Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2,

20-031 Lublin

tel. 81 537 57 16,

fax: 81 533 33 48,

e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/chemii,42.htm

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2,

20-031 Lublin

tel. 81 537 57 16,

fax: 81 533 33 48,

e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl

http://www.umcs.pl/pl/chemii,42.htm

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat magister magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów chemia

  Chcesz iść w ślady Marii Curie? Czy może być do tego lepsze miejsce niż uniwersytet jej imienia? Kto lepiej niż dwukrotna laureatka Nagrody Nobla zainspiruje Cię do przełomowych odkryć w dziedzinie chemii? Jeśli chcesz studiować chemię, lepszej „patronki” i miejsca niż UMCS nie znajdziesz!

  Chemia jest oczywiście dziedziną bardzo szeroką, ale na UMCS możesz wybrać jedną z kilku specjalności na tym kierunku, np. analitykę chemiczną. Odnajdziesz się na tych studiach, jeśli masz analityczny i skrupulatny umysł. Wszystkie procesy śledzisz zawsze uważnie, a na podstawie tych obserwacji umiesz wyciągnąć z poprawne wnioski?

  Dobrze odnajdujesz się w badaniach, testach i próbach i po prostu uwielbiasz spędzać czas w laboratorium chemicznym? Zależy Ci, aby wykorzystać wiedzę w bardzo praktyczny sposób, np.  do testowania i kontroli różnych materiałów, wyrobów chemicznych czy badania stanu środowiska? Jeśli tak, to właśnie na tym kierunku poznasz nowoczesne metody analityczne, które Ci na to pozwolą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka chemiczna
  • Chemia kryminalistyczna
  • Chemia podstawowa i stosowana
  • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  • Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej
  • Techniki światłowodowe i fotoniczne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka chemiczna
  • Chemia kryminalistyczna
  • Chemia podstawowa i stosowana
  • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  • Chemia materiałowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie: średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 330 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych: matematyka – 30, fizyka – 20, chemia – 280.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMISTRY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów chemistry

  The two-year master study programme is designed for graduates of the bachelor study programmes. Students are to expand their knowledge within chemistry and the chosen major/specialization. 
  Graduates of the master studies should have basic theoretical knowledge and skills allowing them to solve problems involving chemistry as well as non-standard obstacles. They should also be able to give opinions on the basis of incomplete or limited information while observing legal and ethical principles.
  Moreover, graduates ought to debate about chemistry both with specialists as well as amateurs in this field and be able to be leaders of teamwork. Graduates ought to have skills enabling them to work in chemical industry and related areas, state and municipal administration and be prepared for working in education (after completing teaching specialty). Graduates should be ready to take up research challenges and start education on PhD studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Materials chemistry

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie: dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub równorzędnego w zakresie chemii albo nauk pokrewnych, dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenie kandydata z kraju anglojęzycznego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Opinie (1)

patrycja Ocena odpowiedz

Studiowanie na UMCS było moim marzeniem i najważniejszym planem do zrealizowania, jeśli chodzi o edukację. To świetna uczelnia, jedna z najlepszych w naszym kraju, w której grono wykładowców to doświadczeni, uznani w swoich dziedzinach praktycy