Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Rekrutacja na studia: 12 252 44 04

rekrutacja@afm.edu.pl

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: 12 252 45 47

podyplomowe@afm.edu.pl

 • KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kryminologia szuka odpowiedzi na pytania– kim jest przestępca? Dlaczego dopuścił się czynów zabronionych? Czy społeczne uwarunkowania, w których przyszło mu funkcjonować miały wpływ na jego działania? Aby ją znaleźć należy posiadać szeroką wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, czy prawa. Ci, którzy wybiorą kierunek Kryminologia i resocjalizacja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego szukać będą odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

  Kierunek Kryminologia i resocjalizacja w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studenci mają zajęcia z prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, z metod zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych. Nabywają umiejętności, dzięki którym możliwe jest wyjaśnianie złożonych procesów społecznych pod względem prawnym,  psychologicznym, socjologicznym i etycznym, jak również podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym.

  Jakie przedmioty znajdują się w programie studiów? Między innymi: wstęp do prawoznawstwa, podstawy psychologii, prawa człowieka, organizacja wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej, pedagogika resocjalizacyjna, komunikacja interpersonalna, metody badań pedagogicznych, podstawy prawa cywilnego i postępowania cywilnego, profilaktyka społeczna, ochrona danych osobowych, resocjalizacja w środowisku otwartym, patologie życia społecznego, podstawy psychiatrii, współczesne systemy resocjalizacji, elementy kryminalistyki, psychologia i profilaktyka uzależnień, prawo i postępowanie w sprawach nieletnich.

  Studenci Kryminologii i resocjalizacji uczą się sposobów pracy z osadzonymi lub osobami umieszczonymi w warunkach izolacji; uczą się oceniać sytuacje ryzykowne, badać patologie społeczne, badać przyczyny agresji. W jaki sposób będą mogli tę wiedzę wykorzystać? Absolwenci omawianego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach karnych, aresztach śledczych, centrum interwencji kryzysowej, ośrodkach pomocy rodzinie, policji, straży miejskiej, placówkach wychowawczych, ośrodkach terapeutycznych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjne

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: