Lotnicza Akademia Wojskowa

Studia podyplomowe

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin 

tel. +48 261 517 100

rektorat@wsosp.pl

Studia podyplomowe

Lotnicza Akademia Wojskowa

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin 

tel. +48 261 517 100

rektorat@wsosp.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO LOTNICZE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • EDUKACJA OBRONNA SPOŁECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawców posiadających wykształcenie pedagogiczne (studia magisterskie lub SN), planujących uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu problematyki edukacji dla bezpieczeństwa. Studia są dedykowane również dla personelu pionu administracji rządowej i samorządowej, a także przedstawicieli takich grup zawodowych jak: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, wojsko, służba zdrowia, kadra kierownicza przedsiębiorstw przemysłowych, a także wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli.

  Głównym celem studiów jest przygotowanie uczestników do planowania i realizacji działań w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Podstawą do tworzenia współczesnego systemu edukacji obronnej staje się założenie, że najbardziej racjonalnym, efektywnym i najtańszym sposobem powszechnego przygotowania obronnego społeczeństwa jest kształcenie nauczycieli, wychowawców, którzy z kolei przygotują obronnie młodzież.

  Takie działania pozwolą w przyszłości na pozyskanie dla sił zbrojnych przysposobionych obronnie absolwentów szkół ponadpodstawowych. Zakres i tematyka kształcenia jest dostosowana do projektu podstawy programowej, która będzie realizowana od roku szkolnego 2024/2025 i obejmie: bezpieczeństwo państwa, działania ratownicze w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof), podstawy pierwszej pomocy, terenoznawstwo i szkolenie strzeleckie.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W RUCHU LOTNICZYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni cywilnych i wojskowych zatrudnionych w branży lotniczej, w tym przede wszystkim zajmujących się szeroko rozumianą problematyką wykorzystania przestrzeni powietrznej przez lotnictwo cywilne i wojskowe oraz systemy broni.

  Celem kształcenia na studiach jest pogłębienie wiedzy z zakresu: zarządzania ruchem lotniczym, oceny zagrożeń w występujących w środowisku lotniczym; ochrony lotnictwa przed zagrożeniami; ratownictwa lotniczego i lotniskowego; zarządzania bezpieczeństwem w ruchu lotniczym, działalności operacyjnych służb lotniczych, prawa lotniczego, szeroko rozumianego transportu lotniczego (w tym materiałów niebezpiecznych).

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)