ul. Marynarki Polskiej 15

Gdańsk 80-557, 

tel. 882 067 770

e-mail: rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl

ul. Marynarki Polskiej 15

Gdańsk 80-557, 

tel. 882 067 770

e-mail: rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo turystyki morskiej
  • Bhp na statkach i obiektach morskich
  • Logistyka i transport morski
  • Morska straż graniczna
  • Morskie bezpieczeństwo ekologiczne
  • Ochrona i obrona statków i obiektów morskich
  • Ratownictwo morskie
  • Terroryzm morski
  • Zarządzanie bezpieczeństwem morskim
  • Zarządzanie kryzysowe na morzu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo turystyki morskiej
  • Bhp na statkach i obiektach morskich
  • Logistyka i transport morski
  • Morska straż graniczna
  • Morskie bezpieczeństwo ekologiczne
  • Ochrona i obrona statków i obiektów morskich
  • Ratownictwo morskie
  • Terroryzm morski
  • Zarządzanie bezpieczeństwem morskim
  • Zarządzanie kryzysowe na morzu

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Opinie (0)