Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2,

20-031 Lublin

tel. 81 537 57 16,

fax: 81 533 33 48,

e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/chemii,42.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2,

20-031 Lublin

tel. 81 537 57 16,

fax: 81 533 33 48,

e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/chemii,42.htm

 • CHEMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Chemia

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii, opartej o szerokie podstawy matematyki i nauk przyrodniczych; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, w jednostkach badawczych itp.
  Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk chemicznych, co pozwoli mu na rozwiązywanie problemów zawodowych, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących jego pracy zawodowej, a także posiadać umiejętności pracy zespołowej.
  Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:
  • w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
  • w laboratoriach środowiskowych,
  • w laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej,
  • w firmach farmaceutycznych i kosmetycznych,
  • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym,
  • firmach produkujących odczynniki, 
  • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,
  • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP,
  • w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
  • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego,
  • w jednostkach badawczych, placówkach i instytucjach naukowych,
  • parkach naukowo-technologicznych.

   

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Chemia kryminalistyczna
  • Analityka chemiczna
  • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  • Chemia podstawowa i stosowana
  • Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia kryminalistyczna
  • Analityka chemiczna
  • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  • Chemia podstawowa i stosowana
  • Technologie fotoniczne i światłowodowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  • Chemia materiałowa

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, chemia, informatyka

  Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Chemia jest średnia ocen z ukończonych studiów.
   

 • CHEMISTRY Stopień: II REKRUTACJA

  The two-year master study programme is designed for graduates of the bachelor study programmes. Students are to expand their knowledge within specialization Materials Chemistry.

  Graduates of the master studies should have basic theoretical knowledge and skills allowing them to solve problems involving chemistry as well as non-standard obstacles. They should also be able to give opinions on the basis of incomplete or limited information while observing legal and ethical principles.

  Moreover, graduates ought to debate about chemistry both with specialists as well as amateurs in this field and be able to be leaders of teamwork. Graduates ought to have skills enabling them to work in chemical industry and related areas, state and municipal administration and be prepared for working in education (after completing teaching specialty). Graduates should be ready to take up research challenges and start education on PhD studies.

  Candidates applying to study on a fee-paying basis: 2200 EUR (1st year), 2000 EUR (2nd year)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  The program is addressed to candidates holding Bachelor degree or any other equivalent degree. Prospective students register online in the Online Registration System (IRK) and file all the necessary documents within the deadline or until all the places available have been filled.

  The qualification procedure will be based on the arithmetic mean of marks (up to two decimal points) obtained from all final marks during the B.Sc. and M.Sc. studies.

  Graduates from all field of studies, where they have covered at least 330 hours of basic and major subjects including Mathematics – 30, Physics – 20, Chemistry 280.

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW Stopień: I REKRUTACJA

  Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu zawodowego inżyniera. Struktura programu kształcenia szczególny nacisk kładzie na potrzebę zdobycia umiejętności praktycznych, zgodnych ze specyfiką nauk inżynierskich, co znajduje odzwierciedlanie w zaprojektowanych efektach kształcenia. 

  Główne cele studiów pierwszego stopnia na tym kierunku to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się.

  Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, związane z realizacją treści programowych, będą prowadzone przez pracowników trzech Wydziałów UMCS: Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii i Biotechnologii. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

patrycja Ocena

Studiowanie na UMCS było moim marzeniem i najważniejszym planem do zrealizowania, jeśli chodzi o edukację. To świetna uczelnia, jedna z najlepszych w naszym kraju, w której grono wykładowców to doświadczeni, uznani w swoich dziedzinach praktycy