al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Kierunek prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Innowacyjny program kształcenia nowatorsko łączy zagadnienia z obszaru prawa i ekonomii. Takie połączenie skutkuje wykształceniem specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych na rynku pracy.

  Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę teoretyczną o zasadach funkcjonowania rynku w układzie prawno-ekonomicznym i uzyskują kompetencje zawodowe do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich sektora prywatnego i publicznego, w organizacjach i instytucjach krajowych oraz zagranicznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kierunek prawno-ekonomiczny brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Postępowanie rekrutacyjne przebiega w dwóch etapach: W pierwszym etapie rekrutacji kandydaci składają zgłoszenia online. W formularzu wpisywane są dane osobowe oraz dane rekrutacyjne. Kandydaci wpisują do formularza średnią ocen ze studiów. W drugim etapie rekrutacji kandydaci, którzy uzyskali wystarczającą do przyjęcia liczbę punktów (większą lub równą ustalonemu limitowi punktów) składają wymagane dokumenty. Jeżeli dokumentacja złożona przez kandydata jest kompletna, kandydat taki przyjmowany jest na studia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: