• INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Inżynieria Zarządzania to najmłodszy kierunek na naszym Wydziale, który jest doskonałym połączeniem miękkich umiejętności menedżerskich z twardymi umiejętnościami technicznymi z obszaru IT. Ukończenie I stopnia studiów daje Ci tytuł inżyniera, II stopnia – magistra inżyniera.

  Jak będziemy Cię uczyć na Inżynierii Zarządzania?

  Interdyscyplinarnie. To nasze ulubione słowo, które najbardziej oddaje specyfikę Inżynierii Zarządzania. Oznacza to, że w procesie kształcenia połączyliśmy różne dyscypliny i obszary – program Twoich studiów zawiera zarówno obszar nauk społecznych w zakresie dyscyplin: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych, jak również obszar nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Wszystko po to, żebyś swobodnie odnalazł się w każdym miejscu pracy. Naprawdę WSZĘDZIE.

  Nowocześnie. Program studiów na Inżynierii Zarządzania jest skoncentrowany głównie na zdobywaniu wiedzy praktycznej, dlatego wiele Twoich zajęć będzie prowadzonych przez praktyków biznesu. W ramach wykładów i ćwiczeń zaproponujemy Ci warsztaty i workshopy oraz projekty zespołowe, na których nauczymy Cię kreatywnego podejścia do wielu problemów i wyzwań w biznesie.

  Czym różni się Inżynieria Zarządzania od Zarządzania?

   

  Inżynieria zarządzania

   

  Zarządzanie

  Jest bardziej inżyniersko. Uzyskujesz tytuł inżyniera po I stopniu studiów i magistra inżyniera po II stopniu studiów

   

  Jest bardziej uniwersytecko. Uzyskujesz tytuł licencjata po I stopniu studiów i magistra po II stopniu studiów

   

  Softly hard lub hardly soft. Łączy twarde kompetencje z obszaru IT z miękkimi kompetencjami menedżerskimi

   

  Jest bardziej uniwersytecko. Uzyskujesz tytuł licencjata po I stopniu studiów i magistra po II stopniu studiów

   

  Jest bardzo interdyscyplinarnie. Łączy obszar nauk społecznych w zakresie dyscyplin: nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych i prawnych z obszarem nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

   

  Jest tak różnorodnie jak tylko może być w obszarze nauk społecznych. Zarządzanie, ekonomia, prawo, finanse, psychologia , HR i wiele więcej. Przecież szkolimy przyszłych menedżerów

   

  Jest dynamicznie. Większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i kładzie nacisk na twórcze rozwiązanie problemów

   

  Jest elastycznie. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i workshopów i umożliwiają pogodzenie studiów z pierwszą pracą

   

   

   

  Studia I stopnia

  Specjalności:

  Ogólnotechniczna (OT)

  W ramach specjalności Ogólnotechnicznej (OT) zdobędziesz:

  • wiedzę w obszarze projektowania inżynierskiego i inżynierii systemów
  • wiedzę w zakresie informatyki, projektowania i implementacji baz danych, baz wiedzy, hurtowni danych i analiz OLAP, oraz technologii internetowych
  • wiedzę z zakresu zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw, innowacji i przedsiębiorczości inżynierskiej
  • wiedzę z zakresu nauk społecznych dotyczącą uwarunkowań prawnych i ekonomicznych funkcjonowania biznesu
  • umiejętności posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej z zakresu ergonomii, narzędzi implementacji SiZ, modelowania procesów biznesowych

   

  Zastosowania IT w biznesie (ZIB)

  W ramach specjalności Zastosowania IT w biznesie (ZIB) zdobędziesz:

  • wiedzę i umiejętności z zakresu formalnych modeli ilościowych i jakościowych w zarządzaniu, oraz ich wykorzystania w analizie decyzyjnej oraz projektowaniu systemów i procesów biznesowych
  • umiejętność stosowania zaawansowanych technologii IT w praktyce (DBMS, DW, OLAP, DSS, BI, SAS; narzędzia w EPC, UML, BPMN, itp.)
  • umiejętność zarządzania procesami biznesowymi, zwłaszcza wspomaganie technologiami IT podejmowania decyzji najlepszego wykorzystania zasobów
  • wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony zasobów intelektualnych w działalności rynkowej przedsiębiorstwa

  Studia II stopnia

  Specjalności:

  Business Intelligence (BI) – specjalność w języku angielskim

  Is designed to provide students with cutting edge business knowledge and a strong foundation in both analytics and core business areas. Students will learn how to:

  • use data analytics to stimulate business growth with newly discovered quantitative and qualitative skills.
  • stay on top of the latest methods and approaches in computational statistics and machine learning.
  • use visualization software to identify trends, explore hypotheses, challenge assumptions, and create a more detailed, data-driven understanding of business activities.
  • simulate realistic future paths of all kinds of business processes.
  • predict outcomes to enable making informed business decisions and developing winning strategies.

