Akademia WIT w Warszawie

Informatyczne techniki zarządzania

ul. Newelska 6, 

01-447 Warszawa

wit@wit.edu.pl

Tel: 22 3486-523

 

Informatyczne techniki zarządzania

Akademia WIT w Warszawie

ul. Newelska 6, 

01-447 Warszawa

wit@wit.edu.pl

Tel: 22 3486-523

 

 • INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier magister

  Kształcenie na kierunku Informatyczne techniki zarządzania w Akademii WIT w Warszawie umożliwia pozyskanie wszechstronnej wiedzy, licznych umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Studenci zaznajamiają się między innymi z analizą matematyczną, algebrą liniową, rachunkiem prawdopodobieństwa, jak również metodami matematycznymi, statystycznymi oraz systemami i narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy podejmowania decyzji.

  Poznają normy i standardy obowiązujące w poszczególnych obszarach działalności, podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, zasady bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, metody inżynierii systemów, metody modelowania procesów, trendy rozwojowe technologii informatycznych, zasady projektowania układów i systemów teleinformatyki, budowę algorytmów i podstawy programowania.

  Studenci kierunku Informatyczne techniki zarządzania w Akademii WIT w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: wykorzystywania modelowania matematycznego oraz badań operacyjnych do rozwiązywania zadań inżynierskich, stosowania metod ilościowych do analizowania i prognozowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, analizowania zjawisk i procesów w organizacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zasobami finansowymi, zarządzania projektami, planowania działań w zakresie kontroli i zapewnienia jakości w organizacji, prognozowania procesów i zjawisk w przedsiębiorstwie, konstruowania algorytmów i ich programowania, projektowania architektury systemów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Informatyka stosowana
  • Analiza i modelowanie systemów biznesowych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyka stosowana
  • Analiza i modelowanie systemów biznesowych
  • Oracle cloud w biznesie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Inżynieria procesów biznesowych
  • Technologia blockchain w biznesie
  • Zarządzanie w it

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WIT w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)