• FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Współcześnie realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia wymaga podejścia menedżerskiego, godzącego ze sobą wartości społeczne oraz ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci wyspecjalizowaną kadrę menedżerską, która przygotowana będzie do podejmowania wyzwań związanych z doskonaleniem finansowania i zarządzania systemem ochrony zdrowia w Polsce.

  Zarządzanie podmiotem leczniczym wymaga obecnie od kadry zarządzającej interdyscyplinarnego podejścia pozwalającego sprostać wymaganiom prawnym, zapewniającego odpowiednie zarządzanie finansami, przy zachowaniu wrażliwości na oczekiwania pacjentów.

  Rosnącym społecznym oczekiwaniom poprawy jakości ochrony zdrowia towarzyszy wzrost zainteresowania jednostek ochrony zdrowia oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia osobami posiadającymi wiedzę z zakresu finansów i zarządzania. Potrzeba wprowadzenia nowoczesnych metod finansowania oraz zarządzania w ochronie zdrowia staje się koniecznością, zwłaszcza w perspektywie procesu stopniowego starzenia się społeczeństwa.

  Odpowiedzią na te wyzwania jest unikatowy kierunek Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, Opracowany został on z myślą o przygotowaniu absolwenta do rozpoczęcia pracy w jednostkach ochrony zdrowia, a także publicznych instytucjach odpowiedzialnych za organizację i finansowanie systemu ochrony zdrowia. Program studiów koncentruje się na wszechstronnym wyposażeniu absolwenta tego kierunku w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie funkcjonowania systemów rachunkowości, zasad finansowania oraz organizacji i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia jest posiadanie dyplomu studiów wyższych z tytułem zawodowym.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)