• ARTETERAPIA I CHOREOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów podyplomowych:

  - nabywanie i rozwijanie umiejętności w zakresie form arteterapii, choreoterapii oraz umiejętne przeprowadzanie terapii pedagogicznej.

  - zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie pedagogiki, psychologii, psychiatrii, rewalidacji, muzykoterapii, fizjoterapii, sztuk plastycznych, teatralnych oraz choreograficznych.

  - praktyczne doświadczanie procesu twórczego dzieła sztuki.

  - umiejętne zastosowanie elementów arteterapii podczas pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

  - rozwijanie własnego potencjału twórczego.

  Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzą je nauczyciele akademiccy Ateneum, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, praktycy.

  Studia Podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) o profilu pedagogicznym, psychologicznym, muzycznym, plastycznym oraz do innych absolwentów – mających zainteresowania artystyczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO W OŚWIACIE - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czas trwania studiów:   trzy semestry

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych ubiegających się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich, a także dla osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności.

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. Obejmują 60 godz. praktyki pedagogicznej.

  Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING BIZNESOWY - AKADEMIA TRENERA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe studia Coaching biznesowy - Akademia Trenera Biznesu zostały opracowane tak aby dostarczyć słuchaczom wiedzy oraz  kompleksowych umiejętności niezbędnych do :

  • tworzenia programów szkoleń,
  • prowadzenia szkoleń,
  • opracowywania i ewaluacji wyników szkoleń,
  • Poznanie i nauka wykorzystywania praktycznych narzędzi trenera.

  Co nas wyróżnia:

  • sprawdzona metodyka zajęć oparta na wcześniejszych edycjach w Toruniu, Dąbrowie Górniczej, Szczecinie
  • praktyczne nauka zawodu trenera
  • między zajęciami konsultacje, e-learning, e-konsultacje
  • profesjonalne materiały i prestiżowy dyplom
  • możliwość odbycia warsztatu z zakresu Insights Discovery™
  • darmowe uczestnictwo w eventach szkoleniowo-doradczych w ramach organizowanego Pomorskiego Klubu Trenera Power&Passion

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIALOG MOTYWUJĄCY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Studia podyplomowe "Dialog Motywujący” powstały w oparciu o porozumienie pomiędzy uczelnią a Polskim Instytutem Dialogu Motywującego (PIDM). 

  Studia mają charakter doskonalący. Program studiów jest autorską koncepcją Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Naukową Instytutu, składającą się z ekspertów Dialogu Motywującego, należących do Międzynarodowego Towarzystwa Trenerów Dialogu Motywującego (MINT). Radę naukową tworzą: Rik Bes (Holandia), David Prescott (USA), Tom Barth (Norwegia), Jane Groves (Wielka Brytania) Casey Jackson (USA) oraz Dominik Meinhart-Burzyński (Polska).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają 2 semestry

  Studia są przeznaczone przede wszystkim dla technologów żywności, doradców żywienia, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, pedagogów oraz trenerów, absolwentów farmacji, biotechnologii i innych osób zainteresowanych tematyką studiów.

  Studia przygotowują do upowszechniania dobrych nawyków żywieniowych, kształtowania postaw prozdrowotnych, prowadzenia edukacji i terapii dotyczącej różnorodnych zaburzeń i chorób związanych z odżywianiem.

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DIGITAL MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Marketing internetowy to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi marketingu. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej firm swoją działalność przenosi do sieci – tam też szuka potencjalnych klientów.

  Marketing internetowy to wszelkie działania mające na celu opracowanie strategii dla wprowadzenia produktu na rynek, jego promocji oraz przedstawienie w korzystny sposób marki przy wykorzystaniu internetu.

  Działania w marketingu internetowym zmierzają do zwiększenia widoczności firmy w internecie, a jednym z najczęściej używanych w tym celu narzędzi jest między innymi strona www. Marketing internetowy skupia się na stworzeniu oraz utrwalaniu więzi na linii marka – odbiorca. W przeciwieństwie do marketingu tradycyjnego, w marketingu internetowym rola odbiorcy jest znacznie większa. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I ZARZĄDZANIE TALENTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podzielone są na 2 moduły:

  - Nauczycielski (dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne) trwający 3 semestry.

  - Nienauczycielski (dla pozostałych zainteresowanych) trwający 2 semestry.

  Uprawniają do pracy jako:

  - Doradca edukacyjno-zawodowy w szkole

  - Doradca Zawodowy,

  - Specjalista ds. Personalnych, Rekrutacji, Zarządzania Talentami – praca w działach Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR) i agencjach doradztwa personalnego.

  Ich adresatami  są osoby, które ukończyły studia wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie.

  Obejmują łącznie 219 godzin (Moduł Nienauczycielski) lub 408 (Moduł Nauczycielski), w tym 318 godzin zajęć dydaktycznych oraz 90 godzin praktyki (pracy własnej).

