• E-BIZNES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Marketing internetowy
  • Zarządzanie firmą w e-biznesie
  • Zarządzanie in​formacją i technologią in​formacyjn​ą​

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Marketing internetowy
  • Zarządzanie firmą w e-biznesie
  • Zarządzanie in​formacją i technologią in​formacyjn​ą​

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HR BIZNES PARTNER

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KIERUNEK MENEDŻERSKI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia drugiego stopnia na kierunku menedżerskim w SGH dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty skutecznego wypełniania roli menedżera i specjalisty zatrudnionego zarówno w przedsiębiorstwie, w organizacjach administracji publicznej, jak też prowadzącego własną działalność gospodarczą. 

   
  Studia oferują̨ najnowszą wiedzę oraz umiejętności i postawy (kompetencje społeczne), ale kładą także istotny nacisk na prawne uwarunkowania działań menedżerów oraz na kształcenie praktycznych umiejętności w aktywnych formach dydaktycznych tj. ćwiczeń, treningów, warsztatów, laboratoriów. Spełnienie tych postulatów wymaga w procesie kształcenia studentów zwrócenia szczególnej uwagi na kształtowanie praktycznych umiejętności wykorzystania zapisów obowiązującego prawa, śledzenia zachodzących w nim zmian oraz dorobku innych niż ekonomia, zarządzanie i finanse nauk społecznych, w tym przede wszystkim psychologii i socjologii. 
   
  Podstawowym założeniem programu kształcenia jest przygotowanie studentów do funkcjonowania w nieustannie zmieniającym się otoczeniu i pracy w coraz bardziej złożonych zespołach pracowniczych, co wymaga rozwoju zarówno tzw. „kompetencji miękkich“, jak również zdolności do samodzielne​go poznawania nowych rozwiązań ich testowania i ulepszania. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer – kierownik zespołu
  • Menedżer – przedsiębiorca
  • Menedżer w administracji publicznej
  • Menedżer logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
  • Menedżer strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer – kierownik zespołu
  • Menedżer – przedsiębiorca
  • Menedżer w administracji publicznej
  • Menedżer logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
  • Menedżer strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAUKI O ZARZĄDZANIU

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • ​wycena projektów i przedsiębiorstw
  • Zarządzanie inwestycjami
  • Zarządzanie ryzykiem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • ​wycena projektów i przedsiębiorstw
  • Zarządzanie inwestycjami
  • Zarządzanie ryzykiem

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opinie (0)