• BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, a dokładniej rzecz ujmując umiejscowione są w dziedzinach nauk: społecznych, ekonomicznych i prawnych. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas studiów odwołują się przede wszystkim do następujących dyscyplin naukowych: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o polityce, nauki o administracji, prawa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • METODOLOGIA NAUK BADAŃ O BEZPIECZEŃSTWIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podejmując kształcenie w ramach studiów podyplomowych uczestnik bierze udział w specjalistycznych wykładach, poszerza swoją wiedzę oraz kompetencje praktyczne. Studia podyplomowe umożliwiają również zdobycie kompetencji naukowych oraz umiejętności w zakresie funkcjonowania w środowisku naukowym – poznaje się metodologię prowadzenia badań naukowych oraz ich publikowania w czasopismach naukowych Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” .

  Dowiedz się więcej

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej.
  Cel ten jest realizowany przez:

  • przekazanie uczestnikom nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym;
  • kształtowanie umiejętności diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
  • kształtowanie umiejętności projektowania zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi;
  • kształtowanie umiejętności kierowniczych, w tym interaktywnego działania.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)