al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

(budynek nr 101, 94)

e-mail: rekrutacja.wwoj@akademia.mil.pl

Dziekanat WWoj – tel.: 261 813 137, 261 813 399, 

faks: 261 813 515

Informacje o rekrutacji:

Studia I i II stopnia – tel. 261 813 137, 261 813 399

Studia podyplomowe – tel. 261 813 137

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

(budynek nr 101, 94)

e-mail: rekrutacja.wwoj@akademia.mil.pl

Dziekanat WWoj – tel.: 261 813 137, 261 813 399, 

faks: 261 813 515

Informacje o rekrutacji:

Studia I i II stopnia – tel. 261 813 137, 261 813 399

Studia podyplomowe – tel. 261 813 137

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

 • DOWODZENIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów dowodzenie

  ADRESACI
  Absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP.
   
  CELE
  Pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z teorią i praktyką dowodzenia. Przedstawienie szerokiego kontekstu obronności państwa, w tym aspektów ochrony informacji, zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz analizy środowiska działań militarnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Planowanie i organizacja działań wot
  • Praca analityczno-sztabowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Planowanie i organizacja działań wot
  • Praca analityczno-sztabowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dowodzenie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OBRONNOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów obronność

  Absolwent kierunku studiów „OBRONNOŚĆ” będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w specjalnościach: obrona terytorialna, współczesne konflikty zbrojne.
   
  Absolwent kierunku „OBRONNOŚĆ” będzie znał m.in.:
  • podstawy wiedzy o procesach zmian struktur i instytucji obronnych oraz ich elementów, przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian oraz rodzaje więzi społecznych i ich historyczną ewolucję;
  • podstawowe mechanizmy funkcjonowania ekonomii i gospodarki państwa oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i obronność państwa;
  • zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa, a w tym podsystemu obronnego, sposoby organizacji i prowadzenia działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
  • istotę, zasady i wymogi dowodzenia, procesy informacyjno-decyzyjne oraz organizację i funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym i systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w sytuacji zagrożeń, sytuacji kryzysowej i wojny.
  Absolwent kierunku dowodzenie będzie potrafił m.in.:
  • wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznym rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznego przetwarzania informacji, rozszerzoną o analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej;
  • planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, proponować rozwiązania konkretnego problemu w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa oraz dokonywać wyboru i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie;
  • działać w ramach komórek funkcjonalnych stanowisk dowodzenia wojsk lądowych poziomu taktycznego realizujących zadania w systemie narodowym i sojuszniczym;
  • identyfikować i analizować zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa oraz definiować mechanizmy funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo we wszystkich stanach funkcjonowania państwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Obrona terytorialna
  • Współczesne konflikty zbrojne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Obronność państwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Obrona terytorialna
  • Współczesne konflikty zbrojne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Obronność państwa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku obronność brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: