• KURS SPECJALIZACJA CHIRURGICZNA DLA PIELĘGNIAREK Stopień: REKRUTACJA

  Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK Stopień: REKRUTACJA

  Cel specjalizacji:

  Przygotowanie pielęgniarki do prowadzenia, koordynowania, nadzorowania, pielęgnowania chorych znieczulanych i w stanie zagrożenia życia, zgodnie z najnowocześniejszymi metodami i technikami działań pielęgniarskich, oraz uzyskanie tytułu specjalisty. Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad chorym leczonym na oddziale intensywnej opieki.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK Stopień: REKRUTACJA

  Cel specjalizacji:

  Uzyskanie przez pielęgniarkę wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego umożliwiających zapewnienie kompleksowej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.
  Łączna liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 700 godzin, w tym: część teoretyczna 350 godzin, część praktyczna 350 godzin.

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i uzyskanie tytułu specjalisty

  Łączna liczba godzin wynosi 1.110 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin. Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 780 godzin, w tym: część teoretyczna 430 godzin, część praktyczna 350 godzin.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK Stopień: REKRUTACJA

  Cel specjalizacji:

  Przygotowanie pielęgniarki do pełnienia specjalistycznej, profesjonalnej opieki nad chorym z chorobą nowotworową.

  Łączna liczba godzin wynosi 980 godzin dydaktycznych.Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin.Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 650 godzin, w tym w części teoretycznej 300 godzin, w części praktycznej 350 godzin.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PALIATYWNEGO DLA PIELĘGNIAREK Stopień: REKRUTACJA

  Cel specjalizacji:

  Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

  Łączna liczba godzin wynosi 900 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin. Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 570 godzin, w tym w części teoretycznej 360 godzin, w części praktycznej 210 godzin.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK Stopień: REKRUTACJA

  Cel specjalizacji:

  Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

  Łączna liczba godzin zajeć wynosi 1.190 godzin dydaktycznych. Liczba godzin w bloku ogólnozawodowym wynosi 330 godzin. Liczba godzin w bloku specjalistycznym wynosi 860 godzin, w tym w części teoretycznej 330 godzin, w części praktycznej 560 godzin.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS SPECJALIZACJA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA PIELĘGNIAREK Stopień: REKRUTACJA

  Cel specjalizacji:

  Przygotowanie pielęgniarki do profesjonalnego sprawowania opieki nad osobą zdrową i chorą w jej środowisku zamieszkania, a zwłaszcza do świadczenia opieki jednostkom, rodzinom i osobom z grup ryzyka, grupom zaniedbanym, społeczności lokalnej w sytuacjach nietypowych i trudnych, pełnienia roli konsultanta i doradcy do spraw zdrowia, pełnienia roli lidera w zespole pielęgniarek rodzinnych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)