• DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Doctor of Business Administration (DBA), organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie.

  Studia Doctor of Business Administration (DBA) podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA) w Londynie. Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Doctor of Business Administration (DBA) to studia podyplomowe potwierdzające najwyższe kwalifikacje menedżerskie, skierowane do doświadczonych menedżerów wysokiego szczebla oraz ludzi biznesu.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Executive Master of Business Administration (MBA) podlega rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Absolwenci MBA po zakończeniu studiów podyplomowych Executive MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

  Executive MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - BADANIA KLINICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia MBA – Badania Kliniczne są realizowane we współpracy ze specjalistami w dziedzinie opracowywania produktów leczniczych i badań klinicznych. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia oraz zarządzania badaniami klinicznymi ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: drug discovery/badania przedkliniczne, start-up badań, w tym regulatory/submissions, negocjacje umów i budżetów, project management, monitoring badań pharmacovigilance, quality by design, komercjalizacja nowych cząsteczek, regulacje prawne krajowe i międzynarodowe, w tym RODO oraz wytyczne GCP.

  MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - GÓRNICTWO I ENERGETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.

  Master of Business Administration (MBA) – Górnictwo i Energetyka podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - MOBILE&DIGITAL MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Business Administration (MBA) – Mobile & Digital Marketing podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Studia MBA – Mobile & Digital Marketing to jedyny w tej części świata program studiów dla wysokiej klasy specjalistów w zakresie digital & mobile marketingu, najszybciej rozwijającego się obszaru marketingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - PRZYWÓDZTWO I COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020. Partnerem Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo i Coaching jest Academy of Executive Coaching Poland należąca do AoEC w Londynie).

  Studia Master of Business Administration (MBA) – Przywództwo i Coaching podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA)–Zarządzanie Bezpieczeństwem organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.

  Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie Bezpieczeństwem podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIAMI WODOROWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla nas i dla naszych dzieci. Aby sprostać tym wyzwaniom, Europa w swojej strategii podjęła wyzwanie, aby przekształcić swoją gospodarkę tak, by w 2050 r. osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów naturalnych, a wszystko to w poszanowaniu równowagi wszystkich krajów i regionów.

  Technologie wodorowe dają szanse na ograniczenie nawet o 45 proc. antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych – szacuje bank inwestycyjny Goldman Sachs. Wodór jako uniwersalny nośnik energii oraz jego różnorodne zastosowanie nie tylko ułatwiają osiągnięcie celów klimatycznych pod kątem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii (OZE), ale także mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarki i powstawanie nowych miejsc pracy.

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE W AGROBIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie  to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z rynkiem produktów spożywczych i paszowych, rynkiem rolnym oraz zarządzaniem gospodarką leśną.

  Ten profilowany kierunek pozwala nie tylko posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami zarządzania, przekazywaną przez najwyższej klasy ekspertów, ale także umiejętności związane z logistyką, przetwórstwem pasz i produktów spożywczych (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), wymaganiami prawnymi, normami i standardami międzynarodowymi, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo produktów na wszystkich etapach łańcucha dostaw od płodu rolnego do produktu gotowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE W IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) o profilu Zarządzanie w IT realizowane przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu.

  Program studiów Master of Business Administration (MBA) –  Zarządzanie w IT pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA)-Zarządzanie w Ochronie Zdrowia organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.

  Studia Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION - ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w turystyce- organizowane przez Collegium Humanum we współpracy z Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w  zarządzania  w turystyce i szeroko rozumianym biznesie turystycznym.

  Studia Executive MBA Zarządzanie w turystyce są skierowane do menedżerów i organizatorów turystyki uwzględniające najnowsze międzynarodowe trendy w zarządzaniu turystyką oraz specyfikę polskiego rynku turystycznego. Ideą studiów jest wykorzystanie potencjału menedżerskiego wybitnej kadry wykładowców- praktyków zarządzania w turystyce dla podniesienia  kompetencji polskich organizatorów turystyki oraz partnerska wymiana opinii, pomysłów i doświadczeń w celu usprawnienia i unowocześnienia rynku turystycznego w naszym kraju.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – CYBERBEZPIECZEŃSTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze na kierunku MBA o profilu „Cyberbezpieczeństwo” poznają kierunki rozwoju zagrożeń cybernetycznych, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i instytucje, a także sposoby radzenia sobie z tego typu wyzwaniami. Zyskują wiedzę z zakresu budowy bezpiecznych systemów teleinformatycznych oraz zapobiegania, wykrywania i łagodzenia ataków cybernetycznych, których liczba wciąż rośnie.

  Studia pozwalają zapoznać się z różnymi technikami, procesami i praktykami stosowanymi w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami bądź nieautoryzowanym dostępem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – ZARZĄDZANIE W AUTOMOTIVE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamicznie rozwijająca się branża automotive wymaga bardzo sprawnych menedżerów. Kierunek „Zarządzanie w branży automotive (MBA)” został przygotowany z myślą o osobach, które chcą rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i techniczne pracując w organizacjach działających w branży motoryzacyjnej.

  Studia MBA ukierunkowane na zarządzanie w branży automotive zapewnią przekrój informacji i specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień przemysłu motoryzacyjnego. Student zapozna się z najważniejszymi standardami, regulacjami i metodykami zarządzania w branży automotive. Otrzyma wiedzę związaną z podejściem procesowym oraz narzędziami wspierającymi systemy zarządzania dedykowane branży automotive.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – ZMIANA & DIALOG - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe studia Executive Master of Business Administration (MBA) o specjalizacji Zmiana & Dialog są unikatowym, biznesowo-edukacyjnym programem MBA. Ich ukończenie umożliwia uczestnikom programu zdobycie równolegle trzech dyplomów:

  • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA – Zmiana & Dialog,
  • certyfikatu APMG Change Management,
  • potwierdzenia uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF LAW (LL.M.) - PRAWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Master of Laws (LL.M.)– Prawo w biznesie, realizowane są z zachowaniem najwyższych międzynarodowych standardów Executive Education oraz utylitarności zdobytej wiedzy prawniczej w praktyce biznesowej.

  Studia Master of Laws (LL.M.)– Prawo w biznesie, kierowane są do menedżerów i  dają możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie regulacji prawnych, krajowego i międzynarodowego obrotu gospodarczego. Studia LL.M. przekazują praktyczną wiedzę w zakresie prawa, wspierającą menedżerów w skutecznym zarządzaniu oraz podejmowaniu decyzji menedżerskich w biznesie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Master of Public Administration (MPA), organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z brytyjską szkołą biznesu Apsley Business School of London, podnoszą i potwierdzają zarządcze i przywódcze kwalifikacje kadr kierowniczych administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

  Studia łączą wiedzę z obszarów prawno-administracyjnego i ekonomiczno-finansowego funkcjonowania sektora publicznego z uniwersalnymi umiejętnościami menedżerskimi. Nauczanie odbywa się w oparciu o liczne case studies (ang. studium przypadku), co gwarantuje realistyczne i praktyczne kształcenie. Absolwent studiów Master of Public Administration (MPA) jest wszechstronnie przygotowany do objęcia stanowiska menedżerskiego w administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Opinie (2)

Marta Ocena odpowiedz

Dzień dobry. Ja studiuję MBA na wskz-ecie. Wybrałam tą uczelnie ze względu na kadrę, która jest na wysokim poziomie. Dodatkowo forma kształcenia bardzo optymalna.

mba studia Ocena odpowiedz

Czy ktoś studiuje MBA aktualnie? jaka szkołę polecacie?