• BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwenci kierunku bezpieczeństwo państwa uczestnicząc w procesie dydaktycznym, realizowanym za pomocą innowacyjnych metod kształcenia nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym.

  Studia pozwalają absolwentowi na zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa związanej z systemem bezpieczeństwa państwa, podstaw prawnych i procedur dotyczących bezpieczeństwa, podmiotów właściwych w sferze bezpieczeństwa państwa, zadań administracji publicznej, problematyki zarządzania kryzysowego, szeroko pojmowanej tematyki bezpieczeństwa na poziomie sektorowym oraz różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

  Absolwent studiów na kierunku bezpieczeństwo państwa zdobywa i potrafi uzupełniać wiedzę związaną z przebiegiem procesów cywilizacyjnych, kulturowych, tożsamościowych oraz społeczno-ekonomicznych wiążąc jednocześnie zjawiska globalne z ich wpływem na wydarzenia lokalne.

  Rozumie i zna podstawowe mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa państwa, zależności je łączące, systemy, które tworzą. Potrafi opisywać rzeczywistość w zakresie bezpieczeństwa państwa odwołując się do teorii, a także od strony praktycznej, operując aparatem pojęciowym właściwym dla studiowanego kierunku studiów i na tej podstawie prognozować scenariusze rozwoju sytuacji bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpiezeństwo państwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo państwa jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do konstruktywnego i kreatywnego reagowania na wyzwania i zagrożenia zdrowotne we współczesnym świecie. Absolwent przygotowany będzie do podejmowania działań w zakresie diagnozy zagrożeń zdrowotnych (subiektywnych i obiektywnych), projektowania działań ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną i eliminację zagrożeń (także zdarzeń nagłych, jak katastrofa, epidemia czy bioterroryzm) oraz analizy efektywności prowadzonych działań.

  Studia korelują z celami strategicznymi Unii Europejskiej w zakresie polityki zdrowotnej poprzez: propagowanie zdrowego stylu życia, ochronę obywateli przed zagrożeniami zdrowotnymi oraz rozwijanie systemu opieki zdrowotnej.

  Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne dają absolwentom możliwość zdobycia pogłębionej i rzetelnej wiedzy dotyczącej teorii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących bezpieczeństwa, metodologii badań społecznych, źródeł oraz filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych, prawnych i medycznych podstaw bezpieczeństwa zdrowotnego. Ponadto zyskuje możliwość nabycia umiejętności prowadzenia badań własnych oraz interpretacji badań prowadzonych przez innych naukowców w obszarze bezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)