al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

 • DOWODZENIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów dowodzenie

  ADRESACI
  Absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (CWKM), Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP.
   
  CELE
  Pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z teorią i praktyką dowodzenia. Przedstawienie szerokiego kontekstu obronności państwa, w tym aspektów ochrony informacji, zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, logistyki cywilnej i wojskowej oraz analizy środowiska działań militarnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Planowanie i organizacja działań wot
  • Praca analityczno-sztabowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Planowanie i organizacja działań wot
  • Praca analityczno-sztabowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dowodzenie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OBRONNOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów obronność

  Absolwent kierunku studiów „OBRONNOŚĆ” będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w specjalnościach: obrona terytorialna, współczesne konflikty zbrojne.
   
  Absolwent kierunku „OBRONNOŚĆ” będzie znał m.in.:
  • podstawy wiedzy o procesach zmian struktur i instytucji obronnych oraz ich elementów, przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian oraz rodzaje więzi społecznych i ich historyczną ewolucję;
  • podstawowe mechanizmy funkcjonowania ekonomii i gospodarki państwa oraz ich wpływu na bezpieczeństwo i obronność państwa;
  • zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa, a w tym podsystemu obronnego, sposoby organizacji i prowadzenia działań w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
  • istotę, zasady i wymogi dowodzenia, procesy informacyjno-decyzyjne oraz organizację i funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym i systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi w sytuacji zagrożeń, sytuacji kryzysowej i wojny.
  Absolwent kierunku dowodzenie będzie potrafił m.in.:
  • wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznym rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznego przetwarzania informacji, rozszerzoną o analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej;
  • planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, proponować rozwiązania konkretnego problemu w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa oraz dokonywać wyboru i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie;
  • działać w ramach komórek funkcjonalnych stanowisk dowodzenia wojsk lądowych poziomu taktycznego realizujących zadania w systemie narodowym i sojuszniczym;
  • identyfikować i analizować zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa oraz definiować mechanizmy funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo we wszystkich stanach funkcjonowania państwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Obrona terytorialna
  • Współczesne konflikty zbrojne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Obronność państwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Obrona terytorialna
  • Współczesne konflikty zbrojne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Obronność państwa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku obronność brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)