Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia - kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to propozycja dla wszystkich tych osób, które chciałyby dysponować interdyscyplinarną wiedzą z zakresu zarządzania oraz inżynierii. Jest to kierunek wyjątkowo atrakcyjny, ponieważ łączy ze sobą różnorodne kompetencje, a te są szczególnie doceniane na aktualnym rynku pracy. Nazwa tego kierunku wskazuje w istocie na wiele aspektów, jednak w najogólniejszym rozumieniu zarządzanie i inżynieria produkcji obejmuje zakres związany z szeroko pojętą inżynierią ekonomiczną.

To innowacyjny i przyszłościowy kierunek studiów, który przed przyszłymi absolwentami rozciąga wiele różnorodnych możliwości zatrudnienia. Jeżeli twoje zainteresowania mają interdyscyplinarny charakter i oprócz nowinek technologicznych interesują cię także aktualne zagadnienia socjologiczno-ekonomiczne, to ten kierunek jest dla ciebie idealny. Pamiętaj jednak, że takie rozbudowane zainteresowania to nie wszystko – twoim największym atutem musi być zamiłowanie do nauk ścisłych.

 

Program studiów

Z racji tego, że jest to kierunek innowacyjny, to progamy każdego z ośrodków akademickich mogą się nieznacznie różnić. Jedno jest pewne – naczelnym celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie takich specjalistów, którzy będą dysponować interdyscyplinarną wiedzą techniczną oraz ekonomiczną. Zajęcia dedykowane studentom będą obejmować takie dyscypliny naukowe jak marketing, socjologia, czy finanse i rachunkowość.

Doskonała znajomość tych zagadnień pozwala na rozwijanie umiejętności związanych z koordynowaniem różnego rodzaju projektów technicznych, czy tworzeniem innowacyjnych systemów produkcyjnych. Dodatkowo studenci, kształcący się na tym kierunku, poznawać będą zagadnienia odnoszące się do zarządzania zasobami ludzkimi, tak by praca na każdym etapie produkcji miała jak najbardziej płynny charakter. Program kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria techniczna obejmuje takie przedmioty, które gwarantują poszerzanie wiedzy prawniczej, poznanie funkcjonowania podmiotów gospodarczych i procesów produkcyjnych. Dzięki wszechstronnemu sposobie kształcenia, po ukończeniu studiów będziesz miał szansę stać się ekspertem w swojej dziedzinie.

 

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku nie powinni mieć żadnego problemu ze znalezieniem stabilnego i kreatywnego zatrudnienia. Co to oznacza w praktyce? Dziś właściwie każde prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo korzysta z usług wykwalifikowanych inżynierów, których zakres umiejętności obejmuje także zagadnienia związane z zarządzaniem. Zatem – wszelkiego rodzaju zakłady przemysłowe mogą stać się miejscem pracy abiturientów tego kierunku. Jeżeli praca badawcza i nauka są bliższe twoim zainteresowaniom, to możesz ubiegać się o zatrudnienie w różnorodnych instytucjach naukowo-badawczych, zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Abiturienci zarządzania i inżynierii mogą ubiegać się o zatrudnienie także w administracji oraz firmach doradczych. Gama możliwości zawodowych tworzy wyjątkowo rozbudowaną ofertę, która pozwala na wszechstronną ekspozycję umiejętności, pozyskanych w trakcie wszystkich lat nauki.

WAŻNE TEMATY

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mają charakter przede wszystkim studiów ścisłych i to właśnie przedmioty, obejmujące ten zakres, mają największe znaczenie podczas egzaminu dojrzałości. 

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na większości uczelni: 

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy
 • chemia,
 • język polski.

 

Oczywiście – im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że znajdziesz się na listach osób przyjętych. Przygotowania do matury zacznij już dziś. Systematyczna nauka sprawi, że unikniesz rozczarowań.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

bhp
Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po studiach zarządzanie i inżynieria produkcji?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • projektowania i wdrażania nowych systemów produkcyjnych
 • dysponowania wiadomościami z zakresu ekonomii, finansów, marketingu
 • organizowania i koordynowania pracami w grupie jako lider
 • wykorzystywania poznanych metod przy rozwiązywaniu pojawiających się trudności
 • znajomości prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej
 • rozumienia zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych
 • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji?

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia dzienne to najbardziej popularny wybór studentów, ponieważ wiedza jest przyswajana przez nich w sposób regularny – zajęcia mają charakter systematycznych spotkań od poniedziałku do piątku. Studia zaoczne stanowią propozycję dla wszystkich tych, którzy pragną zdobywać wyższe wykształcenie, przy jednoczesnym rozwoju kariery zawodowej. Jednak coś za coś – studia zaoczne wymagają większych nakładów pracy własnej.

Program studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji ma interdyscyplinarny charakter. Oznacza to, że obejmuje on wiele dziedzin naukowych, tak by wykształcenie przyszłych absolwentów było jak najbardziej rozbudowane i szerokie. Przedmioty, z którymi zetkną się studenci podczas wszystkich lat nauki, można podzielić na dwie podstawowe grupy – ekonomiczne oraz techniczne. Pierwszą grupą obejmuje takie zagadnienia, jak: podstawy zarządzania, ekonomii, socjologii, prawo gospodarcze, filozofię, psychologię zarządzania, czy historię gospodarczą.

Studenci, dzięki tym przedmiotom, dysponować będą wszechstronną wiedzą z zakresu aktualnych nastrojów politycznych, socjologicznych i ekonomicznych. Ich znajomość ma znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwami inżynieryjnymi. Przykładowe przedmioty techniczne na tym kierunku to: wprowadzenie do techniki, mechanika, materiałoznawstwo, matematyka, inżynieria produkcji, czy komputerowe wspomaganie produkcji.

