• BAJKOWA TABLICZKA MNOŻENIA

  Rekrutacja

  Jest to innowacyjna, bardzo skuteczna i  szybka metoda nauczania tabliczki mnożenia, która poprzez zabawę oraz techniki obrazowe szybko oraz skutecznie pomaga zapamiętać poszczególne przykłady. Jest ona efektem mojej wieloletniej pracy terapeutycznej z dziećmi.

  Metoda zawiera wiele pomocy dydaktycznych, które w trakcie pracy terapeutycznej uzupełniałam oraz dodawałam nowe elementy. W chwili obecnej zestaw zawiera podręcznik, zeszyt dla dziecka, zestaw kolorowych obrazków z historyjkami (A4) zestaw małych karteczek służących do utrwalania materiału oraz płytę, która zawiera wszystkie bajki opowiedziane przeze mnie, w sposób wesoły i bardzo przystępny.

  Podczas lekcji prowadzonej w sposób ciekawy i wesoły, uruchamiamy wyobraźnię dziecka,  odwołujemy się do bajek o wesołych zwierzątkach, z których każde z nich symbolizuje cyfrę. Bajki wprowadzamy, ponieważ  świat dziecka to świat bajek i obrazów, bazując na wyobraźni uruchamiamy najbardziej aktywne struktury mózgu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KSZTAŁTOWANIE ARTYSTYCZNE DZIECKA W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU

  Rekrutacja

  Kurs ma charakter dokształcający i trwa jeden semestr.

  Zajęcia dydaktyczne  - w wymiarze ok. 100 godz.  - prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów odbywają się co tydzień (w wybrany dzień powszedni) w godzinach 15.30- 20.30 w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

  Optymalna ilość uczestników- ok.30

  Adresatami studiów są nauczyciele edukacji elementarnej pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę w żłobkach, przedszkolach, klubach małego dziecka oraz wszyscy Ci, którzy chcieliby zgłębić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w tematyce kształtowania artystycznego dziecka.

  Celem kursu jest przygotowanie wyżej wymienionych osób do prowadzenia kreatywnych zajęć muzycznych, ruchowych i plastycznych z dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 5 roku życia, w oparciu o innowacyjne metody nauczania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami kursu są osoby, które spełniają poniższe kryteria:

  1. Posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach 1-3, zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009., §4 ust, 1 lub 2
  2. Dyplom magisterski filologii wybranego na kursie języka obcego
  3. Lub posiadają świadectwo (certyfikat) znajomości wybranego języka obcego w stopniu przynajmniej podstawowym (B2 określonym w Rozporządzeniu MEN., 17.01.2012)

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS TERAPIA ZAJĘCIOWA

  Rekrutacja

  Kurs ma charakter dokształcający. Adresowany jest do pedagogów, nauczycieli, osób chcących pracować z osobami  dorosłymi z niepełnosprawnością (intelektualną, fizyczną, psychiczną).

  Cel kursu:

  - przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia szeroko pojętej terapii zajęciowej. Szczególną  uwagę zwraca się na:

  *rozbudzanie kreatywności przyszłych terapeutów

  *indywidualne podejście do uczestników terapii zajęciowej

   *wynajdywaniu i wykorzystywaniu u każdego z uczestników mocnych stron, na których można oprzeć terapię.

  W arteterapii, która jest osią przewodnią kursu, eksponuje się kwestię odkrywania i eksponowania indywidualnego potencjału twórczego uczestnika oraz dobierania najwłaściwszej dla niego techniki twórczej.

   Słuchacze zaznajamiani są  się także z autorskimi metodami prowadzenia terapii i arteterapii, wypracowanymi w wieloletniej praktyce przez osobę prowadzącą kurs.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OPIEKUN I WYCHOWAWCA MAŁYCH DZIECI

  Rekrutacja

  Kurs adresowany jest do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w charakterze opiekuna/opiekunki małych dzieci, a także do rodziców pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie wychowania i opieki nad małym dzieckiem.

  Kurs trwa trzy miesiące. Obejmuje 100 godzin, w tym 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych odbywających się w siedzibie ATENEUM-Szkoły Wyższej oraz 50 godzin praktyki w przedszkolu.

  Uczelnia zapewnia miejsce odbycia praktyki.

   Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów odbywają się co tydzień (w wybrany dzień powszedni) w godzinach 16-20. Praktyka w przedszkolu odbywa się w godzinach 7-12 lub 12-17.

  Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy i wybitni praktycy.

  Opiekunem praktyki jest mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego, doradca do spraw gotowości szkolnej, trenerka systemu kinezjologii edukacyjnej „Edukacja przez ruch”, reżyserka małych form teatralnych na podstawie własnych scenariuszy, choreografii i piosenek dla dzieci.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OUTDOOR LEARNING

  Rekrutacja
  Kurs doskonalący Outdoor Learning przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich szczebli systemu edukacji, a w szczególności dla absolwentów kierunków związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Tematyka kursu obejmuje m.in. cele i zadania programu Outdoor Learning, gry i zabawy terenowe oraz działalność artystyczną w ramach Outdoor Learning.
   
  Outdoor Learning lub Outdoor Education to edukacja nieformalna, kształtująca umiejętności miękkie człowieka. To przede wszystkim nauka poprzez działanie, ściśle powiązana ze środowiskiem naturalnym. To taki rodzaj edukacji, w którym wykorzystuje się aktywności outdoorowe do osiągnięcia konkretnego celu edukacyjnego.
  W czasie trwania kursu nie tylko poznacie Państwo najważniejsze cele i zadania Outdoor Learning, ale zdobędziecie również umiejetność stworzenia własnego programu, który oparty będzie właśnie na Outdoor Education.
  Kurs Outdoor Learning to również wiele godzin zabawy i nauki w terenie. Gry i zabawy terenowe, które będziecie Państwo mieli okazję przećwiczyć w naturalnym środowisku, w lesie, sprawią, że zwiększy się efektywność i atrakcyjność Państwa pracy w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Opinie (0)