Zakres merytoryczny programu studiów obejmuje zagadnienia tj. warunki procesu sprawiedliwej transformacji, projektowanie polityki rozwoju w nowym okresie programowania UE, realizacja innowacyjnych projektów.

  Program koncentruje się na aktualnych tematach, z którymi na co dzień mierzą się lokalni interesariusze. Istotą studiów jest podnoszenie świadomości dotyczącej znaczenia wzajemnej współpracy i rozwoju kompetencji wśród pracowników, jest w tym poszerzenie współpracy z instytucjami wspierającymi (m.in. instytucje otoczenia biznesu, instytucje finansujące, wyższe szczeble administracji publicznej), co przełoży się na wykreowanie liderów, którzy taką współpracę będą inicjowali, a następnie podtrzymywali i kontynuowali.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZZL - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - PRZYWÓDZTWO, INNOWACYJNOŚĆ, PARTNERSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów menedżerskich, m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania projektów, a także ich kontrolowania i oceny.

  Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, wymieniają się doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które później procentują w dalszej karierze zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)