  Zajęcia prowadzone są w Ateneum Szkole Wyższej, co 2-3 tygodnie  w soboty i w niedziele, w przeważającej części w formie warsztatów i ćwiczeń, nastawione głównie na praktyczną wiedzę.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Surdopedagogika jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy nauczyciela i wychowawcy osób niesłyszących (słabosłyszących) w placówkach oświatowych różnych rodzajów.

  Czas trwania studiów i organizacja studiów:

  Studia trwają 3 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę surdopedagogiczną w wybranych przez siebie i zatwierdzonych przez Uczelnię placówkach oświatowych oraz w ośrodkach specjalistycznych w wymiarze 180 godzin. 

  Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Tyflopedagogika jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy nauczyciela i wychowawcy osób niewidzących (słabowidzących) w placówkach oświatowych różnych rodzajów.

  Czas trwania studiów i organizacja studiów:

  Studia trwają 3 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę tyflopedagogiczną w wybranych przez siebie i zatwierdzonych przez Uczelnię placówkach oświatowych oraz w ośrodkach specjalistycznych w wymiarze 180 godzin. 

  Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPECTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są osoby chcące zdobyć lub pogłębiać kwalifikacje zawodowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu.

  Oferta kierowana jest do absolwentów studiów I stopnia, studiów II stopnia lub absolwentów studiów 5-letnich z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z przygotowaniem pedagogicznym.

  Celem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia edukacji i terapii osób z autyzmem w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czas trwania studiów:   trzy semestry

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu "Historia" i „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. Obejmują 120 godz. praktyki pedagogicznej. 

  Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012.poz.131) do uczenia w tych typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HUMANISTYKA STOSOWANA: ROZWÓJ INDYWIDUALNY PRZEZ KULTURĘ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Humanistyka Stosowana: Rozwój indywidualny przez kulturę to unikalne studia, które umożliwiają wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie osobistego doskonalenia się oraz krytycznego i twórczego odnoszenia się do zjawisk kultury i sztuki.

  Studia mają charakter doskonalący. Studia trwają 2 semestry. Zajęcia audytoryjne w wymiarze 210 godzin odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i w niedziele w siedzibie Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku.

  Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy.

  Studia przewidują wiele zajęć o charakterze warsztatowym, dzięki czemu słuchacze będą mieli liczne szanse na praktyczne przećwiczenie nowej wiedzy i rozwój swoich kompetencji pod okiem profesjonalnej kadry dydaktycznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INNOWACYJNE I KREATYWNE METODY PRACY Z UCZNIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia spełniają wymagania przewidziane dla studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Oferta skierowana do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących udoskonalić swoje umiejętności oraz warsztat nauczycielski. Studia dla nauczycieli, edukatorów, instruktorów. Oferta dla osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami pracy atrakcyjnymi dla młodego pokolenia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - METODYKA DIAGNOZY I TERAPII DLA TERAPEUTÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje 216 godz. wykładów i ćwiczeń, 30 godz. seminarium dyplomowe (napisanie diagnozy i stworzenie diety sensorycznej) oraz 60 godz. praktyk (we własnym zakresie - każdy student zgłasza miejsce/miejsca, w których odbył/odbywa praktyki).

  Studia podyplomowe Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej (edycja w Warszawie) przeznaczone są dla osób posiadających:

  - wykształcenie wyższe - magisterskie

  - przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575)  lub  kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1)

  - kurs IIº Integracji Sensorycznej (ukończony w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej)

  Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają członkowie PSTIS

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia objęte są patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej! 

  Czas trwania studiów: trzy semestry

  Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku oraz odbędą się zjazdy - 4 dniowe i 15 dniowe, podczas których słuchacz będzie uczestniczył w kursie I i II stopnia.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny.

  W trakcie trwania studiów słuchacz uczestniczy w kursie integracji sensorycznej I i II stopnia. Ukończenie kursu II stopnia, zakończone jest egzaminem i uzyskaniem certyfikatu terapeuty SI dającego uprawnienia do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy do z osobami, u których występują dysfunkcje SI w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • JĘZYK POLSKI JAKO JĘZYK OBCY - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania języka polskiego jako języka obcego.

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1. Obejmują 180 godz. praktyki pedagogicznej.

  Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • JĘZYK POLSKI JAKO JĘZYK OBCY - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania języka polskiego jako języka obcego.

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne.

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1. Obejmują 180 godz. praktyki pedagogicznej.

  Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter  dokształcający. Są adresowane są do nauczycieli/pedagogów, pracujących z dziećmi, młodzieżą a także osobami dorosłymi, których:

  - proces wychowania, edukacji i socjalizacji przebiegał w odmiennych od polskiego warunkach społeczno – kulturowych

  - należą  do mniejszości społeczno – kulturowych w Polsce.

