Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

ul. Narutowicza 12

20 - 004 Lublin

Tel. tel.81 537 63 02

fax 81 532 04 27

e-mail: 4p@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/pedagogiki-i-psychologii,48.htm

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

ul. Narutowicza 12

20 - 004 Lublin

Tel. tel.81 537 63 02

fax 81 532 04 27

e-mail: 4p@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/pedagogiki-i-psychologii,48.htm

 • ANIMACJA KULTURY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów animacja kultury

  Potrafisz rozruszać najbardziej sztywną imprezę – i to bez muzyki! W głowie masz szczegółową mapę okolicy ze wszystkimi kinami, galeriami, salami koncertowymi, muzeami, klubami i wszelkimi innymi miejscami, gdzie można coś ciekawego porobić lub zobaczyć. Nie tylko zawsze dobrze wiesz, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy – sam często jesteś organizatorem tych wydarzeń!

  Zawsze wiesz „co, gdzie, kiedy”, ale i z kim warto się tam wybrać. Takie umiejętności przydadzą Ci się właśnie na tym kierunku, a praca animatora kultury może być dla Ciebie pracą marzeń! Warto jednak przygotować się do tego w teorii oraz praktyce. Program na tych studiach jest tak skonstruowany, żeby przygotować Cię nie tylko do animacji kultury, ale też zarządzania działalnością kulturalną, pozyskiwania środków finansowych na nią oraz jej skutecznego reklamowania. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność multimedialna
  • Specjalność sceniczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku animacja kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów pedagogika

  Masz dobre podejście do dzieci. Lubisz z nimi pracować – widzisz potencjał i możliwości, które mogą zrealizować, jeśli tylko im się wskaże odpowiednie środki i drogę. Dobrze wiesz, że wychowanie młodego człowieka nie jest łatwe. Wymaga wiedzy, doświadczenia, naprawdę dużej empatii i wyrozumiałości, a nie zawsze opiekunowie są w stanie zapewnić je dzieciom. Dlatego tak ważna jest rola i pomoc pedagoga, który może ich profesjonalnie wesprzeć w tym trudnym procesie.

  Wiesz też, że chociaż nie będzie to zajęcie łatwe, to chcesz się temu poświęcić. Na tym kierunku zdobędziesz niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci na spełnić Twoje powołanie. Poznasz m.in. historię wychowania, techniki uczenia się, zasady kultury języka czy prawidłowej emisji głosu oraz zagłębisz się w teorię wychowania, dydaktykę czy podstawy psychologii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową
  • Doradztwo zawodowe i edukacyjne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową
  • Doradztwo zawodowe i edukacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe - absolwenci z dyplomem licencjata kierunków pedagogicznych, realizowanych zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Lubisz pracę z dziećmi, zwłaszcza z tymi młodszymi. Cieszy Cię ich radosna energia i niekończąca się ciekawość odkrywania świata. Wiesz, że dobrze pokierowane mogą rozwinąć w pełni drzemiący w nich potencjał i talenty. Zdajesz sobie sprawę, że praca pedagoga jest bardzo wymagająca i odpowiedzialna – wymaga wiedzy, doświadczenia, naprawdę dużej empatii i wyrozumiałości.

  Czujesz jednak, że właśnie to jest Twoim powołaniem i chcesz się zaangażować w pełni w to zadanie. Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zdobędziesz niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci zrealizować te plany. Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu psychologii dziecka, teorii wychowania, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podstaw pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki i komunikacji interpersonalnej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
  • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja penitencjarna z probacją
  • Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów pedagogika specjalna

  Nie stawiasz sobie łatwych zadań. Wiesz, że realizacja tych najtrudniejszych daje największą satysfakcję. Właśnie dlatego chcesz spróbować swoich w sił w nieco bardziej wymagającej dziedzinie pedagogiki i zająć się pracą z osobami, które nie są w pełni sprawne i samodzielne.

  Na tym kierunku przygotujesz się do tego pod każdym kątem. Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji specjalnej, integracyjnej oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Będziesz przygotowany do pracy zarówno z osobami z zaburzeniami sensorycznymi (np. wzroku, słuchu), intelektualnymi (różnego stopnia), a także autystycznymi.

  Dowiesz się, jak pracować z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, które mają trudności w uczeniu się, i zdobędziesz kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej. Na studiach zagłębisz się w takie zagadnienia, jak np. psychologia rozwojowa i wychowawcza, andragogika specjalna, diagnoza i terapia osób z zaburzeniami autyzmu, poznasz też język migowy i alfabet Braille’a. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogiczna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów praca socjalna

  Od kiedy pamiętasz próbujesz „naprawiać świat” i starasz się pomagać innym. Sąsiedzi, rodzina, znajomi, a nawet nieznajomi zawsze wiedzą, że na Twoją pomoc i wsparcie mogą liczyć. Po prostu lubisz pomagać. Jednocześnie wiesz, że trzeba robić to w przemyślany sposób i mądrze – tak, aby faktycznie pomóc danej osobie, a nie ją od pomocy uzależniać.

