Ul. Szczęśliwicka 40,

02-353 Warszawa

tel. +48 22 589 36 00

fax. +48 22 658 11 18

http://www.aps.edu.pl/

Ul. Szczęśliwicka 40,

02-353 Warszawa

tel. +48 22 589 36 00

fax. +48 22 658 11 18

http://www.aps.edu.pl/

 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA Stopień: II REKRUTACJA

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   
  Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie konkursu, którego kryteria stanowią: ocena na dyplomie licencjata (lub równoważnego), średnia ocen uzyskanych podczas studiów. 
  Punkty rankingowe wylicza się na podstawie wzoru: 
  W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr 
  gdzie: 
  W – suma wyników (max 5 punktów),  
  wd – ocena  końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
  wśr – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Opinie (0)