• PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent studiów I stopnia kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, podejmując pracę z dzieckiem i innymi podmiotami edukacyjnymi, będzie:

  • dysponował WIEDZĄ ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną (obejmującą podstawową terminologię, teorie i metodologię); uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych; wiedzą, która umożliwi zrozumienie szerokiego społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego; międzyobszarowy charakter kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwoli absolwentowi na zdobycie niezbędnej dla nauczyciela tego szczebla edukacji elementarnej wiedzy z: obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych (w tym - pedagogiki i psychologii), obszaru nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych (w tym - historii); obszaru nauk ścisłych, dziedziny nauk matematycznych (w tym - matematyki); oraz obszaru sztuki, dziedziny sztuk plastycznych i dziedziny sztuk muzycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny

  Przeprowadzony zostanie także egzamin z predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości głosowych, słuchowych oraz artykulacyjnych.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)