  Studia stanowią formę wsparcia i doskonalenie umiejętności zawodowych dla pedagogów pracujących w szkołach/placówkach międzynarodowych, dla pracowników socjalnych, doradców zawodowych a także wszelkich funkcjonariuszy ,pracowników służb publicznych, których  aktywność zawodowa związana jest z uchodźcami, imigrantami i repatriantami.

  Podczas studiów słuchacze nabędą wiedzę min. z zakresu psychologii, pedagogiki oraz poradnictwa międzykulturowego. Rozwiną swoje umiejętności i poszerzą kompetencje z organizacji, prowadzenia oraz ewaluacji działań integracyjno- pomocowych.

  Zdobędą także wiedzy z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego dotyczącego uchodźców i imigrantów. W czasie zajęć poszerzą także swoje umiejętności interpretowania i reagowania na problemy społeczno-socjalne klientów. Poznają profesjonalne techniki komunikacyjne i mediacyjne pomocne podczas codziennej pracy zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku logopedy oraz nauczyciela-logopedy. W trakcie studiów słuchacze wyposażani są w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności są podstawą do dalszego rozwoju zawodowego w ramach studiów specjalizacyjnych.

  Uzyskane po ukończeniu studiów kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

  Czas trwania studiów i organizacja studiów:

  Studia trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia audytoryjne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się w siedzibie Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku w soboty i niedziele.

  Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę logopedyczną w wybranych przez siebie i zatwierdzonych przez Uczelnię placówkach zajmujących się opieką logopedyczną - medycznych i oświatowych oraz w ośrodkach specjalistycznych w wymiarze ok. 180 godzin w ciągu trwania studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE SĄDOWE I POZASĄDOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy jako mediator sądowy (w sporach karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz  cywilnych) i pozasądowy, a także propagowania idei mediacji w społeczeństwie obywatelskim. Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii i prawa, jest uzupełnieniem  treningów mediacyjnych jako dominującej formy kształcenia na tym kierunku. Studia mają charakter wysoce praktyczny, warsztatowy, wzbogacony o przewodnik po zawodzie i postępowaniu mediatora.

  Kadrę stanowią doświadczeni mediatorzy - trenerzy Polskiego Centrum Mediacji, legitymujący się bogatym doświadczeniem mediacyjnym i wysokimi kwalifikacjami trenerskimi oraz wykładowcy Ateneum-Szkoły Wyższej. Są to jedne z niewielu studiów podyplomowych w Polsce o tak wysokim standardzie szkolenia i dające jednocześnie szerokie kwalifikacje zawodowe.

    Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych uzyskaniem nowego zawodu mediatora lub dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów,  negocjacje, facylitacje, konferencje naprawcze w zawodzie obecnie wykonywanym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENADŻER SPORTU - ZARZĄDZANIE W SPORCIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają dwa semestry.

  Studia adresowane są przede wszystkim do działaczy, pracowników, sportowców - miejskich, gminnych ośrodków sportowych, klubów amatorskich, półamatorskich, profesjonalnych, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego, a także absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego lub innych kierunków, w tym  związanych z ekonomią, zarządzaniem lub marketingiem, a poszerzenie wiedzy o zagadnienia związane z zarządzaniem sportem umożliwi pozyskanie większych kompetencji oraz specjalistycznych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

  Studia są również przeznaczone dla osób zainteresowanych tematyką obszarową pragnących specjalizować się w dziedzinie, marketingu i zarządzania w sporcie, chcących podnosić swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

  Absolwenci będą mogli podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, klubach i organizacjach sportowych, podmiotach komercyjnych funkcjonujących na rynku sportowym oraz organizacjach działających non – profit działających w obszarze sportu. osób zainteresowanych tematyką obszarową pragnących specjalizować się w dziedzinie, marketingu i zarządzania w sporcie, chcących podnosić swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu "Chemia" w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1. Obejmują 180 godz. praktyki pedagogicznej.

  Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012.poz.131) do uczenia w tych typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE FILOZOFII I ETYKI DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Nauczanie filozofii i etyki w szkole są adresowane do nauczycieli, którzy ukończyli studia wyższe [licencjackie, magisterskie] posiadają przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z  dnia 01.08.2017 lub kwalifikacje nauczycielskie określone w Rozporządzeniu MNiSW Z 17 stycznia 2012. Studia mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktycznych/lekcji z filozofii i etyki w szkole.

  Studia trwają 3 semestry, łącznie około 350 godzin zajęć audytoryjnych i 180 godzin praktyk pedagogicznych. Spełniają w wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra m Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [ moduł 4]. Ich program uwzględnia  zapisy nowej Podstawy programowej [ Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017].

