Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

ul. Narutowicza 12

20 - 004 Lublin

Tel. tel.81 537 63 02

fax 81 532 04 27

e-mail: 4p@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/pedagogiki-i-psychologii,48.htm

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

ul. Narutowicza 12

20 - 004 Lublin

Tel. tel.81 537 63 02

fax 81 532 04 27

e-mail: 4p@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/pedagogiki-i-psychologii,48.htm

 • DIAGNOZA I TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Studia adresowane są do absolwentów 5. letnich studiów magisterskich z zakresu psychologii (między innymi pracowników placówek oświatowych, służby zdrowia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek diagnostyczno-terapeutycznych, a także absolwentów, którzy dopiero odbywają staż zawodowy).
  Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie czynności diagnostyczno-terapeutycznych niezbędnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego, przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym.
  Studia zapewniają teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z deficytami neuropsychologicznymi oraz wyposażenie w wiedzę pomocną przy uzyskaniu stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej (program studiów obejmuje treści specjalistycznego bloku z neuropsychologii).

  Wyświetl więcejZwiń

 • METODYKA I METODOLOGIA PRACY SOCJALNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i umiejętności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zadań pracownika socjalnego.

  Grupa docelowa: studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (na poziomie licencjackim lub magisterskim) kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

  Absolwenci studiów uzyskają uprawniania do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • MUZYKOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów "Muzykoterapia" opracowany został według wytycznych Komisji Edukacji i Szkolenia Muzykoterapeutów Światowej Federacji Muzykoterapii (WFMT), dzięki czemu spełnia najnowsze międzynarodowe standardy jakie obowiązują w najlepszych uczelniach kształcących muzykoterapeutów na świecie. Zajęcia prowadzone będą przez uznaną kadrę specjalistów z Polski i zagranicy.

  Kandydatami na studia mogą być absolwenci studiów wyższych.

  W programie studiów obejmującym 405 godzin dydaktycznych znajdują się między innymi zajęcia z zakresu aktywnych i receptywnych form muzykoterapii, umiejętności improwizacji, pracy z osobami z różnymi zaburzeniami, superwizja, arteterapia, choreoterapia, teatroterapia, wiedza z zakresu podstaw medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, etc.

  Bardzo dużo miejsca poświęca się działaniom praktycznym, zgodnie z założeniem, że absolwent studiów ma nie tylko posiadać wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności do efektywnego prowadzenia muzykoterapii z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnymi problemami. Jednym z ważnych celów realizowanych na studiach jest holistyczny rozwój studentów, stąd w programie znajdują się m.in. zajęcia z psychoterapeutą czy terapeutą z zakresu ruchu autentycznego.

  Studia realizowane są we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Przez Sztukę.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w najnowszą wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej oraz rozwinięcie umiejętności kompleksowego wspierania osób uczących się na każdym etapie rozwoju oraz uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Studia pozwalają nabyć kompetencje służące realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych w  przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
  Ponadto studia podyplomowe przygotowują do pełnienia roli eksperta ds. wspierania rozwoju człowieka w toku edukacji formalnej i pozaformalnej z uwzględnieniem wdrażanych przez MEiN zasad edukacji włączającej, oceny funkcjonalnej oraz uniwersalnego projektowania. Program studiów i jego realizacja oparty jest na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kooperatywnego uczenia się i grupowego rozwiązywania problemów.

  Wyświetl więcejZwiń

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, którzy uzyskają kompetencje i umiejętności w zakresie:
  1) promowania rozwoju i uczenia się dziecka, kluczowej roli rodziny i środowiska w opiece, wychowaniu, edukacji, leczeniu i terapii,
  2) zindywidualizowanego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w ramach wielospecjalistycznego zespołu (wczesne rozpoznawanie potrzeb dziecka i rodziny oraz rozwiązywanie problemów zdrowia i funkcjonowania, warunkujących zaburzenia rozwojowe),
  3) współpracy z rodziną i środowiskiem społeczno-wychowawczym we wspomaganiu rozwoju,
  4) koordynowania prac w zakresie oceny funkcjonalnej i planowania pracy z dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem,
  5) realizacji zadań w sposób kompleksowy, skoordynowany w środowisku dziecka i rodziny zgodnie ze standardami modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny,
  6) koordynacji działań podmiotów międzyresortowych, w celu zsynchronizowana opieki, wsparcia i dostępności,
  7) optymalizowania włączenia dziecka i rodziny do lokalnej społeczności, transdyscyplinarnej pracy zespołowej prowadzonej w środowisku.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

martyna Ocena odpowiedz

Trzeba przyznać, że psychologia to nie jest łatwa dziedzina i nie każdy mógłby się w niej odnaleźć. Ja wybrałam ten kierunek bo zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem. Pomagać mu, prowadzić przez życie, zachęcać do aktywności. A dlaczego w UMCSie? Przez duży wybór specjalności, które mnie interesowały, z psychologią przemysłową na czele

patrycja Ocena odpowiedz

Uczyć się trzeba od najlepszych praktyków, mających duże doświadczenie w swoich dziedzinach. Dlatego wybrałam studia na UMCS.

paulina Ocena odpowiedz

Pedagogika to kierunek studiów przeznaczony dla ludzi wrażliwych. Pedagogika to kierunek dla ludzi, którzy potrafią słuchać, a nie tylko mówić. Studiując Pedagogikę nauczyłam się cierpliwości i odpowiedzialności za własnej decyzję. Polecam każdemu taką, swego rodzaju, szkołę życia i samego siebie

kamila Ocena odpowiedz

Animacja kultury to szalenie ciekawy kierunek, dający wiele możliwości w sferze zawodowej. Warto go studiować, i oczywiście warto go studiować na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie; jedynej takiej uczelni w Polsce.