ul. Kanonicza 25, 

31-002 Kraków

E-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Tel: 012 37 08 670

 

ul. Kanonicza 25, 

31-002 Kraków

E-mail: rekrutacja@upjp2.edu.pl

Tel: 012 37 08 670

 

 • ARCHIWISTYKA, ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Studia trwają dwa semestry i przeznaczone są głównie dla absolwentów kierunków humanistycznych, administracyjnych i pedagogicznych. O przyjęcie mogą starać się także osoby z tytułem licencjata. Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakie wymagane są od pracowników archiwów kościelnych, państwowych i zakładowych. Zdobyta w ich trakcje wiedza umożliwia także podjęcie pracy w kancelariach oraz bibliotekach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIOETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Podyplomowe Studia z Bioetyki przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia.

  Uczestnik uzyskuje ministerialne świadectwo ukończenia studiów na podstawie zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz przedłożonej do oceny, przygotowanej pod kierunkiem promotora, krótkiej rozprawy na temat mieszczący się w programie studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DUSZPASTERSTWO RODZIN - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Absolwenci uzyskują kwalifikacje do bycia konsultorami i współpracownikami w duszpasterstwach rodzin, animatorami wspólnot parafialnych oraz przygotowują liderów ruchów, wspólnot i stowarzyszeń, którzy w lokalnych społecznościach zajmą się planowaniem i realizowaniem programów wspierających małżeństwa i rodziny.

  Studia dostarczają umiejętności do prowadzenia kursów dla narzeczonych oraz przygotowują do pracy w diecezjalnym poradnictwie rodzinnym. Oferta kierowana jest dla każdego, kto chciałby zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności w zakresie duszpasterstwa rodzin, jak również poszerzyć swoją wiedzę na temat katolickiego nauczania na temat małżeństwa i rodziny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOZOFIA I ETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FILOZOFIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FRANCISZKANIZM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER EKONOMII SPOŁECZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH W SYSTEMOWYM POMAGANIU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Studia Podyplomowe Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w systemowym pomaganiu przygotowano zarówno dla osób pracujących w sposób indywidualny z klientem – psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, coachów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów, interwentów jak również dla przedstawicieli innych zawodów pomocowych, pracujących z grupami/rodzinami, znajdującymi się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej, młodzieżą, osobami z uzależnieniami, problemem przemocy, w sytuacjach konfliktów i innymi specjalistami którzy dbają o swój rozwój zawodowy i osobisty.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPECJALISTA PRACY Z OSOBĄ STARSZĄ W ŚRODOWISKU DOMOWYM I INSTYTUCJONALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub medycznych, którzy zajmują się w swej pracy osobami starszymi lub zamierzają pracować z tą grupą społeczną, m.in. w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych, kuratorów sądowych, prawników.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PASTORALNE FORMACJI STAŁEJ KAPŁANÓW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Podyplomowe Studia Pastoralne skierowane są do księży Diecezji Bielsko – Żywieckiej i Archidiecezji Krakowskiej o krótkim stażu kapłańskim (od 2 roku po święceniach). Celem Podyplomowych Studiów Pastoralnych jest pogłębienie wiedzy o współczesnych problemach społecznych i pastoralnych, przez pryzmat dociekań teologicznych, psychologicznych i pedagogicznych.

  Poszerzenie wiedzy z zakresu najnowszych dokumentów Kościoła dotyczących spraw wiary i moralnego postępowania oraz głównych trendów społecznych, umożliwi Studentom lepsze zrozumienie i roztropniejsze kierowanie grupami kościelnymi w stronę umocnienia ich chrześcijańskiej osobowości. Postępująca pauperyzacja społeczeństwa nie ułatwia posługi kapłańskiej, zwłaszcza w małych, zamkniętych zbiorowościach społecznych.

  Istnieje zatem pilna konieczność zapoznania się z nowymi możliwościami i metodami ewangelizacji – nie tylko Słowem, ale także tzw. dobrymi praktykami czy systemami komunikacji, które pobudzą parafian do świadczenia „konkretnych uczynków miłosierdzia”. Spotkanie i dialog „teorii z praktyką” może stać się okazją do wzajemnej, ubogacającej wymiany wiedzy i doświadczenia. Absolwent Studiów może stać się profesjonalnie przygotowanym, a więc kompetentnym animatorem życia religijnego, kulturalnego i społecznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA SPECJALISTA PRACY Z OSOBĄ STARSZĄ W ŚRODOWISKU DOMOWYM I INSTYTUCJONALNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub medycznych, którzy zajmują się w swej pracy osobami starszymi lub zamierzają pracować z tą grupą społeczną, m.in. w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, pracowników instytucji oświatowych i kulturalnych, kuratorów sądowych, prawników.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA Z MEDIACJI CYWILNYCH I RODZINNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków społecznych i humanistycznych, prawnych lub pokrewnych, którzy chcą przygotować się do pełnienia roli mediatora w sprawach cywilnych i rodzinnych. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne zastosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w obszarze cywilnym i rodzinnym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA Z MONODII LITURGICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z genezą, historią i rozwojem monodii liturgicznej (zachodniej i wschodniej tradycji) ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu gregoriańskiego w duchu najnowszych badań semiologii gregoriańskiej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZESPOŁOWEJ OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ ŚW. JANA BOŻEGO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  tu

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Opinie (0)