  Zajęcia odbywać się będą co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w ATENEUM - Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzić je będą nauczyciele akademiccy i doświadczeni praktycy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWYCH - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu "Fizyka" w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. Obejmują 90 godz. praktyki pedagogicznej.

  Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1 sierpnia2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu "Geografia" w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1. Obejmują 180 godz. praktyki pedagogicznej.

  Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zał. 1) do uczenia w tych typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO - PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKATU C1 I NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Nauczanie języka obcego (języki: angielski / hiszpański / niemiecki / włoski) mają  charakter kwalifikacyjny. Trwają 3 semestry.

  Skierowane są do osób nie posiadających certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie minimum C1 i chcących podwyższyć swoje umiejętności językowe z poziomu B2 do poziomu C1, aby móc przystąpić do egzaminu potwierdzającego ten poziom znajomości języka.

  Studia adresowane są także do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje  niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia są prowadzone zgodnie z wymogami tego Rozporządzenia – zał. 1.

  Od kandydatów wymagany jest  certyfikat potwierdzający znajomość języka  na poziomie B2  oraz  posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 25.07.2019 r.

  Celem studiów  jest przygotowanie Słuchaczy  do egzaminu potwierdzającego znajomość języka na poziomie C1 oraz wyposażenie przyszłych nauczycieli języka obcego w wiedzę i umiejętności  umożliwiające nauczanie języka w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

  Zajęcia  w wymiarze ok. 390 godzin, w tym 210 godzin praktycznej nauki języka,  odbywają się w siedzibie ATENEUM-Szkoły Wyższej w Gdańsku, we wskazane dni (tylko w soboty i niedziele).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Skierowane są do osób posiadających certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie C1 lub C2, które chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wybranego języka obcego, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r.w sprawie standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia są prowadzone zgodnie z wymogami tego Rozporządzenia – MODUŁ 4.

  Warunkiem wstępnym przyjęcia na studia - oprócz wymienionych certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego -jest posiadanie przygotowania  pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1.8.2017 r. lub kwalifikacji  nauczycielskich zgodnych  z wymienionym wyżej Rozporządzeniem z 25.07.2019 r.

  Celem studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli języka obcego w wiedzę i umiejętności  umożliwiające nauczanie języka w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Adresowane są  do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne / kwalifikacje nauczycielskie

  Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Zał. nr 1. Przygotowują do nauczania muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Obejmują 90 godz. praktyki pedagogicznej.

  Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzą je nauczyciele akademiccy Ateneum, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Muzycznej, doświadczeni muzycy-praktycy oraz dyrygenci.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE PLASTYKI I TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1. Przygotowują do nauczania plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Obejmują 120 godz. praktyki pedagogicznej.

  Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Prowadzą je nauczyciele akademiccy Ateneum, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych, doświadczeni  wybitni praktycy.

  Studia Podyplomowe Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu przeznaczone są dla nauczycieli mających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUCZANIE PRZYRODY I BIOLOGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu "Przyroda" i „Biologia” w szkołach podstawowych oraz wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w piątki lub w soboty i niedziele (istnieje możliwość wyboru dni zajęć) w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Są prowadzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, MODUŁ 4. Obejmują 120 godz. praktyki pedagogicznej. 

  Studia są adresowane do osób z tytułem licencjata lub magistra posiadających przygotowanie pedagogiczne wg Rozporządzenia MEN z dn. 1.8.2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) lub kwalifikacje nauczycielskie według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012.poz.131) do uczenia w tych typach szkół.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEURODYDAKTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  „Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela”  to zdanie sformułowane przez Manfereda Spitzera. Można je odnieść nie tylko do nauczycieli, ale do szerokiego grona osób związanych z edukacją.  Zdobycze neurobiologii, szeroko pojętej wiedzy o działaniu ludzkiego mózgu, umożliwiają nam coraz lepsze poznanie tego fascynującego „miejsca pracy”.

  Propozycja studiów podyplomowych z neurodydaktyki jest odpowiedzią na  zapotrzebowanie na rzetelną, ugruntowaną naukowo wiedzę z zakresu neuronauk oraz kontakt z ekspertami w tej dziedzinie. W gronie wykładowców znajdują się wybitni eksperci z różnych ośrodków akademickich, a także dydaktycy-praktycy.

