al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

 • OBRONNOŚĆ I PRZYGOTOWANIA OBRONNE SPOŁECZEŃSTWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów obronność i przygotowania obronne społeczeństwa

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku obronność i przygotowania obronne społeczeństwa. 

  ADRESACI 

  Absolwenci certyfikowanych wojskowych klas mundurowych (CWKM), oddziałów przygotowania wojskowego oraz wszyscy maturzyści, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z Siłami Zbrojnymi RP oraz innymi instytucjami realizującymi zadania obronne. Studenci przygotowywani są do pracy w Siłach Zbrojnych RP lub w instytucjach związanych z obronnością państwa jako pracownicy mundurowi lub cywilni. W obliczu rosnącego zagrożenia w środowisku cyber przewidziana jest specjalność „obrona w cyberprzestrzeni”, po której absolwenci będą wyposażeni w wiedzę odnośnie analizowania zagrożeń i prognozowania rozwiązań zmierzających do reagowania na zagrożenia w domenie cyber.

  Drugą specjalnością jaka znajduje się w ofercie dla studiujących to „przygotowania obronne”, których celem będzie przygotowanie personelu do pracy w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i przygotowania obronne państwa i społeczeństwa w obliczu potencjalnego zagrożenia konfliktem zbrojnym. Do interesariuszy (potencjalnych pracodawców) tego kierunku niewątpliwie zaliczyć należy administrację państwową i publiczną wszystkich szczebli począwszy do centralnego na gminnym kończąc oraz służby mundurowe począwszy od sił zbrojnych poprzez policję i straż graniczną. W ramach nauki mają możliwość udziału w ćwiczeniach wojskowych (akademickich) oraz grach decyzyjnych, uczestniczą w podróżach studyjnych do jednostek wojskowych i urzędów administracji publicznej, zajęciach praktycznych w laboratoriach: JAŚMIN, TOPAZ, GAMBLER. 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Po ukończeniu studiów istnieje możliwość podjęcia pracy w: Siłach Zbrojnych RP w szczególności w wojskach lądowych i obrony terytorialnej, instytucjach Ministerstwa Obrony Narodowej i administracji publicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Obrona w cyberprzestrzeni
  • Przygotowania obronne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Obrona w cyberprzestrzeni
  • Obronność państwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Obrona w cyberprzestrzeni
  • Przygotowania obronne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Obrona w cyberprzestrzeni
  • Obronność państwa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku obronność i przygotowania obronne społeczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)