• FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunek studiów finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

  Współcześnie realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia wymaga podejścia menedżerskiego, godzącego ze sobą wartości społeczne oraz ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci wyspecjalizowaną kadrę menedżerską, która przygotowana będzie do podejmowania wyzwań związanych z doskonaleniem finansowania i zarządzania systemem ochrony zdrowia w Polsce.

  Zarządzanie podmiotem leczniczym wymaga obecnie od kadry zarządzającej interdyscyplinarnego podejścia pozwalającego sprostać wymaganiom prawnym, zapewniającego odpowiednie zarządzanie finansami, przy zachowaniu wrażliwości na oczekiwania pacjentów.

  Rosnącym społecznym oczekiwaniom poprawy jakości ochrony zdrowia towarzyszy wzrost zainteresowania jednostek ochrony zdrowia oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia osobami posiadającymi wiedzę z zakresu finansów i zarządzania. Potrzeba wprowadzenia nowoczesnych metod finansowania oraz zarządzania w ochronie zdrowia staje się koniecznością, zwłaszcza w perspektywie procesu stopniowego starzenia się społeczeństwa.

  Odpowiedzią na te wyzwania jest unikatowy kierunek Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia, Opracowany został on z myślą o przygotowaniu absolwenta do rozpoczęcia pracy w jednostkach ochrony zdrowia, a także publicznych instytucjach odpowiedzialnych za organizację i finansowanie systemu ochrony zdrowia. Program studiów koncentruje się na wszechstronnym wyposażeniu absolwenta tego kierunku w wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie funkcjonowania systemów rachunkowości, zasad finansowania oraz organizacji i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Opinie (0)