Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

ul. R. Ingardena 4, pokój 314, Kraków

tel.: 12 662 66 24

email: ippis@up.krakow.pl

ul. R. Ingardena 4, pokój 314, Kraków

tel.: 12 662 66 24

email: ippis@up.krakow.pl

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Cel studiów

  Celem studiów jednolitych magisterskich jest zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do etycznego, refleksyjnego i efektywnego funkcjonowania zawodowego i osobistego w zmieniającej się rzeczywistości. W szczególności – w oparciu o opis zawarty w efektach kształcenia – celem studiów jest dostarczenie: pogłębionej i rozszerzonej wiedzy, o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującej rozszerzoną terminologię, ułatwiającą rozumienie rozwoju, złożoności i zmienności pedagogiki i praktyki edukacyjnej.

  Studia mają też za cel rozwijanie umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów; prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research), a także formułowania i wyrażania własnych, niezależnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych.

  Celem studiów jest kształtowanie kompetencji gotowości do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz wrażliwości na problemy edukacyjne i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (0)