• NAUCZANIE CHEMII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przeznaczone - dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów wyższych na kierunkach przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze. Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

  Uzyskane kwalifikacje – uprawnienia do nauczania chemii.

  Zajęcia na studiach odbywają się systemem zaocznym, przez dwa semestry, przeważnie dwa razy w miesiącu, (sobota, niedziela). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 270, w tym 150 godzin o charakterze praktycznym (seminaria, laboratoria, konwersatoria, itp.), 60 godzin praktyki zawodowej i 120 godzin wykładów. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów objętych programem oraz uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch egzaminów tzn. z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz dydaktyki chemii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Opinie (1)

patrycja Ocena odpowiedz

Studiowanie na UMCS było moim marzeniem i najważniejszym planem do zrealizowania, jeśli chodzi o edukację. To świetna uczelnia, jedna z najlepszych w naszym kraju, w której grono wykładowców to doświadczeni, uznani w swoich dziedzinach praktycy


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


PODYPLOMOWE