• BAJKOWA TABLICZKA MNOŻENIA

  Rekrutacja

  Jest to innowacyjna, bardzo skuteczna i  szybka metoda nauczania tabliczki mnożenia, która poprzez zabawę oraz techniki obrazowe szybko oraz skutecznie pomaga zapamiętać poszczególne przykłady. Jest ona efektem mojej wieloletniej pracy terapeutycznej z dziećmi.

  Metoda zawiera wiele pomocy dydaktycznych, które w trakcie pracy terapeutycznej uzupełniałam oraz dodawałam nowe elementy. W chwili obecnej zestaw zawiera podręcznik, zeszyt dla dziecka, zestaw kolorowych obrazków z historyjkami (A4) zestaw małych karteczek służących do utrwalania materiału oraz płytę, która zawiera wszystkie bajki opowiedziane przeze mnie, w sposób wesoły i bardzo przystępny.

  Podczas lekcji prowadzonej w sposób ciekawy i wesoły, uruchamiamy wyobraźnię dziecka,  odwołujemy się do bajek o wesołych zwierzątkach, z których każde z nich symbolizuje cyfrę. Bajki wprowadzamy, ponieważ  świat dziecka to świat bajek i obrazów, bazując na wyobraźni uruchamiamy najbardziej aktywne struktury mózgu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KSZTAŁTOWANIE ARTYSTYCZNE DZIECKA W ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU

  Rekrutacja

  Kurs ma charakter dokształcający i trwa jeden semestr.

  Zajęcia dydaktyczne  - w wymiarze ok. 100 godz.  - prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów odbywają się co tydzień (w wybrany dzień powszedni) w godzinach 15.30- 20.30 w Akademii Ateneum.

  Optymalna ilość uczestników- ok.30

  Adresatami studiów są nauczyciele edukacji elementarnej pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę w żłobkach, przedszkolach, klubach małego dziecka oraz wszyscy Ci, którzy chcieliby zgłębić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną w tematyce kształtowania artystycznego dziecka.

  Celem kursu jest przygotowanie wyżej wymienionych osób do prowadzenia kreatywnych zajęć muzycznych, ruchowych i plastycznych z dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 5 roku życia, w oparciu o innowacyjne metody nauczania.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI. SZACHY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

  Rekrutacja

  Kurs kwalifikacyjny adresowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pragnących zdobyć  kwalifikacje  do prowadzenia zajęć szachowych w szkole i w przedszkolu. Bowiem zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14.02.2017 roku w sprawie podstawy programowej - dzieciom przedszkolnym i uczniom klas początkowych należy zapewnić podstawy gry w szachy.

  Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych poprzez wykłady, zajęcia warsztatowe i praktykę.

  Kurs  trwa cztery miesiące i obejmuje 100 godzin, w tym 60 godzin praktyki pedagogicznej. Uczelnia zapewnia miejsce i sposób odbycia praktyki.

  Zajęcia odbywają się co tydzień, w wybrany dzień powszedni, w godz. 15.30 – 20.00, w siedzibie Akademii Ateneum oraz w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KURS TERAPIA ZAJĘCIOWA

  Rekrutacja

  Kurs ma charakter dokształcający. Adresowany jest do pedagogów, nauczycieli, osób chcących pracować z osobami  dorosłymi z niepełnosprawnością (intelektualną, fizyczną, psychiczną).

  Cel kursu:

  - przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia szeroko pojętej terapii zajęciowej. Szczególną  uwagę zwraca się na:

  *rozbudzanie kreatywności przyszłych terapeutów

  *indywidualne podejście do uczestników terapii zajęciowej

   *wynajdywaniu i wykorzystywaniu u każdego z uczestników mocnych stron, na których można oprzeć terapię.

  W arteterapii, która jest osią przewodnią kursu, eksponuje się kwestię odkrywania i eksponowania indywidualnego potencjału twórczego uczestnika oraz dobierania najwłaściwszej dla niego techniki twórczej.

   Słuchacze zaznajamiani są  się także z autorskimi metodami prowadzenia terapii i arteterapii, wypracowanymi w wieloletniej praktyce przez osobę prowadzącą kurs.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NEUROTERAPIA - DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W DYSFUNKCJACH OBSZARU OROFACJALNEGO

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OPIEKUN I WYCHOWAWCA MAŁYCH DZIECI

  Rekrutacja

  Kurs adresowany jest do osób chcących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w charakterze opiekuna/opiekunki małych dzieci, a także do rodziców pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie wychowania i opieki nad małym dzieckiem.

  Kurs trwa trzy miesiące. Obejmuje 100 godzin, w tym 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych odbywających się w siedzibie Akademii Ateneum oraz 50 godzin praktyki w przedszkolu.

  Uczelnia zapewnia miejsce odbycia praktyki.

   Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów odbywają się co tydzień (w wybrany dzień powszedni) w godzinach 16-20. Praktyka w przedszkolu odbywa się w godzinach 7-12 lub 12-17.

  Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy i wybitni praktycy.

  Opiekunem praktyki jest mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego, doradca do spraw gotowości szkolnej, trenerka systemu kinezjologii edukacyjnej „Edukacja przez ruch”, reżyserka małych form teatralnych na podstawie własnych scenariuszy, choreografii i piosenek dla dzieci.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNIKI W METODACH WSPOMAGAJĄCYCH DIAGNOSTYKĘ I TERAPIĘ W OBSZARZE USTNO-TWARZOWYM

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ateneum w Gdańsku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)