• PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Cel studiów

  Celem studiów jednolitych magisterskich jest zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do etycznego, refleksyjnego i efektywnego funkcjonowania zawodowego i osobistego w zmieniającej się rzeczywistości. W szczególności – w oparciu o opis zawarty w efektach kształcenia – celem studiów jest dostarczenie: pogłębionej i rozszerzonej wiedzy, o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującej rozszerzoną terminologię, ułatwiającą rozumienie rozwoju, złożoności i zmienności pedagogiki i praktyki edukacyjnej.

  Studia mają też za cel rozwijanie umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania i integrowania informacji z różnych źródeł oraz formułowania na ich podstawie krytycznych sądów; prowadzenia badań naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem badań typu action-research), a także formułowania i wyrażania własnych, niezależnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych.

  Celem studiów jest kształtowanie kompetencji gotowości do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych oraz wrażliwości na problemy edukacyjne i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski oraz język obcy nowożytny

  Przeprowadzony zostanie także sprawdzian predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)