Jak zapewne się domyślasz, wiedza absolwentów produkcji ma wyjątkowo rozbudowany charakter. To czyni ich prawdziwymi profesjonalistami, którzy odnajdą się w różnorodnym środowisku zawodowym. Kwalifikacje abiturientów inżynierii i zarządzania produkcją obejmują doskonałą znajomość matematyki oraz procesów, które towarzyszą każdemu etapowi produkcji różnych sektorów gospodarczych. Z kolei wiedza, odnosząca się do kwestii ekonomiczno-gospodarczych, pozwala na wykorzystanie jej w praktyce.

Umiejętności absolwentów tego kierunku mają również interdyscyplinarny charakter. To świetni ekonomiści, którzy potrafią oceniać ryzyko posunięć produkcyjnych, a te niejednokrotnie uzależnione są od aktualnych nastrojów gospodarczych. Wykształceni profesjonaliści teoretyczną wiedzę potrafią wcielać w życie, jednocześnie analizując wszelkiego rodzaju wahania rynkowe.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Z racji tego, że studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mają charakter innowacyjny, to propozycje różnych ośrodków akademickich mogą się od siebie różnić. Jedno jest pewne – studia te mają charakter dwustopniowy. Obrona pracy inżynierskiej kończy pierwszy etap nauki i absolwenci tego kierunku uzyskują już takie uprawnienia, które pozwalają im na pracę w zawodzie w podstawowym zakresie. Jednak dopiero zdecydowanie się na studia magisterskich sprawi, że abiturienci otrzymają pełnię kwalifikacji.

Edukacja na studiach inżynierskich trwa albo trzy lata, albo trzy i pół roku. I wtedy proporcjonalnie studia magisterskie trwają albo dwa lata, albo jeden i pół roku. Wszystko musi być przemyślane tak, by otrzymać ogółem pięć lat kształcenia.

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji?

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji?

Studia inżynierskie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są nowością na rynku akademickim, dlatego też przyciągają wiele osób zainteresowanych. Jednak należy wyraźnie podkreślić, że nie są to studia odpowiednie dla wszystkich, nawet mimo ich interdyscyplinarnego charakteru. Swoje założenia opierają na dwóch bardzo rozległych dyscyplinach, które obejmują nauki ścisłe i społeczno-ekonomiczne. Czy przedmioty takie jak matematyka, fizyka i chemia nie sprawiają ci trudności? Czy uważnie śledzisz aktualne zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne? Czy lubisz kreatywną pracę, która oparta jest na współdziałaniu? Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, oznacza to, że być może są to studia idealne dla ciebie.

Na początku zadbaj o to, by perfekcyjnie przygotować się do egzaminu maturalnego. Konkurencja jest duża, więc świetne wyniki będą twoją jedyną i zarazem najskuteczniejszą bronią. Przedmioty kwalifikacyjne na ogół dzielone są na trzy grupy. Jak zapewne się domyślasz – matematyka stanowi warunek obligatoryjny i w procesie rekrutacji punktowana jest najwyżej. Oprócz tego bardzo duże znaczenie ma dobry wynik z egzaminu językowego. Trzecia grupa przedmiotów obejmuje do wyboru fizykę lub chemię. Pamiętaj – im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym zwiększy się twoja szansa na znalezienie na listach osób przyjętych.

Możesz także pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Bycie jej laureatem lub finalistą da ci pewne miejsce na studiach. W przypadku kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji weź pod uwagę olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Matematyczna,
 • Fizyczna lub Chemiczna.

Ostatni, ale i bardzo ważny etap, to czas składania dokumentów. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz na stronie internetowej danego wydziału, ale na ogół w pierwszej kolejności musisz dostarczyć takie dokumenty jak skany dowodu osobistego, zdjęcia do legitymacji i przede wszystkim – świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach zarządzanie i inżynieria produkcji?

Jaka praca po studiach zarządzanie i inżynieria produkcji?

Absolwenci studiów zarządzanie i inżynieria produkcji stanowią aktualnie bardzo atrakcyjną grupę zawodową. Interdyscyplinarne wykształcenie sprawia, że mogą oni liczyć na stabilne zatrudnienie w różnych sektorach przemysłowych – mechanicznym, motoryzacyjnym, spożywczym, czy nawet medycznym. Posiadają oni rozbudowany szereg uprawnień, który sprawia, że są oni przygotowani do koordynowania, planowania i realizowania różnorodnych projektów, które wymagają współpracy różnych grup zawodowych.

W najogólniejszym rozumieniu – abiturienci tego kierunku mogą z powodzeniem zarządzać personelem oraz procesem produkcyjnym. Wszelkiego rodzaju firmy projektowe, produkcyjne, audytowe i doradcze czekają na absolwentów zarządzania i inżynierii produkcji. Z racji tego, że wiedza abiturientów tego kierunku ma także wysoce specjalistyczny charakter, mogą oni ubiegać się o stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla.

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mają przyszłościowy charakter i pozwalają na rozwój w różnych gałęziach gospodarczych.

Patryk, student tego kierunku, mówi:

Te studia łączą dla mnie wszystko to, co najważniejsze – zarządzanie, bez którego ciężko poradzić sobie na współczesnym rynku pracy oraz zagadnienia inżynieryjne. Samo zarządzanie to dzisiaj zbyt mało, jednak w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą techniczną sprawia, że nie boję się o swoją przyszłość zawodową!

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Komentarze (1)

maga odpowiedz

Zarządzanie i inżynieria produkcji to bardzo przyszłościowy kierunek, szczególnie wykładany na politechnikach. Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia nad wyborem, polecam sprawdzić na czym polega nowoczesna fabryka cyfrowych przemian Będzie można dokładnie sprawdzić, jak będą wyglądały procesy produkcyjne w przyszłości, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.