• ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu - kierunek studiów zarządzanie

  Studia I stopnia

  Studia pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje umożliwiające pracę na stanowiskach kierowniczych/menedżerskich w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach publicznych czy zakładach przemysłowych.
   
  Studia są także adresowane do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianym sektorem obronnym, szczególnie zainteresowanych służbą w jednostkach Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych, ale także dla osób zainteresowanych pracą w centrach zarządzania kryzysowego administracji publicznej wszystkich szczebli, zakładach przemysłowych na stanowiskach odpowiedzialnych za planowanie i kierowanie w sytuacjach zagrożeń, w obronie cywilnej, służbach porządkowych urzędów miejskich (straż miejska, inżynieria miejska, zarząd dróg i mostów, zarząd komunikacji miejskiej) czy też służbach organizujących transport materiałów niebezpiecznych (dowodzenie takimi zespołami), itp.

  Studia II stopnia

  Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w procesie kształcenia na kierunku „Zarządzanie” mają charakter wysoce aplikacyjny. Opisują one i wyjaśniają powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych.

  W trakcie studiów student zostanie wyposażony w pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów  oraz pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw, w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym, prawnym. Realizacja programu studiów zmierza do wykształcenia u studentów zdolności krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy złożonych problemów działalności organizacji gospodarczej i jej otoczenia.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie systemami logistycznymi
  • Zarządzanie w służbach mundurowych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie kadrami
  • Zarządzanie logistyką
  • Dowodzenie pododdziałami

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

  STUDIA II STOPNIA

  Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów i specjalność w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę: a) ukończony kierunek studiów wyższych; b) wynik ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

Alan Ocena odpowiedz

Ciekawe zajęcia, dużo wiedzy praktycznej, polecam każdemu :)

Olek Ocena odpowiedz

Kierunek ten daje możliwość podjęcia pracy tuż po studiach!