  Studia podyplomowe neurodydaktyka mają charakter studiów doskonalących. Trwają dwa semestry, obejmują łącznie 160 godzin zajęć. Spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku [z późniejszymi modyfikacjami]. Ich celem jest:
  - dostarczenie słuchaczom pogłębionej wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu, neurobiologicznych mechanizmach ucznia się
  - przygotowanie słuchaczy do wykorzystania wiedzy o mózgu płynącej z rozwoju neuronauk w praktyce pedagogicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WEBOWE I MOBILNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wraz ze wzrostem liczby użytkowników urządzeń mobilnych rośnie liczba oferowanych aplikacji mobilnych. Coraz więcej usługodawców próbuje dostosować swoje oferty do stylu życia swoich klientów i użytkowników. Dzięki temu zaawansowane usługi dostępne za pośrednictwem smartfonów i tabletów już dzisiaj są dźwignią rynku mobilnego. Ewolucja urządzeń mobilnych powoduje olbrzymie zapotrzebowanie na specjalistów tworzących aplikacje internetowe, dostosowane do urządzeń mobilnych oraz aplikacje mobilne. 

  Wiedza zdobyta podczas tych studiów będzie przydatna w każdej firmie lub innej organizacji, gdzie nowoczesne technologie powiązane z internetem są w jakikolwiek sposób użytkowane. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCENA STANU TECHNICZNEGO MASZYN Z WYKORZYSTANIEM ANALIZ KOMPUTEROWYCH I TECHNIK POMIAROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy dotyczącej analizy komputerowej i przeprowadzania pomiarów pozwalających na ocenę stanu technicznego maszyn. Przedstawione zostaną informacje z zakresu posługiwania się nowoczesnymi programami wspomagającymi proces modelowania i analizy konstrukcji (MES), komputerowej symulacji zagadnień mechaniki, obliczeń wytrzymałości maszyn oraz nowoczesnych technik oceny stanu dynamicznego maszyn (analiza modalna, analiza drgań), analizy cieplnej oraz analizy przepływów.

  Zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania nowoczesnych metod pomiarowych (z zastosowaniem przepływomierzy, akcelerometrów, czujników przemieszczenia, siły, ciśnienia oraz temperatury). Przedstawione zostaną metody pomiarów za pomocą szybkiej kamery oraz kamery termowizyjnej.

   Prowadzącymi zajęcia będą pracownicy Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, którzy rozwiązują problemy w przemyśle, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych. Prezentowana wiedza będzie zilustrowana licznymi praktycznymi przykładami rozszerzonymi o problemy zaproponowane przez słuchaczy studiów podyplomowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA W PORTACH MORSKICH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu: prawa, zarządzania środowiskiem, psychologii zarządzania oraz modułu lingwistycznego (j. ang.) w oparciu specjalistyczny zakres słownictwa.

  Czas trwania studiów: 2 semestry

  Charakter studiów: W ramach studiów podyplomowych realizowane będą ścieżki edukacyjne związane zarówno z wiedzą o prawie ochrony środowiska jak  i zarządzaniem środowiskiem. Obydwie ścieżki będą wzmocnione zagadnieniami z zakresu  psychologii zarządzania oraz specjalistycznym modułem lingwistycznym. Studia mają charakter interdyscyplinarny.

  Zajęcia odbywają się w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie, lecz bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poza nauczaniem absolwent będzie posiadał kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

  Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r. Prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ Z MODUŁEM JĘZYKA NIEMIECKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi w kraju i za granicą . Umożliwi to wiedza, umiejętności i praktyka  dotycząca pracy z osobami starszymi oraz specjalistyczne umiejętności z zakresu języka niemieckiego. W trakcie realizacji modułu językowego [120 godzin] Słuchacz odbywa kształcenie językowe, umożliwiające mu porozumiewanie się z potencjalnymi podopiecznymi.

  Kształcenie językowe obejmuje także słownictwo i zagadnienia,  z zakresu opieki nad seniorami oraz elementy kulturowe, charakterystyczne dla obszarów niemieckojęzycznych. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w charakterze opiekuna osoby starszej w kraju i za granicą. Zaletą studiów jest szczególny nacisk na rozwój kompetencji językowych i praktycznych - ostatni semestr poświęcony jest w dużym stopniu intensywnej nauce języka oraz odbywaniu praktyki zawodowej.

  Studia w wymiarze ok. 330 godzin trwają trzy semestry. Adresowane są do absolwentów studiów wyższych licencjackich, inżynieryjnych oraz magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku.

  Zajęcia odbywają się będą co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w ATENEUM-Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę  w wymiarze 60 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia  pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI W PRZEDSZKOLU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do autorskiego wdrażania i twórczej pracy zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori w przedszkolach montessoriańskich, a także do stosowania elementów metody Montessori w placówkach tradycyjnych oraz innych placówkach alternatywnych. Oferta kierowana jest również do osób pragnących zastosować inspiracje i rozwiązania montessoriańskie w innych otoczeniach, np. w domach, w szkołach językowych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, w świetlicach i in.

  Adresatami tych studiów są osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z 27.07.2020 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela lub Rozporządzenia MEN z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Studia trwają 2 semestry. Zajęcia w wymiarze ok. 270 godzin odbywają się w Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, w soboty i niedziele 2-3 razy w miesiącu.

  Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę w wymiarze 90 godzin w czasie trwania studiów. Praktykę Słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności Uczelnia  pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, ich adresatami są absolwenci studiów wyższych [licencjackich i magisterskich] posiadający przygotowanie pedagogiczne [w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 01.08.2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli] chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych (świetlica, bursa, internat, pedagog szkolny) i pozaszkolnych; wspierających (np. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze); interwencyjnych (np. pogotowie opiekuńcze); socjalizacyjnych (Dom dziecka); wielofunkcyjnych.

  Plan studiów przewiduje ok. 270 godzin zajęć dydaktycznych i 90 godzin praktyk.

  Studia spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zał. 1.

  Dowiedz sie więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA NAUCZYCIELSKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  O studiach

  Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 1 sierpnia 2017r.  lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. chcących zdobyć  wiedzę i umiejętności z zakresu resocjalizacji umożliwiające pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach wymiaru sprawiedliwości oraz resortu spraw wewnętrznych.

  Oferta skierowana jest  do:

  nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, pracowników zakładów karnych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, młodzieżowych ośrodków adopcji społecznej, policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży miejskiej oraz do osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu resocjalizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierowane są do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie lub przygotowanie pedagogiczne bez kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r.

  Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

  Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.

  Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 7.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRACA Z DZIECKIEM Z FASD - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe poświęcone pracy z dzieckiem z FASD i jego rodziną są innowacją na skalę całego kraju – jest to jedyna tego typu oferta w Polsce. Ich charakterystyczną cechą jest interdyscyplinarność: studia integrują wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z 3 obszarów wiedzy: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk humanistycznych. Walory programu zostały docenione przez partnerów Ateneum współtworzących program tych studiów: Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Celem studiów jest pogłębienie wiedzy nt. zaburzeń dzieci i młodzieży związanych z prenatalną ekspozycją na alkohol, wskazanie dróg pomocy dziecku z FASD i jego rodzinie w zakresie diagnozy i terapii, wzbogacenie osób pracujących z dzieckiem i jego rodziną w nową wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do wspierania osób ze specyficznymi trudnościami wynikającymi z prenatalnej ekspozycji na alkohol.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJEKTOWANIE USER EXPERIENCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Projektowanie user experience (user experience design) to projektowanie produktów interaktywnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nimi dostarczała użytkownikom pozytywnych doświadczeń.

  Produkt powinien: prezentować się w sposób atrakcyjny dla użytkownika, być funkcjonalny, ergonomiczny, użyteczny, a korzystanie z niego powinno sprawiać przyjemność i dawać satysfakcję.

  Aby osiągnąć swoje cele projektanci user experience wykorzystują zazwyczaj metodykę projektowania zorientowanego na użytkownika. Projektowanie doświadczeń użytkownika z powodzeniem stosowane może być nie tylko w odniesieniu do oprogramowania, ale również do całościowej obsługi klienta w marketingu.

  User Experience stał się ostatnio bardzo popularnym tematem. Producenci mają świadomość, że bogatą funkcjonalnością nie zdobędą już użytkownika. Inspirujące i zachęcające do korzystania produkty wymagają dodatkowego nakładu sił i środków. Taka inwestycja wydaje się koniecznością, która z pewnością zwróci się w przyszłości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są Osoby posiadające tytuł magistra - absolwenci  studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich  na kierunku psychologia, którzy chcą zdobyć przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Załącznik nr 1. [Dz.U. 2019, Poz.1450] i w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli [DZ.U.2017,Poz. 1575].

  Celem studiów jest wyposażenie przyszłych nauczycieli psychologów w wiedzę  i umiejętności z zakresu wybranych subdyscyplin pedagogiki oraz metodyki pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach systemu oświaty.

  Plan studiów przewiduje  ok. 210 godzin zajęć dydaktycznych i 150 godzin praktyk pedagogicznych. Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie. W przypadku trudności, Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca odbycia praktyki.

  Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku przez nauczycieli akademickich i doświadczonych praktyków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYRODNICZE ASPEKTY ZMIANY KLIMATU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYRODNICZE ASPEKTY ZMIANY KLIMATU Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierując się filozofią Zrównoważonych Celów Rozwoju proponujemy unikatowy kurs dotyczący wiedzy o zmianie klimatu, który w swoim holistycznym podejściu do problematyki, uwzględnia nie tylko przekaz wiedzy merytorycznej, dotyczącej środowiskowych źródeł oraz skutków zmiany klimatu, ale także kładzie nacisk na naukę nowoczesnych metod edukacyjnych, które są niezbędne do prawidłowego i efektywnego przekazywania wiedzy, tak aby odbiorca w pełni zrozumiał istotę problemu i stał się świadomym obywatelem, gotowym do podejmowania przemyślanych decyzji.  

  Uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z problemami związanymi z oceanami w kontekście zmiany klimatu, z nowoczesnymi metodami badania tych zjawisk oraz z propozycjami, jak sami, możemy modyfikować zachowania, tak, aby pomniejszyć tempo zmiany klimatu. Uczestnicy będą mogli prześledzić, jak zmiany zachodzące w oceanach wpływają na zmiany w ekosystemie Bałtyku. Jaki wpływ te zmiany będą miały na faunę i florę Bałtyku, i co oznaczają dla ludzi? 

  Komponent językowy studiów dodatkowo pozwoli uczestnikom zapoznać się i przećwiczyć różne instrumenty językowe pozwalające dalej samodzielnie zgłębiać wiedzę oraz uzyskiwać bieżące informacje klimatyczne oraz swobodnie tę wiedzę przekazywać innym w języku angielskim. Język angielski prowadzony będzie modułowo, z podziałem na różne zakresy tematyczne w dziedzinie zmiany klimatu. Język angielski ćwiczony będzie na zajęciach oraz poza z zastosowaniem różnorakich form elektronicznych oraz e-learningowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYRODNICZE ASPEKTY ZMIANY KLIMATU Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Globalne ocieplenie to temat, który wywołuje wiele emocji i jest zarzewiem wielu dyskusji, chociaż z naukowego punktu widzenia, wiemy, że ocieplenie systemu klimatycznego jest bezdyskusyjne a jego związek z działalnością człowieka, to fakt naukowo potwierdzony.

  Postępujące ocieplenie klimatu Ziemi, które nieuchronnie prowadzi do zmian w ekosystemach naszej planety, postawi przed nami wyzwania na nieznaną dotąd skalę. Jest już oczywiste, że wzrost średniej temperatury wpływa na światową gospodarkę i rolnictwo. Pewnych procesów nie możemy zatrzymać, ale możemy próbować je spowolnić.

  Najważniejszym zadaniem dla naszego pokolenia, w kontekście zmiany klimatu, jest zaakceptowanie faktu, że zmiany postępują i w możliwy sposób im przeciwdziałać i je spowalniać. Dlatego potrzebujemy świadomego społeczeństwa, które będzie podejmować wyważone decyzje na poziomie swoich aktywności dnia codziennego oraz na poziomie wyborów dotyczących przyszłości swojej społeczności lokalnej, a w efekcie skumulowanych pozytywnych decyzji lokalnych, mieć świadomy wpływ na przyszłość naszej planety. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SKANDYNAWISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czas trwania studiów: dwa semestry

  Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Celem studiów jest wyposażenie absolwentów  w wiedzę z zakresu kultury i cywilizacji krajów skandynawskich, a także w umiejętność komunikowania się w środowisku zawodowym w języku szwedzkim lub norweskim.

  Adresatami studiów  są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, I i II stopnia, którzy chcą poszerzyć lub zdobyć wiedzę o krajach skandynawskich umożliwiającą im zdobycie pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach obszaru krajów skandynawskich.

  Studia nie wymagają znajomości języka szwedzkiego i norweskiego, nauczanie odbywa się od podstaw.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny i kierowane są do osób posiadających  przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 1 sierpnia 2017 r. lub kwalifikacje nauczycielskie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. chcących zdobyć  wiedzę i umiejętności z zakresu socjoterapii umożliwiające prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w szkołach i placówkach wychowawczych oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin podwyższonego ryzyka, przebywających w różnych placówkach oświatowych.

  Oferta skierowana jest  do nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz  do osób chcących podjąć pracę w takich świetlicach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA PEDAGOGICZNE - KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są absolwenci nienauczycielskich studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia na danym kierunku lub jednolitych studiów magisterskich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Załącznik nr 1. [Dz.U. 2019, Poz.1450].

  Celem studiów jest wyposażenie absolwentów, przyszłych nauczycieli pierwszego przedmiotu lub zajęć, w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz metodyk szczegółowych, niezbędnej w nauczaniu przedmiotowym w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych (ogólnokształcących i zawodowych), zgodnie z posiadanym przygotowaniem merytorycznym, potwierdzonym dyplomem ukończenia studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z SOCJOTERAPIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Kierowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie chcących zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych).

  Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnej i grupowej terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego w oparciu o zasady pracy socjoterapeutycznej.

  Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.

  Studia prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

  Zadaniem tych studiów jest przygotowanie do zawodu nauczyciela terapeuty pedagogicznego zgodne z rozumieniem Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, §22, a także zapewnienie kwalifikacji specjalisty terapii pedagogicznej przewidziane w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Studia mają charakter doskonalący. Przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców i rodziców którzy chcą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tworzyć indywidualne programy edukacyjne dla uczniów z ADHD, z dysleksją, z zaburzeniami funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz dla uczniów zdolnych.

