• TANIEC Stopień: I REKRUTACJA

  Wymagania dla kandydatów:

  • twórcza wyobraźnia przestrzenno-ruchowa, sprawność i kondycja fizyczna, poczucie rytmu muzycznego;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na specjalności Aktor teatru tańca.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Aktor teatru tańca

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Taniec brany jest pod uwage wynik egzaminu oceniającego zdolności oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • WOKALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Celem kierunku wokalistyka jest wykształcenie absolwenta, który będzie wszechstronnie wykształconym muzykiem – wokalistą – posiadającym wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wokalistyki, umoliwiającą pracę sceniczną, estradową i koncertową. W trakcie studiów kształcenie słuchu, literatura muzyczna, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, fortepian ogólny, literatura specjalistyczna, podstawy śpiewu solowego, zespoły wokalne, gra aktorska i wymowa sceniczna, ruch sceniczny, współpraca z korepetytorem, literatura specjalistyczna, metodologia pracy badawczej, śpiew solowy, przygotowania opery, oratorium, kantaty i cyklu pieśni.

  Absolwenci wokalistyki są gotowi do podjcia działalności estradowej, scenicznej i koncertowej we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi i oratoryjnymi. Niektórzy podejmują pracę w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wokalno-aktorska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wokalno-aktorska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wokalistyka brany jest pod uwagę plik audio-video przesłany przez kandydata.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wokalistyka jest przesłanie pliku audio-video przez kandydata.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


PODYPLOMOWE