wydzial artes liberales uw studia

Języki, podróże, praca

Studenci naszego Wydziału mają szansę poznać języki nowożytne Śródziemnomorza: nowogrecki, włoski, hiszpański lub francuski, a także język rosyjski. Na poziomie magisterskim część zajęć w tych językach prowadzą native speakerzy. Lektoraty z języków starożytnych – greki i łaciny – specjalnie projektowane dla naszych studentów zwiększają ich kompetencje językowe. Wydział „Artes Liberales” oferuje również jedyną w Polsce i jedną z niewielu w skali światowej możliwość nauki nahuatl – języka Azteków.
 
 

artes liberales studia

Studenckie koła naukowe i samorząd studencki

Uczestnicy studiów mogą realizować swoje pasje badawcze i artystyczne, włączając się w prace studenckich kół naukowych. Znakomicie działa wydziałowy samorząd studencki, który dba też o to, żeby okres studiów był przez każdego zapamiętany jako czas nowych przyjaźni i koleżeńskich kontaktów. 
Wszechstronna wiedza o kulturze i tradycji Śródziemnomorza jest podstawą kształcenia, ale studenci naszego Wydziału w trakcie wszystkich zajęć zdobywają też najbardziej cenione przez pracodawców kompetencje miękkie, czyli m.in. umiejętność pracy w grupie, redagowania tekstów różnego typu czy wygłaszania publicznych prezentacji. Specyfikę środowiska zawodowego studenci poznają także w trakcie praktyk. Partnerami Wydziału są polskie i zagraniczne instytucje kultury i nauki: m.in. Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Centrum Nauki Kopernik czy Teatr Tańców Greckich „Dora Stratu” w Atenach.

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Opinie (3)

Kamil Ocena odpowiedz

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych wykładowców

sylwia Ocena odpowiedz

Studia powinny być procesem rozwijania zainteresowań, a nie pustym, nic nieznaczącym obowiązkiem. Trzeba zagłębiać się w dziedziny, które nas pasjonują. Na Uniwersytecie Warszawskim każdy ma taką możliwość

Edyta Ocena odpowiedz

Grecja to moje ulubione miejsce na Ziemi, dlatego wybór Filologii nowogreckiej był, po prostu, dla mnie obowiązkowy; inny kierunek studiów nie wchodził w grę. A dlaczego studiuję na Uniwersytecie Warszawskim? Bo właśnie tutaj znalazłam możliwość rozwijania swoich zainteresowań