• AUDYT, KONTROLA ZARZĄDCZA I RACHUNKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Interesują cię zagadnienia audytu i kontroli zarządczej, chcesz awansować w pracy lub też zmienić coś w swoim życiu zawodowym? Chcesz nawiązać nowe kontakty i otworzyć sobie nowe możliwości? Oczekujesz profesjonalizmu, nowatorskich rozwiązań, zróżnicowanej ale zrównoważonej oferty dydaktycznej, przyjaznej atmosfery i odrobiny tajemniczości? Cenisz indywidualne podejście i otwartość pracowników oraz wykładowców. To znaczy, że dobrze trafiłaś/łeś i musisz przyjść na nasze studia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BANKOWOŚCI I FINANSÓW DLA PRAWNIKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów dla Prawników zostały stworzone z myślą o osobach odczuwających potrzebę ciągłego dokształcania się wynikającą z systematycznie wzrastającej liczby przepisów prawnych w obszarze finansów i bankowości.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BANKOWOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Decyzją Rektora SGH nr 32 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia utworzenia Podyplomowych Studiów Bankowości, studia te, uruchamiane dotychczas w ramach oferty edukacyjnej Kolegium Zarządzania i Finansów zostają uruchomione pierwszą edycją w ramach Kolegium Ekonomiczno-Społecznym. Celem Podyplomowych Studiów Bankowości jest dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie teoretycznym i praktycznym oraz umiejętności, które pozwolą absolwentom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać prace w instytucjach finansowych, w komórkach finansowych przedsiębiorstw, a szczególnie w sektorze bankowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • BIZNESU: ZARZĄDZANIA I FINANSÓW DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Biznesu: Zarządzania i Finansów dla Nauczycieli są odpowiedzią na zapowiadane zastąpienie dotychczasowego przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” nowym „Biznes i zarządzanie”.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • INTERNATIONAL FINANCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PODATKI W KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE GOSPODARCZYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Podatki w Krajowym i Międzynarodowym Obrocie Gospodarczym mają na celu wzmocnienie kompetencji i zdobycie aktualnej wiedzy praktycznej w zakresie podatków i prawa podatkowego w ujęciu krajowym, unijnym i międzynarodowym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • POSTGRADUATE STUDIES IN ECONOMIC DIPLOMACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Postgraduate Studies in Economic Diplomacy offers students the opportunity to explore the economic dimensions of contemporary diplomacy and teach how to pragmatically apply theoretical aspects to real world issues.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • REKLAMY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności organizacji oraz prowadzenia kampanii komunikacyjnych. Studia adresowane są do praktyków zatrudnionych w agencjach reklamowych, domach mediowych lub w firmach prowadzących własna działalność reklamową, oraz do osób planujących rozwój kariery w zakresie reklamy.

  W efekcie kształcenia słuchacz będzie umiał:

  • planować i prowadzić kampanię komunikacyjną, 
  • tworzyć strategie reklamowe, 
  • tworzyć strategie komunikacyjne w nowych mediach (np. SoLoMo), 
  • projektować user experience na poziomie produktów, 
  • sporządzić budżet reklamowy, 
  • planować media reklamowe, 
  • interpretować wyniki badań, wskaźniki mediowe i mierniki mediów, 
  • określać i oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowych, 
  • współpracować z mediami, agencjami badawczymi, domami mediowymi i agencjami reklamowymi.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • RYNKI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Rynki w handlu międzynarodowym obejmują zagadnienia związane z pozyskiwaniem rynków międzynarodowych, w szczególności rynku Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii, Oceanii i Australii, i przeprowadzeniem transakcji handlu zagranicznego. Współczesny handel międzynarodowy wymaga znajomości międzynarodowego otoczenia prowadzenia wymiany handlowej i zaangażowania wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego w firmie. Niezwykle ważną rolę w handlu zagranicznym odgrywa polityka państwa w ofiarowaniu pomocy organizacyjnej i instytucjonalnej dla firm chcących pozyskać rynek międzynarodowy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA UBEZPIECZEŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Ubezpieczeń oferują najnowszą wiedzę z dziedziny ubezpieczeń od strony teoretycznej i praktycznej, z zarządzaniem ryzykiem, konstrukcją produktów ubezpieczeniowych oraz funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  ​​Celem studiów jest rozszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy w zakresie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych. Na studiach kształceni są absolwenci uczelni wyższych (zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich), którzy zajmują lub w przyszłości będą zajmować kierownicze stanowiska różnych szczebli w podmiotach leczniczych a także pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, jednostek samorządu terytorialnego, firm farmaceutycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)