  Działałeś już jako wolontariusz, pomagałeś organizować różne zbiórki, teraz chcesz zdobyć odpowiednią wiedzę, która pozwoli Ci profesjonalnie zająć się pracą z osobami społecznie wykluczonymi.

  Kierunek ten ma charakter praktyczny – poznasz na nim różne formy pomocy społecznej adresowanej zarówno do jednostek, jak i całych grup społecznych. Nabędziesz uprawnienia  do wykonywania zawodu pracownik socjalny. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wsparcie rodziny i seniora
  • Koordynator usług społecznych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
  • Zarządzanie usługami społecznymi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Wsparcie rodziny i seniora
  • Praca socjalna w środowisku wielokulturowym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
  • Zarządzanie usługami społecznymi

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów psychologia

  Interesują Cię zakamarki ludzkiego umysłu i duszy. Ich odkrywanie jest dla Ciebie fascynujące jak podróż w nieznane. Z zainteresowaniem i bez oceniania potrafisz słuchać innych ludzi. Jesteś osobą bardzo otwartą, ale i taką, przy której inni bez problemu się otwierają.

  Wiesz, że praca psychologa jest bardzo wymagająca i odpowiedzialna. Masz jednak dużą motywację i chęć niesienia pomocy innym w czasach, kiedy coraz więcej osób potrzebuje psychologicznego wsparcia. Na tym kierunku zagłębisz się w takie dziedziny wiedzy, jak np. psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia osobowości, metodologia badań psychologicznych, diagnoza psychologiczna, psychologia różnic indywidualnych, psychologia poznania czy pomoc psychologiczna.

  W zależności od wybranej specjalności czeka Cię jeszcze szereg innych interesujących zajęć. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna i neuropsychologia
  • Psychologia społeczna
  • Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, historia, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunek studiów rozwój zasobów ludzkich

  Trzysemestralne studia magisterskie przygotowują specjalistów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w obszarze wsparcia zespołów pracowniczych, indywidualnych i grupowych działań coachingowych w przedsiębiorstwach, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom będących wynikiem przemian okresu pandemii i destabilizacji społeczno-ekonomicznej rynku pracy. Treści programowe kładą nacisk na współczesne aspekty środowiska pracy, wirtualizację życia zawodowego, globalizację zasobów pracy w kontekście zrównoważonego rozwoju jednostki w sytuacji pracy.

  Specjalności:

  • Coaching z elementami psychologii
  • Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju

  W ramach kierunku Rozwój Zasobów Ludzkich proponowane są dwie specjalności (coaching z elementami psychologii oraz specjalista do spraw szkoleń i rozwoju), które wpisują się w oczekiwania społeczne i rynkowe determinowane zmiennymi uwarunkowaniami otoczenia zarówno w odniesieniu do potrzeb pracodawców jak i pracowników. Program ukierunkowany jest na indywidualne wsparcie potrzeb poznawczych osoby dorosłej jako podmiotu kreującego własną ścieżkę rozwoju, a także człowieka w sytuacji pracy jako podmiotu, którego rozwój determinowany jest potrzebami i oczekiwaniami pracodawców.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Coaching z elementami psychologii
  • Specjalista do spraw szkoleń i rozwoju

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja odbywa się do wyczerpania limitu miejsc na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Podstawę kwalifikacji stanowi dyplom ukończenia studiów wyższych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

martyna Ocena odpowiedz

Trzeba przyznać, że psychologia to nie jest łatwa dziedzina i nie każdy mógłby się w niej odnaleźć. Ja wybrałam ten kierunek bo zawsze chciałam pracować z drugim człowiekiem. Pomagać mu, prowadzić przez życie, zachęcać do aktywności. A dlaczego w UMCSie? Przez duży wybór specjalności, które mnie interesowały, z psychologią przemysłową na czele

patrycja Ocena odpowiedz

Uczyć się trzeba od najlepszych praktyków, mających duże doświadczenie w swoich dziedzinach. Dlatego wybrałam studia na UMCS.

paulina Ocena odpowiedz

Pedagogika to kierunek studiów przeznaczony dla ludzi wrażliwych. Pedagogika to kierunek dla ludzi, którzy potrafią słuchać, a nie tylko mówić. Studiując Pedagogikę nauczyłam się cierpliwości i odpowiedzialności za własnej decyzję. Polecam każdemu taką, swego rodzaju, szkołę życia i samego siebie

kamila Ocena odpowiedz

Animacja kultury to szalenie ciekawy kierunek, dający wiele możliwości w sferze zawodowej. Warto go studiować, i oczywiście warto go studiować na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie; jedynej takiej uczelni w Polsce.