  Studia adresowane są do nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz rodziców dzieci z takimi potrzebami, którzy ukończyli studia wyższe co najmniej na poziomie licencjatu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów odbywających się co 2-3 tygodnie w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, ich celem jest zdobycie przez przyszłych nauczycieli podstaw wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki małego dziecka oraz dydaktyki i metodyki, niezbędnych do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III.

  Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem, które:

  - posiadają już przygotowanie do pracy z dziećmi przedszkolnymi i/lub wczesnoszkolnymi,

  - posiadają świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [FCE lub inne egzaminy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575)]

  - chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

  Studia obejmują 240 godzin audytoryjnych oraz 120 godzin praktyk w placówkach przedszkolnych i w klasach I-III szkól podstawowych. Praktyki słuchacz organizuje we własnym zakresie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają mają charakter kwalifikacyjny, trwają trzy semestry. Kierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne/kwalifikacje nauczycielskie.

  Celem studiów jest zapewnienie kwalifikacji do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym oraz ich rodzinami w publicznych i niepublicznych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

  Studia spełniają wymogi stawiane studiom podyplomowym w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 20 lipca 2018 r. Prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Załącznik nr 3.

  Plan studiów przewiduje 450 godzin zajęć dydaktycznych i 180 godzin praktyk.

  Studia przygotowują do pracy jako pedagog specjalny w zakresie określonym w Rozporządzeniu MEN z dnia 24 lipca 2015 r., w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, § 7.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WIEDZA O KULTURZE - PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny i trwają trzy semestry. Wyposażają w wiedzę i umiejętności uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wiedzy o kulturze w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Adresowane są do nauczycieli którzy ukończyli studia  wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, posiadających przygotowanie pedagogiczne [uprawnienia pedagogiczne] w rozumieniu Rozporządzenia MEN z 01.08.2017 r. lub kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 r.

  Ze względu na to, iż  program tych Studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kultury rozpatrywanej zarówno  w kategoriach uniwersalnych, jak i narodowych [wybrane zagadnienia z dziejów sztuk plastycznych, historii teatru, filmu, muzyki], mogą one doskonalić  kwalifikacje nauczycieli języka polskiego, historii, muzyki, plastyki.

  Studia Podyplomowe Wiedza o kulturze podnoszą  i aktualizują kwalifikacje słuchaczy, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w urzędach, instytucjach i placówkach kultury.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu/ prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” .

  Celem studiów jest umożliwienie zdobycia interdyscyplinarnej  wiedzy  odnoszącej  się  do małżeństwa  i rodziny    z    obszaru    nauk    filozoficznych,    psychologiczno-pedagogicznych, biomedycznych i socjologiczno-prawnych.

  Oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego,  słuchacze zyskują kompleksowe przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” oraz kompetencje pozwalające na efektywną realizację procesu kształcenia w obszarze tego przedmiotu na wszystkich etapach edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE KLUBEM SPORTOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia trwają 2 semestry

  Studia podyplomowe Zarządzanie klubem sportowym są przeznaczone przede wszystkim dla trenerów i instruktorów sportowych, absolwentów AWF oraz osób zainteresowanych tematyką sportową, pragnących specjalizować się w dziedzinie marketingu i zarządzania w sporcie, chcących podnosić swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w soboty i niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Czas trwania studiów: dwa semestry

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w soboty i w niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, doradców i konsultantów metodycznych.

  Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających w soboty i w niedziele w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół, pracowników nadzoru pedagogicznego, doradców i konsultantów metodycznych.

  Ukończenie studiów daje kompetencje do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, placówkach nadzoru pedagogicznego oraz placówkach organów prowadzących szkoły.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PROFESJONALNY PROJECT MANAGER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia prowadzone we współpracy z międzynarodową grupą konsultingowo doradczą Ambition Group, dają możliwość gruntownego zapoznania się z zagadnieniami Zarządzania projektami w szerszym spektrum wiedzy.

  Zarządzanie projektami to obszar nowy na naszej uczelni, ale też wyjątkowy, bo przygotowuje do egzaminu na Certyfikat PRINCE2® na poziomie Foundation.

  Słuchacze będą mieli możliwość kompleksowego poznania międzynarodowej metodyki zarządzania projektami PRINCE2® oraz praktycznego sprawdzenia nabytych umiejętności zarządzania projektem w trakcie symulacji strategicznej PRINCEOPOLY®.

  Metodyka PRINCE2® stosowana jest niezależnie od wielkości projektu, do zarządzania oraz sterowania zasobami w sposób zorganizowany i efektywny.

  Studia kładą nacisk na praktyczną stronę zarządzania projektami i rozszerzone są o moduł zarządzania ryzykiem wraz z symulacją strategiczną Casino Wars®.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Opinie (0)


PODYPLOMOWE