   

  Zarządzanie projektami (ZPR)

  W ramach specjalności Zarządzanie projektami (ZPR) zdobędziesz:

  • pogłębioną wiedzę o zasadach budowania i funkcjonowania zespołów oraz czynnikach wpływających na ich sprawność
  • wiedzę na temat metod i technik projektowania innowacyjnego przedsiębiorstwa typu start-up oraz powstających w nich innowacyjnych produktów i usług z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i prawnych
  • wiedzę na temat specyficznych uwarunkowań (w tym ekonomicznych i prawnych) i sposobów finansowania mikro i małych przedsiębiorstw
  • metody i narzędzia do przeanalizowania, oceny i zaprojektowania (również w sposób innowacyjny) potencjału nowych technologii w tworzeniu rozwiązań biznesowych w mikro i małych przedsiębiorstwach

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ogólnotechniczna (ot)
  • Zastosowania it w biznesie (zib)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Business intelligence (bi)
  • Zarządzanie projektami (zpr)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Zarządzanie to wiodący kierunek na naszym Wydziale, który koncentruje się na miękkich umiejętnościach menedżerskich. Ukończenie I stopnia studiów daje Ci tytuł licencjata, II stopnia – magistra.

  Jak będziemy Cię uczyć na Zarządzaniu?

  Różnorodnie. To słowo chyba najbardziej oddaje specyfikę obecnego Zarządzania. Czyli w obszarze nauk społecznych program Twoich studiów będzie zawierał tak różnorodne tematy jak: ekonomia, prawo, finanse, psychologia, socjologia, marketing, HR, IT i wiele innych. Znajdą się w nim również innowacyjne techniki zarządzania przedsiębiorstwem i projektami. Wszystko po to, żebyś miał szerszą perspektywę i większe możliwości na znalezienie wymarzonej pracy.

  Elastycznie. Program studiów na Zarządzaniu jest tak skonstruowany, że ćwiczenia i wykłady przeplatają się z zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez praktyków biznesu. Możesz wybierać spośród wielu kierunkowych specjalności i programów stażowych. Jeśli w tym czasie zaczniesz już swoją pierwszą pracę – umożliwimy Ci pogodzenie jej ze studiami.

  Studia I stopnia

  Specjalności:

  Zarządzanie przedsiębiorstwem (ZP)

  W ramach specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem (ZP) zdobędziesz:

  • wiedzę z zakresu różnych nauk ekonomicznych
  • wiedzę na temat podstawowych przepisy prawa regulującego tworzenie i funkcjonowanie organizacji gospodarczych
  • wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i zarządzania finansami
  • umiejętności wykorzystania metod i narzędzi (w tym również matematycznych, statystycznych, informatycznych) do identyfikacji, analizy i rozwiązywania typowych problemów zarządczych i merytorycznych
  • wiedzę z zakresu psychologii oraz socjologii organizacji

   

  Organizational Management (OM) – specjalność w języku angielskim

  W ramach specjalności Organizational Management zdobędziesz:

  • wiedzę na temat metodyk tradycyjnych i metodyk zwinnych zarządzania projektami
  • wiedzę dotyczącą współczesnych zmian w strategiach marketingowych oraz problemów i wyzwań wiążących się z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, rozwojem nowych technologii komunikacyjnych
  • wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi: zarządzania kompetencjami, innowacyjnymi sposobami wynagradzania, marketingu personalnego oraz controllingu personalnego
  • wiedzę na temat ryzyka w procesach podejmowania decyzji

   

  Studia II stopnia

  Specjalności:

  Przedsiębiorczość, Innowacje i Projekty

  W ramach specjalności Przedsiębiorczość, Innowacje i Projekty zdobędziesz:

  • wiedzę o zmianach zachodzących w organizacjach i w jej otoczeniu i o metodach zarządzania zmianami
  • wiedzę o przedsiębiorczości, szczególnie: strategicznej, akademickiej i społecznej
  • wiedzę z obszaru innowacji. Poznasz procesy innowacyjne zachodzące w organizacji i instrumenty je wspomagające
  • wiedzę z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania wiedzą chronioną

   

  Human Resource Management – specjalność w języku angielskim

  • 1st group of courses:

  modern concepts of human resource management in the field of selection, assessment and remuneration of personnel using the competency approach

  • 2nd group of courses:

  a set of socio-managerial competences including: communication, public speaking and work on one’s own image, understanding group dynamics, social intelligence, leadership competences

  - 3rd group of courses:

  general study courses that systematise and develop knowledge in the field of modern management methods and concepts, as well as economy and finance

   

  Zachowania i Decyzje Menedżerskie – specjalność tylko dla inżynierów

  W ramach specjalności Zachowania i Decyzje Menedżerskie zdobędziesz:

  • wiedzę pozwalającą identyfikować i rozumieć główne problemy i procesy ekonomiczne (w tym finansowe) oraz uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstwa w skali krajowej i międzynarodowej
  • narzędzia zarządzania produkcją i usługami
  • metody i narzędzia marketingu i sprzedaży
  • wiedzę na temat celów, elementy i uwarunkowań procesu zarządzania personelem

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Organizational management

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Przedsiębiorczość, innowacje i projekty
  • Human resource management
  • Zarządzanie procesami przedsiębiorstwa
  • Zachowania i decyzje menedżerskie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, punkty przyznawane za kierunek ukończonych studiów I stopnia oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Krzysiek Ocena odpowiedz

Dużo praktycznych informacji, dobra współpraca z przemysłem, dużo możliwości rozwoju (projekty, staże). Ja polecam.

Student WZ Ocena odpowiedz

Pozdrawiam wszystkich z najlepszej ever specjalności Human Resource Management HRM na Zarządzaniu!

Absolwent IZ Ocena odpowiedz

Naprawdę warto - po Inżynierii Zarządzania od razu fajna praca w IT we Wro :)

student Ocena odpowiedz

polecam