ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

Tel. (32) 603 4103, (32) 603 4162, (32) 603 4488

Fax: (32) 603 4396

e-mail: RMBOS@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RM/

ul. Krasińskiego 8

40-019 Katowice

Tel. (32) 603 4103, (32) 603 4162, (32) 603 4488

Fax: (32) 603 4396

e-mail: RMBOS@polsl.pl

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RM/

 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Informatyka przemysłowa

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Kierunek informatyka przemysłowa (profil praktyczny) ma charakter zintegrowany i obejmuje swoim obszarem szereg kierunków kształcenia prowadzonych tradycyjnie w ramach uczelni technicznych.
  • Oprócz zagadnień z informatyki obejmuje on częściowo zagadnienia związane z inżynierią materiałową, metalurgią, robotyką, elektrotechniką oraz elektroniką i telekomunikacją.
  • Głównym celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, zdolnych do późniejszego efektywnego funkcjonowania w sferze przemysłowej,
   jak również do pracy na stanowiskach inżynierskich ogólnych, interdyscyplinarnych, ale także potrafiącego łatwo zaadaptować się w standardowych systemach związanych z informatyką i inżynierią produkcji.
  • Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa (profil praktyczny) mogą pracować zarówno na stanowiskach tradycyjnie przewidywanych dla inżyniera informatyka, jak i na innych stanowiskach inżynierskich w przemyśle.
  • Studia te przygotowują również do dalszego rozwoju kompetencji w innych dziedzinach inżynierii, np. inżynierii produkcji, w ramach uczenia nieformalnego, a także do studiów II stopnia i kształcenia w szkole doktorskiej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Komputerowe systemy przemysłowe
  • Programowanie komputerów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Programowanie komputerów
  • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  • Inteligentne systemy przemysłowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka przemysłowa jest ocena z przebiegu studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria materiałowa
  Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych.
  Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów z uwzględnieniem komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej oraz uszlachetniać materiały poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki objętościowej oraz powierzchniowej.
  Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.
  Znajdują zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach zapewniania jakości, działach badawczo-rozwojowych, biurach projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem materiałów i technologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Materiały dla motoryzacji i lotnictwa
  • Technologie materiałowe
  • Obróbka cieplna i łączenia trwałe z elementami ochrony antykorozyjnej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nowoczesne materiały i technologie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Materiały dla motoryzacji i lotnictwa
  • Technologie materiałowe
  • Obróbka cieplna i łączenia trwałe z elementami ochrony antykorozyjnej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nowoczesne materiały i technologie
  • Materiały i technologie w motoryzacji
  • Materiały i technologie w lotnictwie
  • Kompozyty i tworzywa sztuczne
  • Inżynieria jakości

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I REKRUTACJA

   

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  • Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu inżynierii produkcji, inżynierii materiałowej oraz technik wytwarzania.
  • Posiadają wiedzę z zakresu produkcji i stosowania materiałów inżynierskich, nadawania im pożądanych kształtów i właściwości nowoczesnymi technikami wytwarzania naddatkowego i ubytkowego.
  • Absolwenci znają sposoby organizacji produkcji z naciskiem na metody lean manufacturing.
  • Absolwenci kierunku inżynieria produkcji są przygotowani do pracy w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i projektowych.
  • Znajdują zatrudnienie we wszystkich zakładach posiadających produkcję przemysłową jednostkową lub wieloseryjną, np. w przemyśle automotive.
  • Posiadając wiedzę z zakresu procesów logistycznych, zarządzania kosztami produkcji i jej jakością, bezpieczeństwa pracy i certyfikacji wyrobów, są poszukiwanymi pracownikami przez pracodawców.
  • W trakcie studiów organizowane są liczne kursy realizowane przez jednostki zewnętrzne, kończące się egzaminami i wydaniem certyfikatów. Pozwala to na poszerzenie kompetencji i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na ryku pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Certyfikacja wyrobów
  • Inżynieria odwrotna
  • Lean enterprise

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka

 • MATERIALS ENGINEERING Stopień: II REKRUTACJA

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  • Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych.
  • Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów, uszlachetniać je poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.
  • Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów.
  • Znajdą zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach zapewniania jakości, w zapleczu naukowo-badawczym, biurach projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem materiałów i technologii.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Welding technologies and surface engineering in manufacturing

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Materials engineering jest ocena ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gliwice - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji.
  Wie o cyklu życia produktu, eksploatacji oraz niezawodności maszyn, urządzeń i obiektów oraz zarządzania różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem planowania, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych. Potrafi posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu i procesie produkcyjnym.
  Jest przygotowany do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności. Ma uporządkowaną, wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz w zakresie projektowania systemów logistycznych. Posiada kwalifikacje do ciągłego dokształcania się.
  Rozumie ważność i pozatechniczne aspekty oraz skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi pracować w zespole i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim różnych ról. Potrafi także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja produkcji i logistyka
  • Inżynieria odwrotna z elementami wzornictwa przemysłowego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja produkcji
  • Organizacja produkcji przemysłowej
  • Lean manufacturing
  • Nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym
  • Jakość i bezpieczeństwo produkcji
  • Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych
  • Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja produkcji i logistyka
  • Inżynieria odwrotna z elementami wzornictwa przemysłowego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Organizacja produkcji
  • Organizacja produkcji przemysłowej
  • Lean manufacturing
  • Jakość i bezpieczeństwo produkcji
  • Utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka, chemia, biologia, informatyka
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)