• TANIEC

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - kierunek studiów taniec

  Wymagania dla kandydatów:

  • twórcza wyobraźnia przestrzenno-ruchowa, sprawność i kondycja fizyczna, poczucie rytmu muzycznego;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na specjalności Aktor teatru tańca.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Aktor teatru tańca

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Teatr tańca

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji są wyniki z egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji są wyniki z egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WOKALISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - kierunek studiów wokalistyka

  Celem kierunku wokalistyka jest wykształcenie absolwenta, który będzie wszechstronnie wykształconym muzykiem – wokalistą – posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wokalistyki, umoliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową. W trakcie studiów kształcenie słuchu, literatura muzyczna, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, fortepian ogólny, literatura specjalistyczna, podstawy śpiewu solowego, zespoły wokalne, gra aktorska i wymowa sceniczna, ruch sceniczny, współpraca z korepetytorem, literatura specjalistyczna, metodologia pracy badawczej, śpiew solowy, przygotowania opery, oratorium, kantaty i cyklu pieśni.

  Absolwenci wokalistyki są gotowi do podjcia działalności estradowej, scenicznej i koncertowej we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi i oratoryjnymi. Niektórzy podejmują pracę w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wokalno-aktorska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wokalno-aktorska

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji są wyniki z egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji są wyniki z egzaminów wstępnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)