• EPIDEMIOLOGIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Epidemiologia jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie epidemiologii posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia.

  Program studiów podyplomowych Epidemiologia obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, środowiskowej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, demografii, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, metodologii badań epidemiologicznych, promocji zdrowia, oceny technologii medycznych oraz aspektów prawnych ochrony zdrowia. Poszczególne przedmioty zawierają treści kształcenia uwzględniające najnowsze osiągnięcia w dziedzinie epidemiologii.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • PSYCHODIETETYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby pacjenta w wymiarze psychodietetycznym. Zdobyta wiedza umożliwi utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług z zakresu poradnictwa dietetycznego z uwzględnieniem potrzeb wparcia psychologicznego. Będzie posiadał także kompetencje do zajmowania stanowisk w instytucjach świadczących pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania, otyłością, dietozależnymi chorobami somatycznymi oraz nowotworami. Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnienie absolwenta w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi pomocy dietetyka, lekarza i psychologa.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZDROWIE ŚRODOWISKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych „Zdrowie środowiskowe” obejmuje kształcenie w zakresie ekologii człowieka, ochrony środowiska, ekotoksykologii i toksykologii żywności, medycyny środowiskowej, podstaw biostatystyki oraz podstaw epidemiologii. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach ochrony zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, jednostkach edukacji. Adresatami są także pracownicy przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)